Sizer och TIA Selection Tool

Webbinarie
Kontaktuppgifter

Dag Bauer

 

Dimensioneringsverktygen Sizer (v3/v4) och dimensionering i TIA Selection Tool behandlas i detta webbinarie. Att dimensionera rätt motor för applikationen är lönsamt och energibesparande.

 

Processen visas från indata i form av mekanik, körprofil, lasttyper och tillval av motor och drift. Mest lämplig motortyp i form av asynkrona eller synkrona motorer och olika servoserier behandlas också.

 

Presentatör: Dag Bauer

 

Datum: 12 april 2019 kl 10:00 

Längd: 40 minuter

 

Filmen publiceras inom kort