Tillförlitlig. Effektiv. Droppe för droppe.

Digital Enterprise-portföljen för VA-industrin.

Vatten är den mest värdefulla resursen på vår planet. Därför är effektivitet och kvalitet högsta prioritet för VA-industrin. Dessa mål blir allt svårare att uppnå i takt med att det blir allt dyrare att tillhandahålla rent vatten i många regioner, samtidigt som verksamheter måste vara så effektiva och ekonomiska som möjligt. Konsekvent end-to-end-digitalisering av anläggningar och processer hjälper VA-industrin att hantera dessa utmaningar.

Våra experter inom VA-industrin hjälper dig gärna

Kontakta oss

PM Analyze

Skapa miljörapporten på 8 min – skippa det manuella arbetet

Varje år har ni som arbetar inom Sveriges kommuner ett ansvar att rapportera in lagstadgade data för vatten och avlopp till Länsstyrelsen.

Nu kan du slippa det tidsödande och manuella arbetet med framtida miljörapporter som ibland tar flera dagar – ibland veckor – när alla data ska komma på plats i rapporteringsmallen. Vår automatiserade lösning med PM Analyze hjälper dig att ta fram miljörapporten på enbart några minuter. Vill du se hur PM-analyze fungerar rent konkret. Se filmen och hör Jos Klein Woud, produktchef för HMI SCADA, berätta om hur du enkelt går tillväga för att automatisera rapporteringen.

 

Kom igång enkelt med PM-analyze, boka en konsultation med någon av våra specialister idag.

 

Digital Enterprise

Digitalisering genom hela vattencykeln

Siemens har utvecklat Digital Enterprise, en omfattande portfölj av mjukvaru- och automationslösningar, för att VA-industrin ska kunna få ut så mycket som möjligt av digitaliseringen. Behandling av all tillgänglig data i en omfattande datamodell gör det möjligt att optimalt utnyttja den fulla potentialen i alla system. Resultatet är en digital tvilling – en exakt virtuell modell av anläggningen som alltid är uppdaterad.

Fördelar för nya och befintliga anläggningar

Den intelligenta sammanlänkningen av data från olika källor som givare, flödesmätare och väderdata, skapar nya möjligheter att använda vatten mer effektivt – och därmed mer hållbart – inom industri, jordbruk och kommunala verksamheter. En förutsättning är en helhetslösning av systemteknik, från idrifttagning till drift, underhåll och löpande processoptimering baserat på en dataplattform - där den virtuella och den verkliga världen smälter samman.

 

Den förbättrade datakvaliteten och datatillgängligheten minskar tiden det tar att genomföra projektet i den verkliga världen. Samtidigt som simulering och modellering i den virtuella världen gör det möjligt att minska både svårberäknade kostnader under byggfasen och löpande driftskostnader.

Nå dina mål snabbare och effektivare

När nya anläggningar planeras, kan data från både anläggningens konstruktion och automation kombineras vilket möjliggör parallella arbetsprocesser. Detta minskar tiden för projektet samtidigt som dess kvalitet förbättras.

 

Tack vare att planering, utveckling och drift integreras, kan data som samlas in under driftfasen återanvändas för utveckling. De automatiska uppdateringarna av data under anläggningsdriften gör det möjligt att alltid ha kontroll över det verkliga tillståndet hos anläggningar och system när underhåll och moderniseringar genomförs samt att driva projekt resurs- och kostnadseffektivt.

Systematiskt uppdaterad

Eftersom befintliga anläggningars planeringsdata ofta inte är tillgänglig i digital form eller är ofullständig och föråldrad, kan dessa anläggningar dra nytta av digitalisering. Med rätt verktyg kan även stora och ostrukturerade datamängder läsas in i en enhetlig databasstruktur och verifieras. Dessutom kan anläggningar digitaliseras genom att 2D- och 3D-modeller integreras med lämpliga verktyg.

