Simens se priključio akciji „Sat za našu planetu“

Kompanija Siemens d.o.o. Beograd, tradicionalno se i ove godine priključila akciji „Sat za našu planetu“, i u subotu, 28. marta u 20.30 sati na sat vremena ugasila neonske reklame i spoljnje osvetljenje na svojoj zgradi na Novom Beogradu, čime je pokazala da aktivno učestvuje u očuvanju i zaštiti životne sredine i da je društveno odgovorna kompanija.

Siemens na globalnom nivou predstavlja kompaniju sa visoko razvijenom svešću o aktuelnim ekološkim problemima, a njen ekološki portfolio sastoji se od proizvoda i rešenja koji doprinose uštedi energije, sistema i komponenti za obnovljive vidove energije i tehnologije za zaštitu životne sredine. Ovu globalnu akciju podržali su i zaposleni u kompaniji Siemens, kako bi zajednički pružili doprinos podizanju svesti o potrebi zaštite životne sredine i očuvanju prirode.

Globalna akcija „Sat za našu planetu“ u svetu se realizuje devet godina, dok u je u Srbiji ovo sedma godina realizacije. Cilj akcije Svetskog fonda za prirodu je podizanje svesti o klimatskim promenama i posledicama usled velike potrošnje prirodnih resursa, kao i slanje snažne poruke da je moguće nešto preduzeti za ublažavanje klimatskih promena, kao i da je moguće promeniti svoje svakodnevne navike za dobrobit planete i samih nas koji na njoj živimo.