Kan simulering användas för att stärka mina medarbetares kompetens? Självklart!

Anmäl dig så får du veta på vilket sätt
Jag vill delta!

Anmäl mig!

Så utbildar du din juniora arbetskraft för projekt där automation spelar en väsentlig roll

Industrin blir allt mer komplex, vilket innebär att upplärning och kompetensutbildning tar längre tid. För att göra inlärningen mer tidseffektiv är det viktigt att börja från grunden med principer och fundamentala delar. Simulering är ett viktigt komplement i denna process för dagens och framtidens projekt.

Datum:     22 mars

Tid:           10:00-10:45

ETT WEBBINARIUM FÖR…

… dig som ledare och chef med medarbetare som behöver fortbildas och utvecklas inom området automation och simulering.

 

HUR PÅSKYNDAR JAG MEDARBETARNAS RESA MOT SENIORITET?

I detta webbinarium tittar vi på hur det ser ut för någon som precis börjat arbeta med automation och visar på olika sätt där simulering med SIMIT kan hjälpa till. SIMIT är ett flexibelt simuleringsverktyg som passar för diskret-, process- och hybridindustri och vi ger exempel på hur långt det går att komma i förståelse och kompetens under sex månader. Detta med utgångspunkten att inte ha någon tidigare erfarenhet av automation eller känna till vad PLC och TIA-Portalen är för något. 

 

Du kommer bland annat få insikt och kunskap om varför: 

  • Kontinuerlig kompetensutveckling krävs på individ- och teamnivå för att vara konkurrenskraftig 
  • Kompetensutveckling är kritisk för motivation och trivsel 
  • Effekten beror på den gemensamma förmågan i en verksamhet att inse värdet av simulering under industrisystemets hela livscykel

EFTER WEBBINARIET FÅR DU MED DIG… 

… insikter och kunskaper om hur du kan använda simulering i din organisations kompetensstärkande projekt. 

Talare

Patrik Moberg

Patrik Moberg

Digitalization Generalist I Simulation & System Safety Specialist, Siemens

Elias Åberg Garcia

Elias Åberg Garcia

Studentmedarbetare, Siemens

Erik Eliasson

Tekniksprångare, Siemens

Presentation

Ladda ned presentationen från webbinariet

Hela webbinarieserien: Simulering och virtuell idriftsättning