Industrial Edge

31 januari 2020

Industrial Edge är teknologin som möjliggör intensiv dataanalys med högfrekvent data och analys under lång tid med stora datamängder. Genom Industrial Edge kan man nyttja molnplattformens flexibilitet och skalbarhet samtidigt som man inte begränsas av bandbredd, tid eller legala hinder för kommunikation till en molnplattform. Siemens har Edge-enheter som snabbt kan konfigureras,  verktygen för att hantera Edge-enheten från molnet, samt både egenutveckling av applikationer och en öppenhet för den som vill skapa applikationer.

 

Under webbinariet presenteras Industrial Edge som koncept samt olika användningsområden för detsamma.

 

Tid: 10:00

Längd: 50 minuter