Webbinarium: Hur AI kan stärka ditt hållbarhetsarbete inom VA-området

Webbinarium 3: Hur AI kan stärka ditt hållbarhetsarbete inom VA-området

VA SYD tätar läckage som del av den gröna omställningen

Varje år läcker 210 Globen-arenor* med rent vatten från trasiga rör

Omställningen till hållbart företagande går snabbt nu. Alla moderna organisationer – oavsett om du arbetar inom en kommun eller företag – inser att den enda vägen framåt är att sträva mot hållbarhetsmålen. Men alla vet inte hur de ska ta sig dit.

En förändring börjar ofta med en droppe som blir till en rännil som slutligen fyller ett helt hav. Det förklarar varför det är viktigt att täta de läckage som uppstår i VA-systemet. Men vad har det med hållbarhet att göra och hur går man till väga för att hitta läckorna?

 

*Källa: Svenskt Vatten

Ett webbinarium för 

… dig som är driftansvarig, ledningsansvarig eller hållbarhetsansvarig inom VA-området som vill:

  • Stärka hållbarhetsarbetet inom vatten och avlopp
  • Veta mer om hur tekniken bakom lösningarna fungerar
  • Få en inblick i vilka möjligheter Siemens erbjuder för att snabbt nå framsteg i den gröna omställningen.

 

Vad innebär en hållbar omställning inom vatten & avlopp?

Möt våra specialister på VA-området och få konkreta tips på hur din verksamhet kan bli mer hållbar.

Du kommer bland annat att få insikter och kunskaper om:

  • Siemens syn på den gröna omställningen – och om hur VA-området berörs av den
  • Hur Siemens specialister tillsammans med VA SYD har plockat lågt hängande frukter inom hållbarhetsområdet för att nå mätbara resultat
  • Vad mer kan göras för att påskynda resan mot en mer hållbar verksamhet? Ställ frågor till Siemens specialister!

Efer webbinariet får du med dig

… insikter och kunskaper om hur du snabbt kan komma igång – eller komma vidare – på hållbarhetsresan.

Talare

Medina Sundström

Medina Sundström

Siemens

NAMN

Peder Welin

Siemens

Maria Grahm

Maria Grahm

Siemens

Maria Grahm

Joel Olthed

VA SYD

Maria Grahm

Bodil Elmqvist

VA SYD

Artikel: "En livsviktig resurs rinner bort – dags att sluta vattna för maskarna"

Hållbarhet innefattar en mängd aspekter och det är inte alltid lätt att greppa vilka åtgärder som gör mest nytta. Som hållbarhetsansvarig eller som ytterst ansvarig för driften – oavsett om du arbetar inom en kommun eller ett företag – är allt som reducerar energibehovet något positivt. Att täta läckorna för att undvika onödiga vattenförluster är en av åtgärderna som ger direkta resultat.

Hela webbinarieserien: Kan verksamheten bli mer hållbar på bara sju månader?