 

På detta sätt kan data verifieras och anläggningsoperatörerna kan få en aktuell digital modell av sin anläggning.

Läs mer om våra lösningar för ökad effektivitet

Ladda ned broschyren

Siemens Industry Suite för VA-industrin

Smarta appar för bättre effektivitet och säkerhet inom vattendistribution

Applikationerna och digitala tjänsterna från Siemens Industry Suite ger bättre transparens och hjälper till att identifiera optimerings- och besparingsmöjligheter inom vattendistribution. Med Siemens Water (SIWA) applikationer, som specifikt utvecklats för VA-industrin, kan operatörer optimera energieffektiviteten, undvika vattenförlust, minska föroreningar och vidta prediktiva underhållsåtgärder.

Siemens Industry Suite för VA-industrin

Smarta appar för ökad effektivitet och säker dricksvattenförsörjning

Applikationerna och de digitala tjänsterna för processtyrning och övervakning inom VA-industrin från Siemens Industry Suite ger en ökad transparens och hjälper på så vis till att identifiera optimerings- och besparingspotential för en ökad försörjningstrygghet. Med Siemens Water (SIWA)-applikationerna som är specialutvecklade för operatörer inom VA-industrin, går det att optimera energieffektiviteten, undvika vattenförlust, minska kontamineringen av vattentäkter och vidta förebyggande underhållsåtgärder.
Läs mer om de andra apparna i denna Suite

Siemens Industry Suite

Flygblad

Pumpapplikationslösning som sparar kommuner tid och pengar samt säkerställer att ingen viktig driftdata försvinner

Många av Sveriges kommuner står inför både ekonomiska och tekniska utmaningar i takt med att tekniken i dagens pumpstationer för dricks- och avloppsvatten åldras, samtidigt som vi har en växande befolkning i behov av vatten. För att möta dessa utmaningar har vi på Siemens tagit fram en framtidssäker pumpapplikationslöning som är enkel att installera, idriftsätta och uppdatera och den säkerställer också datatillgänglighet, trots avbrott, med hjälp av telekontroll.

Läs mer

I somras påbörjades idrifttagningen av en ny biologisk reningsprocess på Henriksdals reningsverk. Reningsverket, som kommer att bli Sveriges största, ligger insprängt i urberget i södra Stockholm. Idriftsättningen av den första av totalt sju processlinjer sker enligt ett pressat tidsschema. Det finns inte utrymme för misstag och förseningar eftersom reningsverket är maximalt belastat med krav på full reningsgrad dygnet runt även under ombyggnationstiden. En snabb idriftsättning och snabbt prestandatest är avgörande för att utöka reningskapaciteten. Det finns alltså starka incitament för att den nya processtyrningen ska fungera optimalt från start. Därför tog Stockholm Vatten och Avfall hjälp av en digital tvilling och VAT, Virtual Acceptance Test, som har utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Siemens.

Vattenförsörjning och dess infrastruktur hör till de viktigaste funktionerna i vårt samhälle. Den digitala omvandlingen av VA-industrin innebär många miljö- och resursmässiga fördelar men öppnar samtidigt upp för en ny hotbild i form av cyberattacker.

Standardisering

Standardisering för ett effektivt digitalt arbetsflöde

Ett modulsystem som består av utvalda komponenter och exempel på typkretsar för VA-industrins anläggningar och processer banar väg för ökad effektivitet, produktivitet och tillgänglighet samt tillförlitlig drift – och garanterar en stabil grund för konsekvent end-to-end-digitalisering.

Expertstöd från planering till utveckling och drift

Water Portal erbjuder omfattande exempel av lösningar och konfigurationer, utvecklingsstandarder och verktyg för automatisering, processinstrumentering, drivteknik och elutrustning i vatten- och avloppsreningsverk. Det finns även instruktioner för industriell säkerhet och kommunikation.

