Energieffektivitet och hållbarhet – ord eller handling? 

2021-04-15

Webbinarium: Siemens diskuterar energieffektiviseringslösningar som bidrar till ett fossilfritt Sverige år 2045

Kommer kravet från EUs Energieffektiviseringsdirektiv att påverka fastighetsbranschen? I detta webbinarium diskuterar vi olika lösningar som bidrar till en ökad energieffektivitet genom digitalisering. Med hjälp av standarder och information om byggnadens energiprestanda kan man jobba proaktivt med att skapa ett hållbart förhållningssätt samtidigt som man säkerställer en fortsatt lönsam verksamhet.

Jobbar du med fastighetsfrågor och drivs av frågor som ökad lönsamhet och hållbarhet?

Nu delar vi på Siemens med oss av våra erfarenheter kring energieffektivisering inom både existerande fastighetsbestånd med befintliga installationer oavsett fabrikat och nybyggnationer.

 

Målet nettonollutsläpp till 2045 kräver fördubblad renoveringstakt

En högre digitaliseringsgrad av byggnader ger standardiserade insikter i fastighetens energiprestanda. På så sätt ökar möjligheterna till en mer hållbar drift. Effektivare energianvändning bidrar också till:

  • Minskade driftkostnader
  • Lägre underhållskostnader
  • Ökad livslängd på fastigheten
  • Bättre inomhusmiljö för de som vistas i fastigheten

Förstärkt hållbarhetsprofil genom energieffektivisering

Under webbinariet får du insikter och kunskap om olika lösningar för energieffektivisering av din fastighet och hur vi kan förflytta den mot energiklass A. Målet nettonollutsläpp till 2045 kräver fördubblad renoveringstakt.

Talare

Mithra Kiasat

Moderator: Mithra Pakdaman Kiasat

Communication business partner, Siemens Smart Infrastructure Sweden

Khaldon Hindi

Khaldon Hindi

Regionchef, Region Storstockholm, Siemens

Thomas Lundgren

Thomas Lundgren

Business Excellence Professional – Service, Siemens

Registrering

Fyll i formuläret nedan för att se webbinariet i efterhand

Presentation

Ladda ned presentationen från webbinariet

Frågor och svar

Frågor och svar från webbinariet

Självklart, om ni kopplar upp er anläggning till vårt Advanced Service Center får ni tillgång till vår personal som jobbar dagligen med att hjälpa kunder att optimera sina anläggningar.

Självklart, dessa årgärder tas aldrig fram ensidigt utan sker oftast i ett samarbete med kunden, kundens konsult eller andra intressenter och utformas efter kundens behov.

Antar att frågan handlar om fjärrstyrning, svaret är nej. Dock behöver utrustningen vara tillräckligt modern för att kunna styras digitalt. Dvs. vi kan inte fjärrstyra handställd utrustning. Gällande datainsamling så går det att montera externa mätare som skickar digitala signaler.

Om det inte fungerar som den ska så kan man stoppa betalning, det är fördelen med att använda funktionsavtal. Det är också skillnaden mellan Siemens funktionsavtal och andra finansieringslösningar som finns via externa finansbolag. Mer information om funktionsavtal hittar du här.

Många av installationerna som använder energi i byggnader dimensioneras efter maximal belastning, det vill säga efter värsta fallet. Det gäller exempelvis belysning, värme och ventilation. Belysningen är dimensionerad för att det är helt mörkt ute. Ventilationen är dimensionerad för att varje rum är fullt av människor, så många människor som varje rum maximalt är dimensionerat för. I de allra, allra flesta fall gäller inte de maxfallen. I många fall är rummen i byggnaden i lägen som är långt från de maximala belastningarna. Det är ytterst sällan byggnaden har maximal belastning. Byggnaden använder, med andra ord, nästan alltid onödigt mycket och för mycket energi.

Ja, webbinariet hittar du här, där alla våra webbinarier finns. 

Ja både själva hårdvaran / produkten och funktionaliteten har krav som måste uppfyllas.

