Smarta kontor – när kontoret blir en upplevelse

Hur blir det smarta kontoret en upplevelse?

Idag pratar vi mycket om det smarta kontoret men vad är det egentligen? Kan det bli en del av den totala upplevelsen för hyresgästen? Kan det smarta kontoret bli mer attraktivt och bidra till ökad lönsamhet?

Tid:                40 min    

Med hjälp av digitalisering och inbyggd flexibilitet blir kontoret mer attraktivt och skapar konkurrensfördelar, både för fastighetsägare och hyresgäster. Det smarta kontoret hjälper dig att göra vardagen enklare. Tillgången på rätt information hjälper dig att fatta rätt beslut – oavsett hur byggnaden används.

 

Det finns flera trender som driver på utvecklingen mot smarta kontor. Nya affärsmodeller och milleniegenerationens förväntningar på flexibla och smidiga lösningar är några av dem. Samtidigt hamnar hållbarhetsfrågor allt högre upp på allas agenda och bidrar till ökade krav på energieffektivitet. Ökade lönsamhetskrav ställer också krav på ökad produktivitet.

 

När du investerar i en smart byggnad bidrar det till större utrymme för mer marknadsanpassade hyror, långsiktiga hyresavtal och ökad beläggning samtidigt som byggnadens värde ökar. 

Talare

Johan Grahn

Johan Grahn

Head Solution & Service Portfolio, Siemens Smart Infrastructure Sweden

Kim Ekberg

Kim Ekberg

Head of Digital Buildings, Siemens Smart Infrastructure Sweden

Registrering

Titta på webbinariet

Låt det smarta kontoret bli en del av din verksamhet! Fyll i formuläret nedan för att titta på "Smarta Kontor – när kontoret blir en del av upplevelsen".

Redan registrerat dig? Titta direkt på webbinariumet här.

Q&A | Frågor och svar från webbinariet

Sätt en plan tillsammans (fastighetsägaren, hyresgästen och medarbetaren och entreprenör) för vad ni vill åstadkomma. Se tekniken som en möjliggörare utan att det ska vara i fokus. Idag finns tekniken, men utan en plan för sin digitalisering är det lätt att hamna i fällan att man bygger in teknik utan ett syfte på mervärde.  

Nej det är aktuellt även för existerande bestånd. Självklart går det fortare när man bygger nytt att gå mot ett Smart Kontor. Men med rätt plan för sin digitalisering blir många av lösningar är aktuella ändå när man ska migrera delar av infrastrukturen. Mycket går även att föra med befintliga systemlösningar genom att nyttja en öppenplattform, allt är givetvis beroende på vad de underordnade system kan leverera för data. Kan inte nog belysa vikten av att först fundera över frågan ”Vad är det vi vill uppnå?” 

Det handlar till störst del om hur byggnaden integrerar med människa och verksamhet. Den måste bidra både till själva verksamheten och dess användare. Historiskt har fastigheter varit ganska passiva. En smart byggnad är en aktiv del av det som finns inuti den. Byggnaden kan och ska anpassas till de behov som människorna och verksamheten har, det är så man får en effektiv, lönsam och flexibel byggnad.

Traditionellt använder med primärt fastighetsautomationssystem för att optimera energin i fastigheter och det är såklart fortfarande ett nödvändigt. Men jag skulle önska att man funderar lite ”utan för boxen” och tar till vara på all infrastruktur man har i en fastighet. Låt exempelvis passersystem vara en del av lösningen. Tänk att du går in i en byggnad genom att använda passersystemet. Byggnaden skickar data till fastighetsautomationssystemet att du har anlänt till byggnaden. Olika senarior kan då aktiveras för att anpassa tillvaron så som du önskar. Exempel: Värme/Kyla/Ventilation anpassar sig till dina behov, från frånvaroläge till närvaroläge. Belysningen i den miljö du ska sitta i går från 0% till dina önskemål för stunden. Vad som är möjligt är självklart baserat på hur Värme/Kyla/Ventilation/belysning är uppbyggd. Men bygger man nytt är detta scenario full möjligt och poängen jag vill förmedla är att nyttja ”system i samverkan”.