Beprövade expertverktyg för specialister

Expertstöd för konsulter, systemintegratörer och anläggningskonstruktörer för konstruktion, konfigurering och utveckling av vatten- och avloppsreningsverk, pumpstationer och avsaltningsanläggningar. Dessa framtidssäkra exempel på lösningar möjliggör för slutkunder att minimera sina kostnader och risker under hela anläggningens livscykel.

 

Anbudstextspecifikationer

 

Upptäck Water Portal

Standardiserade typkretsar för utveckling och drift av processtyrningssystem

Standardiserad utveckling av styrsystemet lönar sig. Det ger minskade kostnader och risker under planering, projektutveckling, idrifttagning, löpande underhåll och service samt för framtida moderniseringar av anläggningen. Optimal drift och diagnostik säkerställs för VA-företag.

System för disciplinövergripande konstruktion samt drift och underhåll

Typkretsar för VA-tillämpningar - tillgängliga utan extra kostnad - är utvecklade för att tillgodose behovet för ett projekts olika faser, från processdesign via anläggningskonstruktion och uppförande till drift. De innehåller funktionsblock för de olika styrningar som en anläggning kräver, optimerad drift och diagnostik, även om lokala kontrollrum eller externa enheter finns med. Systemet är förberett för användning av hårdvara för automationssystem, drivteknik och kommunikation för industriell tillämpning.

 

Typkretsarna för VA-tillämpningar är optimalt integrerade för konstruktion, men även för simulering, testning och idrifttagning. Typkretsarna för VA-tillämpningar säkerställer också en databas för end-to-end digitalisering.

Användningsområden

Lösningar skräddarsydda för specifika användningsområden

Kraven varierar stort inom områden som dricksvatten, avloppsvatten och avsaltning. Därför erbjuder Siemens ett urval av skräddarsydda lösningar som säkerställer maximal effektivitet och hållbarhet.

Tillhandahålla dricksvatten i en hållbar takt

Intelligenta lösningar och tjänster från Siemens för planering, konstruktion, drift och underhåll säkerställer tillförlitligt dricksvatten av högsta möjliga kvalitet över hela världen. De innefattar processtyrning, automatisering och drivteknik samt strömförsörjning för vattenreningsverk, rörledningssystem och storskaliga ledningsnät.

Rena avloppsvatten effektivt och tillförlitligt

Siemens erbjuder skräddarsydda hårdvaru- och mjukvarusystem, omfattande tjänster och specialiserad expertis för att bygga nya eller modernisera befintliga avloppsvattensystem. Detta säkerställer tillförlitlig pumpning av avloppsvatten via avloppsnät och pumpstationer även vid kraftigt regn samt energieffektiv, miljövänlig och enkel drift av avloppsvattenreningsverk.

Portföljöversikt

En omfattande portfölj för VA-industrin

Digitalisering, automatisering och elektrifiering lägger grunden för effektiva, tillförlitliga och hållbara processer i VA-industrin. Upptäck skräddarsydda produkter, system och lösningar för en mer hållbar VA-industri.

Komponenter som samverkar perfekt

Individuellt anpassade helhetslösningar för dricksvattenförsörjning, avloppsvattenrening och avsaltningssystem är kommersiellt gångbara både idag och imorgon för att upprätthålla hög försörjningstrygghet och ansvarsfull användning av vatten som en viktig resurs. Alla komponenter från Siemens omfattande produktportfölj är kontinuerligt koordinerade i företagets skräddarsydda lösningar för VA-industrin. Dessa lösningar kombinerar den senaste tekniken med decennier av industriexpertis inom all slags processtyrning och övervakning inom VA-industrin.

Anläggningskonstruktion och anläggningsdrift

Utnyttja optimeringspotentialen med den digitala tvillingen

Den digitala tvillingen av vatten- och avloppsreningsverk eller en anläggning för avsaltning av havsvatten integrerar all relevant information – från anläggningskonstruktion och idrifttagning till drift, underhåll och service.

