Undvik några vanliga misstag vid apparatskåpsdesign enligt UL 508A

2020-12-17
Tack för en mycket intressant presentation! Den gav oss mycket nyttig information, man hade kunnat lyssnat minst lika länge till 😁 Ser fram emot att få presentationen på mejlen, jag tror att vi kommer använda oss mycket av den.
Deltagare på webbinariet

Datum:          17 december, 2020

Tid:                 10.00 - 10.45   

Vill du veta hur du kan undvika några ”vanliga” misstag vid apparatskåpsdesign enligt UL 508A?

 

Det finns ofta utmaningar med att verifiera apparatskåpsdesign enligt nordamerikanska standarden UL 508A, speciellt för dig som vanligtvis designar mot europastandarder. I det här webbinariet får du tips om hur du kan undvika de vanliga misstagen som kan göras vid apparatskåpsdesign enligt UL 508A.

 

Kraven enligt standarden UL 508A skiljer sig en hel del från kraven enligt standarden IEC 60204-1 som vi jobbar med här i Europa samt att det inte är helt lätt att sätta sig in i dessa andra krav enligt UL 508A. Elkonstruktörer som är vana att jobba enligt IEC 60204-1 har därmed svårt att sätta sig in i dessa krav enligt UL 508A vilket kostar de väldigt mycket tid och kan ge en del huvudvärk. Under webbinariet beskrivs några vanliga misstag som kan göras vilket då guidar elkonstruktören att tänka rätt och undvika dessa vanliga misstag. 

 

Vanliga misstag kan t.ex. vara:

  • Att på apparatskåpets märkskylt felaktigt ange delta-rating vilket kan orsaka felaktiga produktval
  • Att UL-godkända produkter används fast för fel användningsområde eller att ej UL-godkända produkter används
  • Att ej ha koll på ”branch circuit” och ”feeder circuit” vilket kan orsaka felaktigt produktval
  • Att den SCCR rating som specificeras på märkskylten är högre än den faktiska

Du kommer få en insikt och kunskap om varför det är viktigt att märka skåpet med rätt nätspänning, varför det är viktigt att ha koll på om produkterna är certifierade enligt rätt användningsområde samt varför det är viktigt att ha koll på gränsen mellan branch circuit och feeder circuit. Vidare kommer du få koll på hur SCCR beräkningar görs enligt UL 508A vilket betyder att du kan speca detta rätt för ditt skåp. 

Talare

Joakim Hagernäs

Joakim Hagernäs

Product Manager, Siemens

Registrering

Fyll i formuläret nedan för att titta på webbinariet

Relaterat

Relaterade länkar

Frågor och svar

Q&A | Frågor och svar från webbinariet

NFPA 79 “Standard for industrial machinery” tar upp denna fråga under 11.2.2, se utdrag nedan.

 

11.2.2.2 Pipelines, tubing, or devices (e.g., solenoid valves) for

handling air, gases, or liquids shall not be located in enclosures

or compartments containing electrical control equipment.

Exception No. 1: Equipment for cooling electronic devices 

Exception No. 2: Pipelines, tubings, or devices that are an integral part

of listed equipment and are separated by suitable barriers

 

Generellt är det så att pneumatik ej skall installeras i samma skåp som elektrisk opererad utrustning om ej ”Exception No. 1 or No. 2” ovan är uppfyllda. Om ”Exception No.2” gäller skall det säkerställas att det finns lämpliga barriärer som separerar mot den elektriskt opererade utrustningen. Syftet är att säkerställa en säkerhet gällande underhållsarbete för den mekaniska underhållspersonalen som inte är utbildade inom elektrisk utrustning men som ändå behöver tillgång till skåpet där det finns elektrisk opererad utrustning. 

EMI filter, enligt UL1283 får generellt installeras i apparatskåp. Om EMI filter är ”UL recognized” måste så kallade ”Conditions of Acceptability” (CoA) tas hänsyn till. Dessa CoA finns att tillgå på en hemsida från UL under Product iQ samt i tillverkarens certifikat som kallas för ”Certificate of Compliance” (CoC). 

 

Se villkor för “Conditions of Acceptability” från UL product iQ enligt nedan: 

 

CONDITIONS OF ACCEPTABILITY 

Unless specified otherwise in the individual Reports, consideration is to be given to the following Conditions of Acceptability when these components are employed in the end-use equipment: 

1. Leakage current shall be measured to determine compliance with the end-use product requirements. 

2. An enclosure shall be provided in compliance with the applicable end-use product requirements. 

3. Electrical spacings from uninsulated parts and the enclosure shall comply with the requirements of the end-use product. 

4. Electrical terminals have not been investigated as field wiring terminals. 

5. Suitability of the grounding lead termination shall be determined in the end-use product. 

Additional Conditions of Acceptability may be specified in the individual Reports. 

Till skillnad mot FLC (Full Load Current), FLA (Full Load Amps) är den aktuella strömmen som lasten drar. FLA specificeras vanligtvis på märkskylten för respective last, t.ex. på motorns märkskylt. Om FLA ej ges på märkskylten eller I tekniska dokument kan den beräknas baserat på standarden UL 508A för 1-poliga laster eller 3-poliga laster.  

 

Se utdrag från UL 508A nedan: 

50.6 When a transformer is rated in volt-amperes, a heater load is rated in watts, a capacitor load is 

rated in VAR, the full-load current is to be determined as follows: 

a) For a single phase load: amperes = (power, in VA, W, or VAR) / (rated voltage) 

b) For a three phase load: amperes = (power, in VA, W or VAR) / [(sq. root of 3) x (rated voltage)]. 

