När varje droppe räknas

Water - key visual-siemens

Mindre än

100 %
  • av världens vatten är drickbart. Med tanke på befolkningstillväxten är det viktigt att dessa knappa resurser används hållbart och görs drickbara. Avloppsvatten måste också behandlas eftersom cirka 80% av den flyter ofiltrerad i floder, sjöar och oceaner. Med ny teknik och omfattande service erbjuder Siemens lösningar för en framtida vattenindustri

IFAT Siemens

Pålitlig. Effektiv. Droppe för droppe.

Vilka utmaningar har du inom säkerhet och miljö?

Digitalisering av VA-processer skapar nya möjligheter för effektivisering och kostnadsminskning. På IFAT 2020, hall C1, monter 305/404 presenterar Siemens hur du kan göra dina processer mer effektiva och pålitliga. Träffa oss där! (Framflyttad till 7-11 september 2020)

Referenser

Större effektivitet tack vare skräddarsydda lösningar

Trender inom VA

Digitalisering

Att leverera dricksvatten till världens befolkning och behandla avloppsvatten är globala utmaningar. Se hur vi kan hjälpa dig med lösningar för digitalisering, automatisering och elektrifiering.

Vatten är en av våra viktigaste resurser

Vatten är vår mest värdefulla resurs. Den måste vara tillgänglig och prisvärd för alla. Dagligen krävs systemplanerare, designers och operatörer för att hålla den globala ökningen av vattenförbrukningen under kontroll mot växande vattenbrist och den ökande salthalten av sötvattenresurser. Som experter inom vattenapplikationer erbjuder vi kraftfulla, innovativa tekniska lösningar som hjälper dig.

Säkra utbudet — 100% onlineförvärv av data

Att integrera alla anläggningsdata i ett end-to-endkontrollsystem är viktigt för säker kontroll av dina anläggningar. För detta ändamål erbjuder vi dig en omfattande portfölj. Du drar nytta av enhetlig processkontroll, enkel och bekväm datahantering och integrerad teknik för centrala och fjärranslutna anläggningsenheter. Applikationsexemplen i vår Water Consultant Portal visar eventuella lösningar. Ta reda på mer inom en snar framtid.

Spara tid — 20% kortare tid för engineering

Minska den tid du spenderar för planering och design av nya installationer. Integrerad teknik med COMOS och SIMATIC PCS 7 kan minska tiden med upp till 20%. De olika applikationsexemplen på vår Water Consultant Portal visar möjliga lösningar.

Ökad effektivitet — 15% kortare projekttid

Du kan avsevärt minska din projektid genom mer effektiv anläggningsteknik. SIMATIC PCS 7 Industry Library är ett funktionsblocksbibliotek som effektivt stöder din teknik för SIMATIC PCS 7 distribuerat styrsystem och SIMATIC WinCC visualiseringssystem. De testade, standardiserade komponenterna och deras intuitiva funktion bidrar till att minska dina kostnader och förkorta tiden du spenderar med upp till 15%.

Energibesparing — upp till 15% lägre energikostnader

Hållbar resursanvändning innebär lägre kostnader. Optimera energikraven hos dina pumpar med hjälp av SIWA Optim, och minska energiförbrukningen med upp till 15%.

Lösningar för förbättrad effektivitet inom vattenindustrin.

Ladda ned broschyren

Industriell säkerhet

Hur säker är din verksamhet?

Utökad digitalisering kräver heltäckande säkerhetslösningar.
Hur säker är din verksamhet? Läs mer om vårt erbjudande inom säkerhet.

Avancerad digitalisering kräver omfattande säkerhet

Digitala dörrar på glänt – hur skyddar vi våra VA-anläggningar mot cyberattacker?

Vattenförsörjningen och dess infrastruktur hör till de viktigaste funktionerna i vårt samhälle. Den digitala omvandlingen av VA-industrin innebär många miljö- och resursmässiga fördelar, men öppnar samtidigt upp för en ny hotbild i form av cyberattacker.

 

Läs artikeln >>

Kontakt

Vi hjälper dig gärna och svarar på dina frågor. Kontakta oss för mer info.