Webbinarieserie: Kan din verksamhet bli mer hållbar på bara sju månader?

Tillsammans kan vi accelerera din gröna omställning
Acceleration!

Ta nästa steg mot en grön omställning

På Siemens har vi länge arbetat för att hjälpa våra kunder att bli mer effektiva – och hållbara. Genom att definiera vilka åtgärder som gör skillnad och leder till mätbara resultat vill vi göra omställningen greppbar. I vår webbinarieserie illustrerar vi tre exempel på företag som har rört sig framåt mot en högre grad av hållbarhet. Deras berättelser peppar till ökad acceleration.

Du som är hållbarhets-, produktionsansvarig eller ytterst ansvarig för din verksamhet vet att det inte längre handlar om att bara ha välskrivna strategier kring hållbarhet. I och med ökade riktlinjer med krav på transparens och mätbara resultat behöver företag, kommuner och andra verksamheter kunna redovisa vad man avser göra för att närma sig FN:s globala hållbarhetsmål.


Total hållbarhet är ingen snabbfix, men det går att komma vidare och inom några månader nå positiva resultat till förmån för klimatet. Vi vill berätta hur!

Välkommen till vår webbinarieserie på temat konkret hållbarhet

Klimatförändringarna är inget som kommer i framtiden – de är redan här. De allra flesta verksamheterna har klimatmål, men det är samtidigt många som saknar konkreta planer för hur de ska nå dessa målsättningar.


I webbinarieserien möter du några av våra kunder som tillsammans med Siemens har vidtagit åtgärder för att bli mer hållbara med exempelvis minskade utsläpp, ökad energieffektivitet och tätade läckor som resultat.

 

> Se webbinarierna här

Webbinarier

Möt våra kunder som är på rätt väg

Så accelererade vi den gröna omställningen tillsammans

Med hållbarhetsmålen som kompass

Hållbarhet är en komplex fråga och vad som är rätt går inte alltid lätt att säga. Kunskap förädlas med tiden och sanningar föråldras. 

FN:s globala hållbarhetsmål är ett bra sätt att stycka upp frågan i mindre delar och de gör att det går att få en tydligare överblick. De visar vad du kan göra inom din bransch, ligger till grund för vilka åtgärder just ditt företag kan genomföra och vägleder dig till nästa relevanta steg mot en mer hållbar verksamhet.

Nu fokuserar vi på mål 6, 7 och 9

I webbinarieserien kommer vi att adressera åtgärder för att närma oss målsättningarna kring bland annat de globala hållbarhetsmålen 6, 7 och 9:

Rent vatten och sanitet

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred.

 

En av tre personer världen över lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet, vilket orsakar sjukdom och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. I synnerhet drabbas kvinnor och flickor som ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket leder till förlorade inkomstmöjligheter och missade skoldagar. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling.

Hållbar energi

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.

 

En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

 

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Dags att spika färdriktningen – med start idag

Vi har kommit till ett läge då varje uns koldioxid, droppe vatten och kilowattimme räknas. Då finns det bara ett läge: Öka den gröna omställningens tempo i ditt företags olika processer.

Förändringen är inte längre något som ska ske i en odefinierad framtid. Mätbara resultat kan faktiskt nås på bara några månader. Det handlar givetvis om vilken åtgärd eller initiativ du ska göra och i vilken situation er organisation befinner sig - men det viktiga är att sluta prata och börja agera.

 

Vi hjälper dig gärna på denna förändringsresa, att prioritera i vilken ände du ska börja, att vara ditt bollplank för hur du ska nå både hållbarhetsmål och produktionsmål, att åstadkomma mätbara resultat som gör skillnad. Vår ambition är att vara med dig på varje steg du tar för att ställa om – en långsiktig samarbetspartner.

 

Nu uppmanar vi alla aktörer inom svenskt näringsliv och industri att konkretisera tidsplaneringen och korta ned perspektivet. Det är ett sätt att bidra till en bättre framtid.

Finansiering – vi hjälper dig att ställa om!

Vårt mål är att bygga relationer där vi kan arbeta i nära samarbete med dig. Det ger dig en försäkring om att såväl den finansiering du behöver för utrustningen och teknologin, samt den expertis som är nödvändig, alltid kommer att vara tillgänglig. Vi skräddarsyr en finansiell lösning för just er verksamhet.

Din hjälpande hand på hållbarhetsresan 

Consulting, Implementation, Optimization. Vi är med dig hela vägen. Hållbarhet är idag ett måste för att upprätthålla konkurrenskraften. Men var börjar du? Vem hjälper dig att göra ditt företag mer hållbart? Vi erbjuder tjänster och produkter som ger mervärde när din verksamhet behöver specialiserad kompetens och kunskap. Läs mer om hur Siemens Digital Enterprise Services kan vara en del av hela din utvecklings- och hållbarhetsresa. 

Registrering

En registrering med tillgång till hela webbinarieserien

När du registrerar dig får du tillgång till hela serien. Du får sedan ett bekräftelsemejl med länkar till respektive webbinarium. Du kan se webbinarierna när och hur många gånger du vill.

Inled en grön dialog med våra specialister – tillsammans kan vi accelerera omställningen

Vill du veta mer om hur du ska accelerera din hållbarhetsresa och vilka tjänster, produkter och finansieringslösningar som kan vara aktuella för ditt företag? Inled nästa steg på vägen mot hållbarhet med ett samtal där någon av våra specialister lotsar dig vidare. Vi vill gärna bli din samarbetspartner på hållbarhetsresan.