Det här är en svår fråga, då produktivitet är väldigt subjektivt och det är svårt att mäta. När vi jobbat med våra kunder kring mätning av produktivitet, så har vi ofta gjort genom självskattningar. Hur upplever jag min produktivitet? Jag har jag fått fler idéer, mer gjort, bättre kvalitet, etc. Trots utmaningar med att mäta produktivitet så är det ett oerhört viktigt område att arbete med. Enligt en tumregel spenderas 30 USD för kontorsutrustning för varje kvadratmeter kontorsutrymme, 300 USD på hyra och USD 3000 på personal. Man brukar också säga att 90 % av en verksamhets kostnader kommer från personal. Oavsett vilka siffror vi tittar på står personalkostnader för en stor del av budgeten, vilket gör att små förbättringar här ger oerhörda effekter.

En öppen plattform ska kunna hantera data oberoende av vilket underliggande fabrikat som finns installerat. Siemens Desigo CC är en öppen multidisciplinär fastighetsplattform för att hantera data oberoende av om underliggande system är Siemens eller ej. 

När det kommer till att energioptimering ser det olika ut beroende på vilken fastighet man har att arbeta med. Vanligt är att man gör en energianalys av fastigheten för att därefter tillsammans med fastighetsägaren se över vilka åtgärder som ger mest utdelning. Men som vi snuddade på i webbinariet kan man nå väldigt långt genom att bara analysera och optimera den data som redan finns tillgänglig. Ett analysverktyg som jag definitivt vill lyfta fram är Navigator. Vi ber en kollega i Stockholm kontakta dig så kan vi visa hur det fungerar och vilka fantastiska möjligheter det öppnar upp till.

Ja, det nya normala kommer att förändra vårt sätt arbeta, det kan vi nog alla vara överens om. Vi behöver gå mot mer behovsstyrda system som anpassar sig efter rådande förhållanden vid ett givet tillfälle. Att kunna arbeta med system i samverkan, nyttja data från hela den tekniska infrastrukturen, kommer att vara avgörande för att kunna påverka primärt fastighetsautomationen i syfte att skapa möjligheter till flexibla fastigheter som anpassar sig till rådande förhållande när det kommer till upplevelse och klimat. Exempel på system är belysning, passersystem och positioneringssystem. Men utöver upplevelse och klimat vill vi också nämna Trygghet. I dessa fall kommer såklart även data från de säkerhetstekniska systemen in som en viktig pelare. Exempel på system är brandlarmsäkerhet, utrymningslarm, kameraövervakning och passersystem.

 

Vi kommer att lyfta upp denna fråga även på kommande webbinarium i denna serie.

Mycket intressant fråga, om än ganska svår att sia om, men vi ska försöka! Vi tror att flera plattformar behöver samverka för att nå den full potentialen för en fastighet. Tänk lite som det är på våra smartphones som vi har dag, samma plattform med flera applikationer för olika ändamål. Jag, Johan Grahn, skulle gärna vilja diskutera denna fråga vidare med dig för att höra lite hur du tänker. 

En intressant fråga då integrationsmöjligheter är viktigt när vi pratar om system i samverkan och öppna plattformar. Vi ser positivt på att nyttja API för integration av underliggande system likväl som från den öppna plattformen (Desigo CC) till annan plattform eller system. Det viktiga när det kommer till integrationer i allmänhet, oavsett API eller andra integrationsgränssnitt, är att datan är strukturerad och anpassad till ändamålet. 

Läs mer

Kontakta oss

Vänligen kontakta oss om du har några frågor angående detta webbinarium.

FAQ | Inför ditt deltagande

Det finns några olika alternativ till att delta i våra webbinarier. Som deltagare behöver du bara en stabil internetåtkomst och en uppdaterad webbläsare. Du hör ljudet genom dina högtalare eller hörlurar. Du kan komma åt länken till webbinariet via olika webbläsare. Vi har haft den bästa upplevelsen med Mozilla Firefox och Google Chrome. Ingen ytterligare programvara behöver laddas ned inför deltagandet. Åtkomst är också möjlig för mobila enheter.

 

Alla som registrerar sig för ett webbinarium via vår webbplats kan delta. Efter din registrering kommer du att få ett bekräftelsemeddelande med dina uppgifter för åtkomst samt ytterligare information om ditt deltagande i webbinariet.

Du kommer få ett e-postmeddelande före webbinariet med en bekräftelse och direktlänk som tar dig till webbinariet live.

Fyll i formuläret ovan för att titta på webbinariet eller gå direkt till webbinariet om du redan registrerat dig.