Processautomationsstyrning

Processautomationsstyrning för säker och tillförlitlig anläggningsdrift

Som tillverkare av styrsystem erbjuder Siemens DCS och SCADA, två olika system som båda är modulära, flexibelt utbyggbara och därför framtidsanpassade, och som täcker relevanta industristandarder som optimal drift och diagnostik samt industriell säkerhet för kritisk infrastruktur.

 

SCADA-system

SIMATIC SCADA-system baserade på TIA Portal och WinCC är skalbara från små autonoma system och anläggningsbaserad drift på plats till system för överordnad styrning. Systemen erbjuder öppna typkretsar för skräddarsydda applikationsstandarder. WinCC Open Architecture ger också en plattform för utveckling av kundanpassade system. Det innovativa visualiseringssystemet SIMATIC WinCC Unified möjliggör - baserat på den senaste webbtekniken – användning i Edge eller molntjänster.

 

Siemens DCS

Överordnade styrsystem DCS (Distributed Control Systems) – de beprövade SIMATIC PCS 7 och webbaserade PCS neo – erbjuder typkretsar som en integrerad systemkomponent tillsammans med industrispecifika applikationsstandarder direkt från styrsystemtillverkaren. PCS 7 är skalbar från mindre verksamheter med hög automatiseringsgrad till stora installationer. Systemet erbjuder en sammanhängande hierarkisk (top-down) konstruktionsmiljö för process, instrumentering så väl som elutrustningar.

Automationshårdvara

Ett smörgåsbord av färdiga automationslösningar

Oavsett om du behöver högpresterande skalbara DCS-system för komplexa anläggningar, modulära automationssystem eller distribuerade I/Os, möjliggör automationssystem från Siemens utveckling av applikationsspecifika skalbara helhetslösningar i alla storlekar, med alternativ för hög tillgänglighet och felsäker drift.

Processinstrumentering och processanalys

Hela tiden kontroll över processer och kvalitet

Siemens portfölj för processinstrumentering erbjuder, i kombination med vätskeanalys från HACH, lösningar som uppfyller alla krav inom VA-industrin – från effektiv processtyrning och garanterad vattenkvalitet enligt gällande myndighetskrav.

Drivteknik och industriella styrsystem

Håll igång saker och ting effektivt och tillförlitligt

Den omfattande portföljen med drivteknik och industriella styrsystem från Siemens möjliggör sömlös integrering av alla komponenter – från frekvensomriktare och elmotorer till modulära drivsystem, inklusive industriella styrsystem och skyddsreläer. Den täcker kraven på applikationer för VA-industrin i alla prestandakategorier och säkerställer ekonomisk anläggningsdrift.

Kommunikation för industriell tillämpning

Flexibel, kraftfull och säker nätverkskommunikation

Den kraftfulla kommunikationen i alla ingående systemkomponenter, i enlighet med internationella standarder, är en viktig grund för en säker och tillförlitlig anläggningsdrift inom VA-industrin. Lösningar från Siemens innefattar även kommunikationsteknik för distribuerade anläggningar vilket skapar optimala förutsättningar för den pågående digitaliseringen av verksamheten.

Industriell energiövervakning och kontroll

Håll hela tiden ett öga på energiförbrukning och kostnader

Vatten- och avloppsreningsverk är bland de största energiförbrukarna i den offentliga sektorn. Energiövervakningslösningar från Siemens säkerställer full övervakning av alla relevanta energiförbrukare. De gör det möjligt för operatörer att snabbt och effektivt identifiera besparingspotential, minska driftskostnader och säkerställa tillförlitlig efterlevnad av bestämmelser. Planeringsverktyg för nätverksberäkning och nätverksdimensionering lägger grunden för framgångsrik användning av energiövervakningslösningar.

