Specialisterna runt det runda bordet fokuserar på simulering

Lyssna in på ett intressant rundabordssamtal om utmaningar och möjligheter
Jag vill delta!

Anmäl mig!

Simulering ur ett affärsperspektiv – och vägen till framgång

Att arbeta som ledare för olika produktionslösningar innebär ett stort ansvarsområde. Förutom de strategiska besluten som behöver tas tillkommer en mängd olika faktorer kring och i produktionen som du måste beakta. Även för dig är simulering en del av vägen till framgång!

Datum:      16 april

Tid:            10:00-11:30

ETT WEBBINARIUM FÖR…

… dig som ledare eller strateg inom produktion och produktionslösningar.

 

SIMULERING – EN MÖJLIGHET FÖR LEDARE

I detta rundabordssamtal fokuserar vi på frågor gällande simulering där vi bland annat diskuterar affärsaspekten, de strategiska besluten samt hur du som ledare bör tänka kring arbetsmiljö och effekterna av Covid-19. Exempelvis hur du på bästa sätt kan planera resurser och locka arbetskraf

 

Du som ledare får bland annat insikter i och kunskaper om hur du kan:

  • Reducera risken för ökade kostnader som uppstår när man förändrar i produktionen
  • Förbättra kvaliteten på produktionslösningar, samt visa på en arbetsmetodik som skapar bättre produktionslösningar
  • Förkorta tiden till marknaden
  • Ha möjlighet att testa nya koncept/optimera virtuellt, i en säker miljö utan risk, och därigenom öka produktivitet i produktionen

EFTER WEBBINARIET FÅR DU MED DIG…

… insikter och kunskaper om hur du som ledare kan använda simuleringens möjligheter i din verksamhet.

Talare

Lär känna specialisterna runt det runda bordet!

Under webbinariet får du chansen att interagera med dessa experter. Håll utkik, vi uppdaterar sidan med fler talare snart.
Elin Nordmark

Elin Nordmark

Country Product Manager Digital Enterprise, Siemens