hallbar utveckling DEGREE

Vi förvandlar vardagen för en bättre morgondag

Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet – det är i vårt DNA. Vi ger våra kunder möjlighet att driva hållbar tillväxt och förändra sina industrier. Genom vårt DEGREE-ramverk har vi definierat strategiska ambitioner kopplat till miljö-, sociala och styrningsfrågor till förmån för alla våra intressenter.

Meddelande från 2030

En studie om Sveriges digitala och hållbara omvandling fram till 2030 som också kan bli en vägvisare till en helhetsvision för andra länder.

Teknik för en hållbar framtid

Innovativ teknik har varit kärnan i Siemens i mer än 175 år och den kommer att förbli kärnan i den framtid vi bygger. Siemens teknik och innovation skapar möjligheter och hjälper våra kunder att nå sina hållbarhetsmål för en bättre framtid.

 

Några exempel från de nordiska länderna kommer att visa vad vi menar när vi säger att hållbarhet är lika med affärer.

Webbinarieserie: Möjligheter i en utmanande energimarknad

Den osäkra energimarknaden med höga och volatila priser skapar både utmaningar och möjligheter för företag med en omfattande energianvändning. I vår webbinarieserie visar vi dig hur en flexibel energianvändning kan skapa nya intäktsmöjligheter samt minska kostnaderna och riskerna för flexibla elanvändare.

Anmäl dig här

Affärsetiskt föredöme

Ansvarsfulla affärer

Vi på Siemens strävar efter att vara ett föredöme och agera i vårt företags och våra intressenters intresse. Ansvarsfullt affärsbeteende spelar en viktig roll i vårt företags strävan att fatta etiska och ansvarsfulla beslut i alla våra intressenters intresse. Detta omfattar våra höga krav på miljöledning, respekten för mänskliga rättigheter i hela värdekedjan samt vår beslutsamhet att främja tillförlitlighet, rättvisa och integritet i vår egen verksamhet och utanför.
FN:s agenda 2030

Siemens bidrag till målen

År 1987 definierade FN: s Brundtlandkommission hållbarhet som "att möta nutidens behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att tillgodose sina egna behov". Detta är fortfarande grunden för vår förståelse av hållbarhet. 2015 antog FN: s generalförsamling FN: s Agenda 2030 för hållbar utveckling, som innehåller 17 hållbara utvecklingsmål, de så kallade SDG.
UN Agenda 2030 for Sustainable Development
Siemens is committed to contributing to the SDGs through its products and solutions, its responsible business practices in ~200 countries, through strategic partnerships and targeted community activities.
Find out more.
Learn more
Learn more
Läs mer om vårt engagemang och hur vi strävar för att skapa en mer hållbar framtid

Vad vi gör för att stödja en hållbar framtid