Obilazak radova na izgradnji trafostanice 35/10kV Zlatibor 1

Delegacije JP “Elektroprivreda Srbije“ i Operativnog distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd obišli su radove na izgradnji nove trafostanice 35/10kV Zlatibor 1. Kompanija Siemens d.o.o. Beograd u konzorcijumu sa PD „Elektroizgradnja“ d.o.o. Beograd je nosilac ugovora za izgradnju nove trafostanice. Novoizgrađena trafostanica snage 4x12,5 MVA biće opremljena Siemens-ovom opremom poslednje generacije što će omogućiti stabilno snabdevanje električnom energijom Zlatiborski okrug.

 

Obilasku radova na izgradnji ovog modernog energetskog objekta prisustvovali su Milorad Grčić, v. d. direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, Bojan Atlagić, v.d. direktora Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd, Radisav Urošević, direktor tehničkog sistema, Aleksandar Slijepčević, direktor Direkcije za planiranje i investicije, Saša Stefanović, koordinator za distribuciju električne energije Kraljevo, Dejan Filipović, direktor organka Užice, kao i predstavnici kompanije Siemens d.o.o. Beograd.

 

„Veoma je važno što će izgradnjom nove trafostanice Zlatibor 1, pored boljih uslova za postojeće kupce, čak 90 investitora dobiti priključak do kraja godine. Ugrađena je Siemens-ova oprema, ljudi iz EPS-a uradili su montažu i u toku su ispitivanja. Nova trafostanica je sigurnost za naredne decenije da Zlatibor može da se razvija i da neće biti problema sa snabdevanjem električnom energijom“, rekao je Milorad Grčić, v. d. direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“.

 

Znanje i iskustvo Siemens-ovog tima pokazani su kroz uspešnu realizaciju projekata TS 110/35/10 kV Kopaonik, TS 110/10 kV Autokomanda, TS 35/10 kV Sobovica, TS 35/10 kV Momin Kamen, kao i mnogih drugih.

 

 „Siemens d.o.o. Beograd je za potrebe ovog „brown fild“ projekta izvršio kompletno projektovanje i pribavljanje svih potrebnih dozvola, demontažu postojećeg objekta i opreme, isporučio vazduhom izolovana 35kV i 10kV postrojenja tipa NXAir, SIPROTEC 5 zaštitne releje i SCADA sisteme, kao i svu ostalu opremu, neophodnu za pravilan rad trafostanice. Ovo je primarna distributivna 35/10kV trafostanica koja predstavlja bitno energetsko čvorište i koja će biti povezana novoizgrađenim duplim 35kV kablovskim vodom sa trafostanicom 110/35/10 kV Zlatibor 2“, istakao je Miroslav Ristić, rukovodilac organizacione jedinice Distributivni sistemi, Operativne kompanije Smart Infrastructure Siemens d.o.o. Beograd i dodao: „Radovi na izgradnji trafostanice počeli su u prvoj polovini 2020. godine i uz sve otežavajuće okolnosti sa kojima smo se neplanirano susreli, mislim na epidemiju COVID-19, obavljaju se prema planiranoj dinamici. Radovi će biti završeni u zahtevanom roku, kako bi se odgovorilo na povećane potrebe za snabdevanjem električnom energijom u zimskom periodu ovog velikog turističkog centra. “

 

Projekat izgradnje nove trafostanice počet je u decembru 2019. godine, dok je vrednost investicionog projekta 330 miliona dinara. 

Fotografije EPS