Är inte säker på om frågan syftar till våra kunder eller Siemens. Siemens avser att vara klimatneutrala/koldioxid neutrala 2030, detta ska åstadkommas genom ett väldigt stort CO2 reducerande program, just nu har vi sänkt våra utsläpp med 53% . Vi har också investerar i grön teknik och klimatkompensation. Gällande våra kunder jobbar vi med reducera energikomsumtionen samt förbätra möjligheterna till att balansera energiåtgången för att möta framtidens energinät. 

AI är en stor fråga som kan avhandlas länge men kort kan man säga att vi arbetar med AI, våra controlers för byggnadsautomation är självadaptiva och genom att koppla upp anläggningen och samla data kan vi med hjälp av olika algoritmer och regler systematiskt analysera och förbättra systemen.

Ventilationen i en byggnad dimensioneras både för att ventilera själva byggnaden och för att ventilera för de människor som vistas i byggnaden. Ventilationens storlek och dess luftflöde är många, många gånger större för att ventilera för människorna än för att ventilera själva byggnaden. När ventilationen inte är behovsstyrd, måste den alltid gå med så stor kapacitet så att den ventilerar för det maximala antalet människor som varje rum i byggnaden är dimensionerat för. Alltid när det är färre personer i varje rum än vad de maximalt är dimensionerade för, kommer ventilationen att gå med för hög kapacitet. Med andra ord går det, med en bra behovsstyrning, helst i varje rum, att minska ventilationen rejält. Ibland till och med till en bråkdel av maxventilationen, utan att den del av ventilationen som ska ventilera själva byggnaden blir lidande.

Vi ser positivt på det, våra solution partners är en del av Siemens program. Kunden ska kunna välja vem dem jobbar med för att åstadkomma sina resultat. Viktigast är att målet uppnås.

Det är en intressant fråga och har diskuterats men Siemens har i nuläget inget pågående projekt för att utveckla detta.

Som vi tidigare nämnt har vi jobbat i mer än 20 år med energieffektiviseringsprojekt och med den erfarenheten kan vi erbjuda både kartläggning och energieffektivisering till en fast kostnad. Det är en lösning som vi jobbar mycket med både för kommuner och privata fastighetsägare då dessa uppskattar det minimerade risktagandet. Dessutom uppskattar många fastighetsägare att projektet som sådant genomförs på totalentreprenad, vilket innebär att kunden enbart har en motpart under hela installationsprojektet. 

 

Siemens garanterar också besparingen och kompenserar kunden om inte besparingen uppnås. Hör gärna av dig så berättar vi mer. Ansvarig för detta affärsområde är krister.lohman@siemens.com eller khaldon.hindi@siemens.com.

Intressant fråga måste tyvärr siga att det beror på förutsättningen hos kunden / anläggningen / systemen, vi gör en energikartläggning tillsammans med kunden och analyserar utifrån den och tar fram det bästa och mest effektiva åtgärderna.

Desigo CC har en hög inloggningssäkerhet i systemet men det går att lägga till externa användare för fjärråterkomst med samma "enkla" inloggning som kunden har.

Kontakt

Vänligen kontakta oss om du har några frågor angående detta webbinarium.

FAQ | Inför ditt deltagande

Det finns några olika alternativ till att delta i våra webbinarier. Som deltagare behöver du bara en stabil internetåtkomst och en uppdaterad webbläsare. Du hör ljudet genom dina högtalare eller hörlurar. Du kan komma åt länken till webbinariet via olika webbläsare. Vi har haft den bästa upplevelsen med Mozilla Firefox och Google Chrome. Ingen ytterligare programvara behöver laddas ned inför deltagandet. Åtkomst är också möjlig för mobila enheter.

 

Du kan när som helst ställa dina frågor anonymt till talaren under webbinariet. 

Alla som registrerar sig för ett webbinarium via vår webbplats kan delta. Efter din registrering kommer du att få ett bekräftelsemejl för åtkomst samt ytterligare information om ditt deltagande i webbinariet.

Du kommer få ett e-postmeddelande före webbinariet med en bekräftelse och direktlänk som tar dig till webbinariet live.

Webbinariet kommer vara tillgängligt on-demand efter genomförandet. Du behöver bara registrera dig i formuläret här för att se det när det passar dig eller klicka på knappen i det bekräftelsemejl du fick när du registerade dig.