Simatic NET och Sinema Remote Connect

Digitalt seminarium | Industriell kommunikation och fjärranslutning i automationsnätverk

Vi lever i en värld där digitaliseringen spelar en stor roll inom industrin och automationen ska vara tillgänglig via nätet. Det är därför viktigt att kunna fjärransluta sig och utföra service på sin anläggning på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Du får nu möjlighet att delta på det digitala seminariet med information om Industriellt Ethernet och hur vi kan fjärransluta oss på ett säkert sätt.

Kontaktperson

Caroline Sjöberg

På agendan:

  • Expertis i industriellt nätverk.
  • Standard(office) Ethernet/Industrial Ethernet/PROFINET, förutsättningar, skillnader.
  • Genomgång och konfigurering av Sinema Remote Connect. Konfigurering av ”use cases” så som NAT1:1, DDA (Dedicated Device Access).
  • Genomgång av de möjligheter till utbildning inom nätverksteknik som Siemens Sitrain erbjuder.

Tid och plats

Vi önskar att du i första hand väljer din region för att främja samarbete och kontakt med lokala Siemensmedarbetare och andra företag. Men givetvis är du välkommen även till andra regioner om dessa datum passar dig bättre.

Datum
Plats
16 juni kl: 09.00-12.00
Region Norr (inkl Sundsvall och uppåt)
23 juni kl: 13.00-16.00
Region Syd (inkl Malmö, Göteborg och Jönköping)