Da li ste znali? 

  • Ne dirajte termostatski ventil: Sam se gasi i pali kada je to potrebno.
  • Ne gasite radijatore: Ako ugasite sve radijatore osim jednog, nećete uštedeti. U tom slučaju će preostali radijator morati utoliko više da radi. 
  • Poštujte preporuke u vezi s temperaturom: Preporučena dnevna temperatura 22 C° tokom dana i 16 C° tokom noći za nekoga može biti preniska, mada čak i jedan stepen više povlači čak 6% veću potrošnju energije a time i više troškove. 
  • Na radijatorima ne sušite veš i ne zaklanjajte ga nameštajem.
  • Provetravanje stana: Nakratko otvorite što više prozora. Nemojte ostavljati prozor otvoren i radijator uključen na najvišoj temperaturi ceo dan.
  • Razmislite o dodatnim mogućnostima štednje – npr. pomoću Synco livinga, koji prati temperaturu u različitim prostorijama u stanu i prema tome prilagođava rad radijatora, ili pomoću hidrauličnog balansiranja.