Nyheter inom norm- och kraftkomponenter del 1

Nyheter inom norm- och kraftkomponenter

Del 1

Nu intar digitaliseringen också säkringsfria lågspänningsapparater

Diagnostik möjliggör planerat underhåll utan onödiga produktionsbortfall. Nyheter inom effektbrytar-, normapparat- och energimätningsområdet.

 

Datum och tid: Fredag 4 oktober klockan 10:00


Längd: 40 minuter

Presentatör

Johan Kårebäck