Nyheter inom processautomation

Nyheter inom processautomation

Webbinarie
Kontaktuppgifter

Mikael Börjesson

Web technology, Safety&Security, System Usability, Modular Automation, Scalability, Global Collaboration, Digital Twin Inside, Investment Protection. Digitalisering inom processindustrin pågår för fullt och det finns en hel del utmaningar att ta hänsyn till. En processanläggning förväntas gå 24/7 i många år. Hur kan man kombinera ny smart innovation och samtidigt ha kontinuitet och hålla igång produktionen i en anläggning som aldrig får stanna? Vi håller på att ta fram ett system som baseras på samma hårdvaruplattform som PCS 7 och utvecklar båda dessa system parallellt och helt synkroniserat, allt för att ni våra kunder skall vara trygga i våra system nu och i framtiden.

 

Datum: Fredag 3 maj 2019 kl 10:00 

Längd: 40 minuter