Digitalisering inom automation - idag och imorgon

Inspelat 22 februari 2019
Kontaktperson

Elin Nordmark

Digitalisering handlar om att skapa och nyttja data. Värdet man får ut av att digitalisera är exempelvis mer effektiva arbetsmetoder, ökad kvalitét på produkter, ökad flexibilitet i sin leverans eller kortare ledtider. Under detta webinarie presenteras de lösningar Siemens har idag för att kunna digitalisera inom automation. Vi kommer att röra vid ämnen som digitala arbetssätt, nya typer av leveranser och businessmodeller samt en utblick av hur vardagen kan se ut i framtiden för en ingenjör som arbetar med automation.

 

Presentatör: Elin Nordmark

Längd: 50 minuter