I teknikens framkant

En resa genom Siemens historia i Sverige.  - Siemens 125 år i Sverige

Den första tiden – Siemens levererar telegrafiutrustning och generatorer till Sverige

1853, bara sex år efter att Siemens & Halske grundades i Berlin, levererade det unga företaget sina första moderna telegrafmaskiner till Sverige. Liksom i resten av Europa ville man i Norden dra nytta av den nya kommunikationsteknik som kallades elektrisk telegrafi. Målet för den svenska regeringen var att bygga ett nationellt nätverk för telegrafi, och i Siemens fann man rätt partner. De två första nationella järnvägslinjerna från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö, som båda åtföljdes av en telegrafledning, invigdes 1856 med hjälp av utrustning från Siemens. Det Berlinbaserade bolaget fortsatte att leverera ytterligare telegrafiutrustning de följande åren, men det tog åtskilliga år innan det blev fullt etablerat i Sverige.

De stora kommersiella framgångarna började komma inom ett annat område: kraftteknik. Även här var Siemens redan ledande. Siemens grundade sin första agentur i Stockholm 1880 för att bättre kunna komma in på den svenska marknaden. Enligt den tidens praxis representerades det utländska företaget av en lokal expert. J.E. Erikson var ett lyckosamt val. Han hade kontakter vid det svenska hovet. På en bal blev han bekant med den tekniskt sinnade kungen Oscar II som 1885 vände sig till Siemens för en mycket prestigefylld beställning: att installera den första elektriska belysningen i Stockholms slott.

Denna fantastiska framgång banade vägen för mer: Siemens blev en viktig partner i utbyggnaden av Sveriges elektriska infrastruktur. Bland annat levererade företaget två generatorer och tillhörande installationsmaterial – med ett sammanlagt värde om 480 000 reichsmark – till kraftverket i Stockholm.

Här för att stanna – 1893 blir Siemens Tekniska Byrå det första Siemensbolaget i Sverige

Mellan 1890 och 1891 tog Siemens agentur emot ytterligare beställningar om att leverera installationsmaterial till kraftverk i Halmstad, Sundsvall och Helsingborg. På grund av den växande verksamheten och den hårdnande lokala konkurrensen fattades ett beslut i Berlin om att öppna det första Siemensbolaget – Siemens Tekniska Byrå – i Stockholm 1893. Det nya bolaget hade tre kontor, ett lager och en liten verkstad. 1894 arbetade redan sju kontorsanställda, fem tekniker och en springpojke för Siemens, och omsättningen nådde 500 000 kronor. Fem år senare, den 27 december 1898, blev dotterbolaget aktiebolag och döptes om till Svenska Aktiebolaget Siemens & Halske. Siemens ville ha en starkare närvaro för att säkra sin position på den växande svenska marknaden. Ansträngningarna gav resultat: Under det första året efter namnbytet hanterade de numera 18 anställda sex stora beställningar rörande belysningssystem och kraftverk – bland annat för Marinförvaltningen.

1903 var Svenska AB den enda representanten för Siemens & Halske i Sverige. När Siemens Schuckertwerke GmbH grundades i Berlin samma år delades affärsområdena svagströmsteknik och starkströmsteknik upp mellan de två moderbolagen, och det svenska bolaget blev den enda agenten för båda Siemensbolagen från och med 1904. Som en del av omorganisationen av företaget bytte verksamheten i Stockholm återigen namn två år senare, den här gången till Elektriska Aktiebolaget Siemens-Schuckert. Särskilt starkströmsverksamheten utvecklades så framgångsrikt under de följande årtiondena att Siemens startade en egen produktionsanläggning i Göteborg 1938. 1928 bytte bolaget namn igen. Från den 9 oktober hette det Elektriska Aktiebolaget Siemens.

Bolagets verksamhetsområde omfattade även medicinteknik. Med början 1913 levererades enstaka elektromedicinska apparater, som röntgensystem, till sjukhus och vetenskapliga institutioner. Detta förändrades 1926, då Siemens förvärvade en andel i det i Erlangen baserade bolaget Reiniger, Gebbert & Schall AG. Till följd av detta blev bolagets agentur i Sverige, EB Elema, också knuten till Siemens. Detta låg till grund för Siemens-Elema AB, Solna, som grundades 1971. Det blev en ledande tillverkare och leverantör av elektromedicinska produkter. 

Några höjdpunkter från Siemens tidiga historia i Sverige

Nystart efter andra världskriget – nytt representationskontor och utbyggnad av den egna produktionskapaciteten

Efter andra världskriget bytte det svenska Siemensbolaget namn ännu en gång. Anledningen till namnbytet 1953 var en önskan att tydligt markera samhörigheten med Siemens och samtidigt identifiera bolaget som svenskt. Detta gjordes med namnet Svenska Siemens Aktiebolaget. Men det var inte allt. Av utrymmesskäl planerade man att samla svenska Siemens olika försäljnings- och administrationskontor, som hade spridits ut över hela Stockholm, på ett och samma ställe. En stor tomt hade redan förvärvats för detta ändamål 1953, mitt i den svenska huvudstaden. I nära samarbete med Siemens byggavdelning i Erlangen ritades ett imponerande höghus med 15 våningar. Bygget inleddes i april 1960. I januari 1963 hölls invigningsceremonin för den nya Siemens-byggnaden. Med en antydan till beundran gav en Stockholmstidning sin artikel om byggnaden rubriken "Nytt höghus förändrar Stockholms silhuett."

