Desigo CC - Ett öppet BMS för fastigheter som ska automatiseras

Alla funktioner i byggnaden från en och samma plattform – oavsett var du befinner dig

Tid:                    40 min

    

Det kommer att ställas nya och högre krav på byggnader som bland annat behöver bli mer hållbara, säkra och energieffektiva. Idag finns lösningar som hjälper både fastighetsägare och driftpersonal att styra de olika funktionerna via ett och samma system.

I framtidens byggnad finns ett BMS eller ett överordnatsystem. Den gör byggnaden intelligent genom att låta flera olika fastighetssystem kommunicera och interagera i en gemensam och öppen plattform.  

 

Just nu pågår en utveckling där byggnader går från att vara automatiserade till uppkopplade, smarta och anpassningsbara. Smarta byggnader skapar miljöer som kan interagera med användarna, och anpassa sig till deras förändrade behov. Med en kraftfull plattform som bygger på öppen arkitektur integreras fastighetens olika system samman i ett överordnat system, Desigo CC. Det bildar ryggraden i den smarta byggnadens infrastruktur och bidrar till ökad säkerhet, bättre inomhuskomfort, produktivitet och kvalitet.  

Var du än är och när du än behöver får du via den webbaserade lösningen tillgång till realtidsinformation som berör din byggnad. 

 

Det kallar vi mervärde!

Talare

Sven-Johan Bladh

Sven-Johan Bladh

Business Line Expert Desigo CC

Rickard Holm

Rickard Holm

Technical Expert Desigo CC

Mithra Kiasat

Moderator: Mithra Pakdaman Kiasat

Communication business partner, Siemens Smart Infrastructure Sweden

Registrering

Vill du veta mer om hur ett öppet överordnat system kan bidra till din verksamhet? Fyll i formuläret nedan för att titta på vårt webbinarium om Desigo CC! 

Har du redan registrat dig? Titta på webbinariet igen genom att klicka på länken i ditt bekräftelsemejl eller registrera dig i formuläret nedan igen. 

Frågor och svar

Q&A | Frågor och svar från webbinariet

Ja Desigo CC uppfyller lagkraven. vad det är för lagkrav

Information om detta lagkrav finner alla läsare nedan:

Energimyndigheten och Boverket har utrett hur krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem ska införas i svenska regler. Kravet på inspektion finns i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda Energiprestandadirektivet (EPBD).

EPBD innehåller bland annat krav på att alla byggnader som inte är bostäder, och som har uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem med en nominell effekt över 290 kW, ska ha fastighetsautomation som uppfyller vissa minimikrav. Kravet börjar gäller från år 2025.

Systemen ska ha funktioner för övervakning, identifiering av avvikelser och förbättringsmöjligheter samt kommunikation.

Vill ni läsa mer så gör ni det här.

Det är inte fabrikatet som styr, utan vilket kommunikatiosnprotokoll som används. Desigo CC har inbyggt stöd för BACnet, OPC DA (UA på gång), Modbus, SNMP, M-bus, KNX, S7 och S7 PLUS, IEC 61850. Utöver dessa går det att skapa nya "drivers" vid efterfrågan.

När du ansluter via mobil, blir bilden väldigt liten. Därför används en annan typ av gränssnitt som ger full tillgång till larmhantering manövrering av objekt. Med en surfplatta blir grafiken bra så länge plattan har tillräckligt hög upplösning.

Ja, så länge de kommunicerar något av de protokoll Desigo CC stöder.

Ja, Desigo CC har ett Rest API på "ovansidan" som man både kan läsa och skriva värden via.

Med ett överordnat system som Desigo CC får du snabbt och enkelt reda på mängder av data, värden, status, information och liknande. Det gör att du kan använda dessa data för att dra slutsatser, hitta och förutse fel samt se om systemen går optimalt eller inte. Då kan du göra åtgärder för att förbättra och optimera driften av varje enskilt system och hur de olika systemen jobbar tillsammans.

Ja, det spelas in. Du kan titta på webbinariet igen genom att klicka på länken i bekräftelsemejlet du mottagit eller registrera dig i formuläret ovan.