 

Om det är flera laster (huvudkrets och/eller kontrollkrets) som matas från samma matning måste beräkningen av den totala FLA fastställas. Detta är summan av alla relevanta ”FLA ratings” i huvud- samt kontrollkrets som kan opereras samtidigt. ”Simultaneos factor” får tas i beaktning. 

Se nedan utdrag från UL 508A: 

49.2 The full-load ampere rating of the panel shall, at a minimum, include the sum of the ampere ratings of all loads that are able to be operated simultaneously plus the primary ampere rating of all control transformers connected to the input voltage. 

I vissa fall behövs en hög SCCR på 65kA @600V. Tekniska lösningar för sådan hög SCCR, i synnerhet vid 600V kan vara utmanande på grund av det faktum att många MCCBs på marknaden inte är klassade för 65kA eller mer på vid 600V. Dessutom behöver inte bara kortslutningsskyddsanordningarna klassas till 65kA utan även alla komponenter i huvudkretsen såsom plintar, kontaktorer, överlastreläer etc. också klassas till 65kA. effektkretsen. I många fall är det bara säkringar som kan skydda utrustningen mot höga SCCR värden som 65kA @ 600V och uppåt. Så, svaret är ja, det blir i många fall problem att jobba med 65kA vid 600V.

 

Vi rekommenderar att fråga tillbaka till kunden angående detaljerna i kortslutningsförhållandena för att säkerställa att man faktiskt dimensionerar med den korrekta möjliga kortslutningsströmmen. I många fall är den möjliga kortslutningsströmmen vid inkommande punkt i apparatskåpet ofta signifikant lägre än kortslutningsströmmen vid den matande transformatorn eller ställverket på grund av dämpningen som orsakas av kabellängd och kabeldimension. 

Det finns absolut en del gånger då standarderna går emot varandra, t.ex. gällande verifiering av SCCR i UL 508A gentemot IEC 61439-1 och krav gällande ”door interlocking” enligt NFPA 79 gentemot IEC 60204-1. Det handlar snarare om att den ena standarden har krav som den andra standarden ej har eller tillägg i krav än att kraven går helt emot varandra. 

 

Baserat på vår kunskap ser vi för närvarande inte en trend där IEC- och UL-standarder går i motsatta riktningar utan mer i en riktning av mer och mer anpassning och harmoniseringar. Ett bra exempel är NPFA 79-standarden för ”Industrial Machinery” där standardkommittén strävar efter att vid varje ny upplaga mer och mer anpassa och harmonisera med den internationella standarden IEC 60204-1.

Nej, tyvärr är PM250 ej testad med Circuit Breakers (MCCB) utan bara med säkringar, så manualens info gäller. Vi har flera andra frekvensomriktare som är testade med Circuit Breakers men denna PM250 är tyvärr endast testad med säkringar. Se ex. för PM240-2 i PDF här.

För att söka på vår supporthemsida: www.siemens.com/sios efter skyddsprodukter för våra frekvensomriktare görs sökning på ”Protective Devices” när filtrering under Product tree på ”Drive Technology” och ”Converters” har gjorts.

Vi anser att standardkommittéerna strävar efter mer anpassning mellan USA och IEC-standarder. Trots dessa ansträngningar finns det och troligen kommer det fortfarande att finnas stora skillnader i varandras krav, till exempel pådrivna av krav på marknadstillträde. 

Dessa är ibland fundamentalt annorlunda t.ex. krav på CE-märkning i ”European Economic Area” gentemot kraven om tredjepartscertifiering i USA.

Vi har tyvärr inget bra svar på denna fråga. Det är nog så att det är leverantören av tryckluftventilen eller tryckluftslangarna som är bäst lämpade att svara på frågeställningen. Det är nog inte så konstigt att UL-inspektören inte har reagerat på detta då UL 508A handlar om ”electrical engineering” och att denna fråga ej är kopplad till detta. 

Kontakta oss

Vänligen kontakta oss om du har några frågor angående detta webbinarium.

FAQ | Inför ditt deltagande

Det finns några olika alternativ till att delta i våra webbinarier. Som deltagare behöver du bara en stabil internetåtkomst och en uppdaterad webbläsare. Du hör ljudet genom dina högtalare eller hörlurar. Du kan komma åt länken till webbinariet via olika webbläsare. Vi har haft den bästa upplevelsen med Mozilla Firefox och Google Chrome. Ingen ytterligare programvara behöver laddas ned inför deltagandet. Åtkomst är också möjlig för mobila enheter.

 

Du kan när som helst ställa dina frågor anonymt till talaren under webbinariet. 

Alla som registrerar sig för ett webbinarium via vår webbplats kan delta. Efter din registrering kommer du att få ett bekräftelsemeddelande med dina uppgifter för åtkomst samt ytterligare information om ditt deltagande i webbinariet.

 Du kommer få ett e-postmeddelande före webbinariet med en bekräftelse och direktlänk som tar dig till webbinariet live.

Webbinariet kommer vara tillgängligt on-demand efter genomförandet. Du behöver bara registrera dig i formuläret här för att se det när det passar dig. Har du redan registrerat dig så får du ett e-postmeddelande efter genomförandet med en länk som tar dig till det inspelade webbinariet.