Digital styrning och övervakning

Länka all driftdata på ett intelligent sätt

Med de tillämpningar som särskilt utvecklats för VA-industrin kan operatörerna optimera energieffektiviteten, undvika vattenförluster, minska vattenföroreningar och vidta förebyggande underhållsåtgärder.

Cybersäkerhet

Maximal säkerhet

Kritisk infrastruktur som dricksvattenförsörjning måste vara fullkomligt och tillförlitligt skyddad mot cyberattacker. De omfattande och praktiskt inriktade säkerhetskoncepten från Siemens lägger grunden för säker drift av VA-anläggningar med certifierade produkter, system och processer i enlighet med IEC 62443, den ledande internationella standarden för säkerhet inom industriautomation.

Industry Services

Omfattande tjänster genom hela livscykeln

Den digitala omvandlingen innebär också enorma utmaningar för företag inom VA-industrin. Som erfaren industripartner erbjuder Siemens kundanpassade lösningar och konsulttjänster som utnyttjar digitaliseringens fulla kommersiella och tekniska potential – inklusive anläggningsdrift, fjärrövervakning, skräddarsydda mjukvarusystem för Siemens DCS- och SCADA-system, virtualiseringslösningar och lösningar som täcker alla aspekter av systemsäkerhet.

Innovationer

Redo för framtiden

VA-industrin genomgår stora förändringar, eftersom nya utmaningar över hela världen kräver konsekventa metoder och snabba lösningar. De senaste innovationerna från Siemens ger imponerande och tekniskt sofistikerade svar på kritiska frågor.
Referenser

Maximal effektivitet och tillgänglighet tack vare kundanpassade lösningar

Se hur de kraftfulla och innovativa tekniska lösningarna från Siemens bidrar till smidig, tillförlitlig och hållbar drift av vattenförsörjning och avloppsvattensystem över hela världen.
Upptäck andra spännande projekt i Industry Reference Center

Referenscentrum

Siemens Partnerprogram

Expertis direkt på plats

Siemens Solution Partners och Siemens Approved Partners finns i mer än 80 länder runt om i världen som expertkontakter och lösningspartners för VA-industrin.

Låt oss samarbeta och lyckas tillsammans

Siemens har ett nära samarbete med utvalda partners i VA-industrin runt om i världen, som totalentreprenörer, systemintegratörer och grossister. Var och en av dessa partners är beprövad expert på sitt område, med omfattande produkt- och systemexpertis inom alla områden i Siemens portfölj för VA-industrin. Det innebär att de omfattande erbjudandena för digitalisering, automation och drivteknik kan anpassas till kundernas specifika krav på vilken plats som helst i världen.

Våra övriga samarbeten

I linje med vårt löfte att vara en smidig och aktiv marknadsledare går vi bortom traditionella återförsäljarnät och förlitar oss allt mer på samarbete inom olika områden. Vi har tecknat samarbetsavtal med komponenttillverkare som Hach Analytics och med globala aktörer som Acciona (avsaltning) och unga entreprenörer som BuntPlanet (digital portfölj). Det är så här vårt företag och våra partners kommer att kunna uppfylla våra kunders krav och erbjuda dem en omfattande, innovativ produkt- och systemportfölj, en lokal närvaro över hela världen och vår vanliga höga kvalitet med bibehållen kostnadseffektivitet.

Nyheter och evenemang

Den senaste informationen

Vilka trender och ämnen är viktiga för vattenmarknaden? Läs mer om aktuella höjdpunkter, kommande evenemang och nya lösningar.
Kontakt

Optimera vattnets hela livscykel

Hårdvara med tillhörande mjukvara för alla anläggningsnivåer och genom hela livscykeln – från processinstrumentering, kommunikation för industriell tillämpning och strömförsörjningssystem via drivteknik och skyddsreläer till automations- och processtyrningsteknik. Våra experter inom VA-industrin ger dig gärna råd om utformningen av en lösning som är skräddarsydd just för ditt företag.