PX Web är ett litet överordnat system tänkt att bara vara för enstaka eller få controllers (DUC:ar). Det finns grafik och larmhantering m.m. men i begränsad omfattning. Det kan enbart kommunicera med controllers av typen Desigo PX.

 

 - Desigo CC är ett överordnat system som fungerar upp till mycket stora anläggningar. Där kan du lägga upp en struktur som underlättar navigering och gör det enkelt att hitta även i större anläggningar.

 - Desigo CC gör det enklare att navigera till, från och mellan olika objekt och system. 

 - I Desigo CC går det att skapa avancerade rapporter, egna trender, kombinerade trender från flera olika system samt ha relaterade objekt såsom PDF-dokument etc.

 - Det finns också en loggutforskare, med bra filtreringsmöjligheter, där alla händelser loggas.

 - Det går att att lägga objekt från andra system och andra discipliner som relaterade objekt. Exempelvis en kamera från kamerabevakningssytemet som relaterat objekt till en grafisk rumsbild.

 - Desigo CC är multidisciplinärt. Du kan hantera flera olika discipliner från ett och samma system. Du kan ha enheter från flera olika discipliner i en och samma grafiska bild, i en och samma trend, i en och samma rapport m.m.

 - Uppbyggnaden i Desigo CC ger på ett enkelt sätt  både en översikt och möjlighet till att gå ner på djupaste detaljnivå tack vare samma vy där trädstruktur, grafik, manöverpanel och relatereade objekt finns. 

Förenklat är kommunikationen krypterad mellan server/klient och server/IIS, det går också att sätta upp med certifikat. Eftersom det är en komplex fråga hänvisar vi till din lokala Siemenskontakt eller vår centrala kontakt Peter Westberg, e-mail: westberg.peter@siemens.com.

Desigo CC har inbyggt stöd för BACnet, OPC DA (UA på gång), Modbus, SNMP, M-bus, KNX, S7 och S7 PLUS, IEC 61850. Utöver dessa går det att skapa nya "drivers" vid efterfrågan.

Det är en licenskostnad per år. Det som påverkar den årliga kostnaden mest är antalet datapunkter, dvs hur stor den anslutna anläggningen är. Antal användare som samtidigt ska kunna vara inloggade i Desigo CC påverkar också kostnaden för licensen.

 

Förslagsvis kontaktar du din lokala Siemenskontakt alternativt vår centrala kontakt Peter Westberg, e-mail: westberg.peter@siemens.com för att få vidare information gällande priser.

Absolut. Det finns en "Loggutforskare" som innehåller allt som händer i systemet, med bra filtreringsmöjligheter.

Desigo CC lanserades i Sverige 2015 (V2.1).

Fabrikatet är egentligen av mindre betydelse, det viktiga är vilket kommunikationsprotokoll som används. Desigo CC har inbyggt stöd för BACnet, OPC DA (UA på gång), Modbus, SNMP, M-bus, KNX, S7 och S7 PLUS, IEC 61850. Utöver dessa går det att skapa nya "drivers" vid efterfrågan.

I grundlicensen ingår allt utom några specialfunktioner. När det gäller att koppla upp t.ex. brandlarm eller fastighetsautomation, så är det I/O-punkter man räknar. Inte själva funktionen/modulen.

Licensmodellen för användare är "Antal samtidiga användare" i systemet, oavsett diciplin. När en användare loggar ut, frisläpps den användarlicensen till nästa användare som vill logga in.

Desigo CC har inbyggt stöd för BACnet, OPC DA (UA på gång), Modbus, SNMP, M-bus, KNX, S7 och S7 PLUS, IEC 61850. Utöver dessa går det att skapa nya "drivers" vid efterfrågan.

Desigo CC har stöd för Siemens S7 och S7 PLUS. För att besvara frågan om PCS7 behöver vi veta mer specifikt vad som avses. Vi kommer att kontakta er.

Vyer och åtkomst anpassas till användarna så att de bara kan se och ändra det de har behörighet till. Det man som användare inte har behörighet till visas inte, utan är helt bortplockad ur alla vyer som användaren ser.

Ja, det spelas in och kan ses i efterhand. Precis som alla webbinarier i denna serie. Du finner inspelningen i det bekräftelsemejl du fått eller genom att registrera dig i formuläret ovan.

