Conveyor-koncept, bansystem för olika branscher

Webbinarie
Kontaktperson

Nichlas Östman

Siemens driv- och automationslösningar för transportörer och bansystem

  • Genomgång av Siemens koncept och lösningar med driv- och automationssystem för transportörer som kan implementeras i såväl enkla som mer avancerade typer av ban- och transportörssystem
  • Genomgång av integrerade och optimerade funktioner som t ex buskommunikation, felsäkra funktioner, energisparfunktioner samt positionering.
  • Översikt av Siemens produktprogram med tyngdpunkt på frekvensomriktare och växelmotorer

 

Presentatör: Nichlas Östman och Martin Hammar

Längd: 45 min