8-9 maj på Elfack 2019

Välkommen att lyssna på intressanta seminarier

Välkommen till Siemens egna seminarier som vi kommer hålla 8 och 9 maj på Elfack.

Miljontals vakuumbrytare används i mellanspänningsställverk runtom i världen och fram tills nu har deras användningsområde slagit i taket vid högspänningsnivåer på över 72,5 kV. Efter forskning och utveckling på området kan Siemens nu presentera luftisolerade brytare och gasisolerade ställverk (GIS) med vakuumteknik och så kallad clean-air technology upp till en nominell spänning på 145 kV.  

 

Välkommen att lyssna till en produktexpert från Siemens som berättar om den nya SF6-fria vakuum och clean-airtekniken för GIS och AIS. 

 

Lokal: R23 i Gothia Towers

 

Kontakt: Elisabeth Österlund, tel 073-6206211 eller elisabeth.oesterlund@siemens.com

Andelen elbilar ökar stadigt och med dem behovet av laddpunkter. Men när kommer elbilsboomen ta fart på allvar? Var i nätet kommer laddplatserna installeras? Hur ska du planera dina nätinvesteringar för att möta den ökade efterfrågan på laddakapacitet?

 

Välkommen till ett seminarium där Siemens presenterar eMobility Stress Test, en studie-metodik för att besvara frågorna ovan. En väl genomförd studie är nyckeln till att kunna planera ett elnät som är rustat för att möta framtidens utmaningar. Kom och lyssna och diskutera eMobilitet med oss!

 

Lokal: R23 i Gothia Towers

 

Kontakt: Martin Larsson, tel 070-7281207 eller martin.larsson@siemens.com

Miljontals vakuumbrytare används i mellanspänningsställverk runtom i världen och fram tills nu har deras användningsområde slagit i taket vid högspänningsnivåer på över 72,5 kV. Efter forskning och utveckling på området kan Siemens nu presentera luftisolerade brytare och gasisolerade ställverk (GIS) med vakuumteknik och så kallad clean-air technology upp till en nominell spänning på 145 kV.  

 

Välkommen att lyssna till en produktexpert från Siemens som berättar om den nya SF6-fria vakuum och clean-airtekniken för GIS och AIS. 

 

Lokal: R23 i Gothia Towers

 

Kontakt: Elisabeth Österlund, tel 073-6206211 eller elisabeth.oesterlund@siemens.com

Microgrids blir stadigt mer aktuella i norden när effekttarifferna ändras, solcells- och batteritekniken blir bättre och regelverken ändras. Hur kan vi bygga ett micrgrid som är optimerat med avseende på teknik, ekonomi och miljö? Kan vi driva mikronätet utan att människor behöver var involverade? Detta är frågor som många ställer sig och det här föredraget kommer rikta in sig mot framtidens desentraliserade energisystem med microgrid och hur detta kan öppna för nya sätt att tänka energisystem på.

 

Välkommen att lyssna till en systemexpert från Siemens som berättar om möjligheter som finns med decentraliserade energisystem och microgrids!

 

Lokal: R23 i Gothia Towers

 

Kontakt: Martin Larsson, tel 070-7281207 eller martin.larsson@siemens.com

Siprotect 5 Digital Twin är en realtidsbaserad digital replika av ett fysiskt SIPROTEC 5 reläskydd inkluderande interface, funktionalitet och algoritmer. Det nya SIPROTEC 5 Digital Twin erbjuder omfattande tester av SIPROTEC 5 enheter när som helst och utan dedikerad hårdvara. Vill Ni veta mer kom till vårt seminarie under Elfack.

 

Lokal: R22 i Gothia Towers

 

Kontakt: Micael Noris, tel 073-6206351 eller micael.noris@siemens.com

Siprotect 5 Digital Twin är en realtidsbaserad digital replika av ett fysiskt SIPROTEC 5 reläskydd inkluderande interface, funktionalitet och algoritmer. Det nya SIPROTEC 5 Digital Twin erbjuder omfattande tester av SIPROTEC 5 enheter när som helst och utan dedikerad hårdvara. Vill Ni veta mer kom till vårt seminarie under Elfack.

 

Lokal: R23 i Gothia Towers

 

Kontakt: Micael Noris, tel 073-6206351 eller micael.noris@siemens.com

Miljontals vakuumbrytare används i mellanspänningsställverk runtom i världen och fram tills nu har deras användningsområde slagit i taket vid högspänningsnivåer på över 72,5 kV. Efter forskning och utveckling på området kan Siemens nu presentera luftisolerade brytare och gasisolerade ställverk (GIS) med vakuumteknik och så kallad clean-air technology upp till en nominell spänning på 145 kV.  

 

Välkommen att lyssna till en produktexpert från Siemens som berättar om den nya SF6-fria vakuum och clean-airtekniken för GIS och AIS. 

 

Lokal: R23 i Gothia Towers

 

Kontakt: Elisabeth Österlund, tel 073-6206211 eller elisabeth.oesterlund@siemens.com

Miljontals vakuumbrytare används i mellanspänningsställverk runtom i världen och fram tills nu har deras användningsområde slagit i taket vid högspänningsnivåer på över 72,5 kV. Efter forskning och utveckling på området kan Siemens nu presentera luftisolerade brytare och gasisolerade ställverk (GIS) med vakuumteknik och så kallad clean-air technology upp till en nominell spänning på 145 kV.  

 

Välkommen att lyssna till en produktexpert från Siemens som berättar om den nya SF6-fria vakuum och clean-airtekniken för GIS och AIS. 

 

Lokal: R23 i Gothia Towers

 

Kontakt: Elisabeth Österlund, tel 073-6206211 eller elisabeth.oesterlund@siemens.com

Siprotect 5 Digital Twin är en realtidsbaserad digital replika av ett fysiskt SIPROTEC 5 reläskydd inkluderande interface, funktionalitet och algoritmer. Det nya SIPROTEC 5 Digital Twin erbjuder omfattande tester av SIPROTEC 5 enheter när som helst och utan dedikerad hårdvara. Vill Ni veta mer kom till vårt seminarie under Elfack.

 

Lokal R23 i Gothia Towers

 

Kontakt: Micael Noris, tel 073-6206351 eller micael.noris@siemens.com