Dra nytta av digitaliseringens fördelar 

Machine building and plant engineering

Lär känna din maskins digitala tvilling

Digitala tvillingar av dina maskiner hjälper dig att snabbt och effektivt utveckla din anläggning. Redan i designstadiet kan du optimera nya maskiner, identifiera potentiella förbättringar innan den faktiska idriftsättningen samt använda maskindata för att kontinuerligt optimera driften. Siemens erbjuder de tekniska förutsättningarna för att bli ett digitalt företag – implementera idag!

Vill du veta mer? Våra experter hjälper dig gärna

Kontakta oss

Branschövergripande lösningar [EN]

Våra branschövergripande lösningar hjälper dig att möta industrins ökande behov. Lösningar för hela livscykeln: från utveckling till produktion och tjänster. Vårt erbjudande innehåller beprövade produkter och lösningar samt framtida teknologier såsom additiv tillverkning och robotteknik.  Beroende på behov erbjuder vi även flexibla finansieringslösningar.

Industrispecifika lösningar [EN]

En ökad produktionsfrekvens och individuella kundkrav påverkar modul- och maskintillverkare. För att möta olika behov har vi anpassat vår portfölj med lösningar för varje marknad. På så sätt kan alla branscher på ett unikt sätt koppla samman sina maskiner och digitala tvillingar och därmed möjliggöra digital transformation genom hela värdekedjan.

Upplev digitaliseringen

Digitalisering i maskinbyggnad och anläggningsteknik

Dra nytta av digitaliseringens fördelar och möjliggör en flexiblare och effektivare produktion av individanpassade produkter. Redan idag är det möjligt för företag av alla storlekar och branscher.

Den digitala tvillingen i maskintillverkning

En digital tvilling är en exakt virtuell modell av en maskin- eller en produktionsanläggning. Den visar utvecklingen under hela livscykeln och möjliggör för operatörerna att prognostisera beteende, optimera prestanda och implementera insikter från tidigare design- och produktionserfarenheter.

 

Vårt koncept för digitala tvillingar består av tre former: en digital tvilling av produkten, en digital tvilling av produktionen och en digital tvilling av prestandan. Tack vare vår omfattande domänkompetens och verktyg är Siemens det enda företaget som erbjuder detta holistiska tillvägagångssätt. Vi kan skapa en koppling mellan den virtuella världen av produktutveckling och produktionsplanering med den fysiska världen av produktionssystem och produktprestanda. Genom denna koppling genereras information som möjliggör faktabaserade beslut under hela produkt- och produktionslivscykeln.

Helhetssyn

Digital Enterprise Suite gör det möjligt för tillverkande företag att integrera och digitalisera sina affärsprocesser – inklusive leverantörer. Man kan börja var som helst i värdekedjan, från produktdesign till produktionsplanering, produktionsteknik, tillverkning och tjänster, samt expandera digitaliseringsprocessen steg för steg. Detsamma gäller för maskinbyggnation: från maskindesign till konstruktion, idriftsättning, maskinstyrning och tjänster.

 

MindSphere, det molnbaserade, öppna IoT-operativsystemet, skapar en länk till den digitala världen. Det innebär att tillverkare kan analysera sina produktionsanläggningar och produkter när de är i drift, och komma till nya insikter som kan optimera hela värdekedjan. Maskinbyggare kan analysera maskinens prestanda för kontinuerlig optimering av maskinen, vilket möjliggör även nya maskinkoncept.

Lär dig mer om Digital Enterprise lösningar för maskinbyggare.

Ladda ner en interaktiv PDF

Referenser

Digitalisering i bruk idag

Läs mer om hur maskinbyggare och anläggningsingenjörer runt om i världen använder bransch- och applikationsspecifika lösningar för att skapa framgångsrika koncept för maskiner och fabriker.
Digitaliseringen i blickfånget

Tiden är inne!

Redan idag kan du och dina kunder dra nytta av ett brett utbud av digitala lösningar. Lär dig mer om nya typer av affärsmodeller som finns tillgängliga redan nu. Vi hjälper dig gärna.
Kontakt

Kontakta oss för mer info