Företagstävlingen Smart industri

Siemens och IVA utser vinnarna 24 februari

Syftet med företagstävlingen Smart industri är att stimulera små och medelstora företags digitala transformation genom att lyfta fram goda exempel som kan visa vägen framåt. Nu är det dags att utse årets vinnare!

Initiativet grundades 2016 av Siemens, Teknikföretagen och IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) för att få hela industrin att kraftsamla och bli starkare i kampen mot internationella konkurrenter. 

 

Företag som tar vara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt med tydliga resultat uppmärksammas och belönas. 

Ett initiativ för att stimulera utveckling och skapa en grogrund och kultur för hållbar förändring
Mikael Leksell, vd Siemens Sverige.

Den 24 februari 2022 klockan 15:00-15:45 får du veta vilket företag som tar hem årets prestigefyllda utmärkelse.

Dörrar öppnas för små och medelstora företag

Tävlingens fokus ligger framför allt på att öppna dörrar för de små och medelstora företag som behöver hjälp i den digitala omställningen. De mindre bolagen har haft en tendens att halka efter i ett läge där större företag, som har fler muskler, redan har kunnat genomdriva nödvändiga förändringar. 

 

Med ett branschöverskridande samarbete mellan företag, politiker, akademi och myndigheter kan svensk industri utvecklas i rätt riktning och etablera nya former för kunskapsspridning mellan aktörerna. Tävlingen Smart industri sätter fingret på sådant som mindre företag behöver för att finnas med i detta sammanhang.

Så väljs finalister och vinnare ut

Finalister och vinnare i tävlingen utses av en jury och urvalet baseras på hur väl företaget uppfyller att visa hur den digitala utvecklingen har lett till resultat. Exempelvis uppskalningseffekter, förenklade processer och ett mer effektivt resursutnyttjande.

 

Dessutom bedöms hur digitaliseringen har nyttjats till att göra något oväntat och hur den bidrar till omdanande industri- och branschutveckling. Det kan handla om att identifiera nya kundvärden och affärsmodeller eller produktutveckling och tjänstefiering av smarta produkter.

 

En ytterligare faktor som påverkar hur de utvalda företagen bedöms är att de har ett medvetet och ansvarstagande förhållningssätt till verksamhetens påverkan på FN:s 17 hållbarhetsmål.

Kunskapsresa och ära ligger i potten

Pristagarna vinner, förutom äran, finansiellt stöd för en skräddarsydd studie- och inspirationsresa tillsammans med representanter från juryn och involverade samarbetspartners.  

Sex finalister i årets omgång av Smart industri:

  • 24Storage Self Storage-bolag grundat 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen.
  • AB Furhoffs Rostfria Familjeföretag som genom digitalisering kunnat rita om kundresan och automatisera ända ut till golvet i produktionen.
  • Bror Tonsjö AB Mekanisk verkstad inom skärande bearbetning där digitaliseringen nu är en helt integrerad och naturlig del av hela verksamheten. 
  • SweGreen AgTech-företag som erbjuder lösningar för vertikal butiksodling av grönsaker året runt. 
  • Vinden AB Digitaliserad självförvaring som utmanar principerna för traditionell lagerhållning och förvaring.
  • Vironova AB Applicerar digitala metoder som AI och Machine learning på läkemedelsutveckling inom vaccin och genterapi.