Funktionen i Desigo CC är väldigt lik den i Desigo Insight. Flödet är egentligen nästan detsamma, men med lite andra termer. Kontakta gärna din lokala Siemenskontakt alternativt Peter Westberg (westberg.peter@siemens.com) för en demonstration.

Inte alls bunden. Som vi nämnde i webbinariet så är systemet öppet för andra fabrikat. Det viktiga är kommunikationsprotokollet.

De behöver vara nya nog för att kunna kommunicera via något av de kommunikationsprotokoll som stöds. Desigo CC har inbyggt stöd för BACnet, OPC DA (UA på gång), Modbus, SNMP, M-bus, KNX, S7 och S7 PLUS, IEC 61850. Utöver dessa går det att skapa nya "drivers" vid efterfrågan.

Ja, i mobilappen får man tillgång till all larmhantering och manövrering av sina objekt, men inte samma grafik eftersom bilden skulle bli för liten. Via en surfplatta kommer man dock åt den HTML5-baserade Flexklienten som visades på webbinariet.

Ja, det finns en svensk användarmanual att tillgå. Kontakta din lokala Siemenskontakt alt Peter Westberg, e-mail: westberg.peter@siemens.com.

När vi pratar om öppet  system menar vi att Desigo CC kan kommunicera både uppåt och nedåt (northbound och southbound) med ett flertal andra system och fabrikat än Siemens.

 

När det gäller programmering i och av Desigo CC kan det göras av kunden själv, av ett antal fria partners till oss och, så klart, av oss på Siemens.

 

Installation av Desigo CC kan göras av ett antal fria partners och av oss.

Vad kul att du använder Desigo CC så att sådana här frågor kommer upp.

Det kan man lösa på tre olika sätt. Ett enkelklick med vänster musknapp på högtalaren tystar larmljudet tills nästa larm kommer. Ett högerklick tystar hela sessionen, ljudet är på nästa gång du loggar in igen. Vill man aldrig ha ljud kan mangå in och  anpassa användarprofilen.

Vi har ingen certifiering, men du kan gå alla utbildningar som vi har för Desigo CC. Sedan beror det på om du avser att själv jobba/programmera i Desigo CC eller om du ska föreslå CC för dina kunder.

Kontakta gärna Peter Westberg, e-mail: westberg.peter@siemens.com så berättar han mer.

Om vi tolkar frågan rätt, handlar det inte om att använda DUC:ar, PLC:er och liknande controllers, utan att istället använda I/O-enheter som kommunicerar direkt till Desigo CC och där funktionerna för dessa görs i Desigo CC.

I så fall är svaret ja, det går att genomföra.

Desigo CC fungerar på samma sätt. Den enda skillnaden är att man väljer mellan låg, medel och hög på larmpunkten, istället för tex A, B och C.

Kontakt

Vänligen kontakta oss om du har några frågor angående detta webbinarium.

FAQ | Inför ditt deltagande

 Det finns några olika alternativ till att delta i våra webbinarier. Som deltagare behöver du bara en stabil internetåtkomst och en uppdaterad webbläsare. Du hör ljudet genom dina högtalare eller hörlurar. Du kan komma åt länken till webbinariet via olika webbläsare. Vi har haft den bästa upplevelsen med Mozilla Firefox och Google Chrome. Ingen ytterligare programvara behöver laddas ned inför deltagandet. Åtkomst är också möjlig för mobila enheter.

 

Du kan när som helst ställa dina frågor anonymt till talaren under webbinariet. 

Alla som registrerar sig för ett webbinarium via vår webbplats kan delta. Efter din registrering kommer du att få ett bekräftelsemeddelande med dina uppgifter för åtkomst samt ytterligare information om ditt deltagande i webbinariet.

Du kommer få ett e-postmeddelande före webbinariet med en bekräftelse och direktlänk som tar dig till webbinariet live.

Webbinariet kommer vara tillgängligt on-demand efter genomförandet. Du behöver bara registrera dig i formuläret här för att se det när det passar dig. Har du redan registrerat dig så får du ett e-postmeddelande efter genomförandet med en länk som tar dig till det inspelade webbinariet.