Om Siemens

Siemens är ett ledande globalt teknikföretag som har stått för teknisk spetskompetens, innovation, kvalitet och tillförlitlighet i mer än 170 år. 

Siemens - En innovativ teknikleverantör sedan 1847

Siemens AG (Berlin och München) är ett ledande globalt teknikföretag som har stått för teknisk spetskompetens, innovation, kvalitet och tillförlitlighet i mer än 170 år. Företaget är verksamt runt om i världen, med fokus på områdena kraftproduktion och distribution, intelligent infrastruktur för byggnader och distribuerade energisystem samt automatisering och digitalisering inom process- och tillverkningsindustrin. Genom det separat förvaltade företaget Siemens Mobility, en ledande leverantör av smarta mobilitetslösningar för järnvägs- och vägtransporter, formar Siemens världsmarknaden för person- och godstjänster. På grund av sin majoritet i de börsnoterade företagen Siemens Healthineers AG och Siemens Gamesa Renewable Energy är Siemens även en världsledande leverantör av medicinsk teknik och digitala hälso- och sjukvårdstjänster samt miljövänliga lösningar för land- och havsbaserad vindkraftsproduktion. Under räkenskapsåret 2019, som avslutades den 30 september 2019, genererade Siemens intäkter på 86,8 miljarder euro och nettoresultatet på 5,6 miljarder euro. I slutet av september 2019 hade företaget cirka 385 000 anställda över hela världen. 

 

Det första Siemensbolaget i Sverige grundades 1893 och idag har Siemens i Sverige  cirka 4 100 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Solna. Under räkenskapsåret 2019 var omsättningen cirka 16 miljarder SEK.