De första åren efter krigsslutet 1945 var mycket utmanande för det svenska Siemensbolaget. Det tog nästan ett årtionde innan ordernivån stabiliserades. Ett skäl till svårigheterna efter kriget var att leveranserna av varor från Tyskland upphörde. Siemens i Sverige var långt in på 1940-talet beroende av leveranser från de tyska moderbolagen. Det var inte förrän efter 1945 som det gradvis lyckades bygga upp sin egen produktionskapacitet och bli mer självständigt. Mellan 1955 och 1965 växte området svagströmsteknik kraftigt, främst tack vare telekommunikationstekniken. När Sverige stod värd för fotbolls-VM 1958 fick Siemens det prestigefyllda uppdraget att leverera utrustningen till landets första TV-station i Nacka utanför Stockholm och att installera relästationer för TV och radio mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta gjorde att TV-bilder från VM, som startade i juli 1958, kunde tas emot över hela Europa. I slutet av 1960-talet hade svenska Siemens blivit ett av de största Siemens-bolagen utanför Tyskland, med ca 1 300 anställda och en årlig omsättning på över 200 miljoner D-mark.

Höjdpunkter från Siemens historia i Sverige efter 1945

Redo för framtiden – Siemens bidrar till hållbarhet och digitalisering i Sverige

I Siemens svenska och globala verksamhet i det nya milleniet ligger fokus på digitalisering. Socialt ansvarstagande, ett annat fokusområde för Siemens, innebär att inte bara förespråka hållbarhet utan även  att konsekvent arbeta för det genom att sikta på att klimatneutralisera den egna verksamheten till 2030 och erbjuda hållbara produkter och lösningar till kunder. . Siemens hjälper städer och samhällen i hela Sverige att arbeta med att spara energi och energieffektivisera byggnader så som skolor, sjukhus och kontor. Siemens självt föregår med gott exempel: 2017 flyttade Siemens till sitt nya huvudkontor i Solna utanför Stockholm, en toppmodern byggnad som är energieffektiv enligt Miljöklass Guld, en av de högsta standarderna. Siemens investerar också i emobility och ingick 2011 ett strategiskt partnerskap med Volvo för att utveckla elbilar. Detta utvidgades 2015 till att även omfatta laddteknik för elbussar.

Gasturbintillverkaren Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång har byggt turbiner för världsmarknaden under varumärket Siemens sedan 2003, men har en historia som sträcker sig till tidigt 1900-tal. De två uppfinnarbröderna Birger och Fredrik Ljungström, som vid den tiden höll till i Nacka utanför Stockholm, behövde en plats för att förverkliga sitt nya projekt, en patenterad ångturbin. De undersökte fabrikerna i Finspång, som ligger i det som ofta kallas "den svenska industrins födelseplats". Här fanns ett överflöd av järnmalm, vatten och skog, vilket ledde till en tidig järnindustri och skickliga metallarbetare. Här hittade de två bröderna vad de behövde och i februari 1913 startade de sin turbinverksamhet under namnet Svenska Turbinfabriks AB Ljungström, STAL.  Turbinverksamheten i Finspång ligger än idag i turbinteknikens framkant, numera även inom digitalisering. 2016 investerade företaget ca 20 miljoner euro och öppnade världens första anläggning för industriell framställning av kraftkomponenter i metall genom additiv tillverkningsteknik, ofta kallad 3D-printing. Processen kommer att bli en viktig framtida teknik och i Finspång arbetar man med prototyper, serietillverkning och reparationer av turbindelar. Komponenterna byggs upp lager för lager utifrån CAD-modeller på datorn, och tillverkas direkt med hjälp av speciella skrivare. Med hjälp av additiv tillverkningsteknik kan tillverkning, produktion och reparationer utföras upp till tio gånger så snabbt, och utvecklingscykler som normalt tar flera år kan minskas till månader eller till och med veckor.

Siemens är, precis som på 1800-talet när dess framgångssaga i Sverige började, fortfarande en teknisk pionjär och en pålitlig partner för Sveriges resa mot framtiden.

Dr. Ewald Blocher

Vill du läsa mer om Siemens svenska historia?

Ladda gärna ner magasinet om våra första 120 år i Sverige.

Om du hellre önskar en tryckt version av det 56-sidiga magasinet, så går det bra att mejla oss på info.se@siemens.com, meddela ditt namn och adress och så skickar vi den till dig.