Digitaliseringinom tillverkningsindustrin - idag och i morgon, del 2

Webbinarie
Kontaktuppgifter

Elin Nordmark

Digitalisering handlar om att skapa och nyttja data. Värdet man får ut av att digitalisera är exempelvis mer effektiva arbetsmetoder, ökad kvalitét på produkter, ökad flexibilitet i sin leverans eller kortare ledtider.  Under detta webbinarie kommer vi att presentera de lösningar Siemens har idag för att kunna nå framtidens businesskrav. Vi kommer att utgå från ett producerande bolagsperspektiv och presentera koncept som digitala leveranser, transparens av produktion och framtidens underhåll.

 

Presentatör: Elin Nordmark

Datum: Fredag 24 maj 2019 kl 10:00 

Längd: 40 minuter