Hållbarhet på Siemens

Vi på Siemens talar inte bara om hållbarhet, vi har gjort hållbar utveckling – ekonomi, miljö och samhällsansvar till en hörnsten i hela vår verksamhet.

Hållbarhet - i framtida generationers intresse

Våra hållbarhetsinitiativ är en integrerad del i Siemens Strategi Program Vision 2020+. Vår förståelse av hållbarhet bygger på våra företagsvärderingar - responsible, excellent, innovative. På Siemens definierar vi hållbar utveckling som medel för att uppnå lönsam och långsiktig tillväxt. Vi utgår ifrån de 17 globala hållbarhetsmålen och FN: s 2030-agenda för hållbar utveckling, och strävar efter att balansera människor, miljö och vinst.
®Business to Society

Innovation som gör skillnad

Siemens bidrag till de globala målen för en hållbar utveckling i Sverige

Läs mer

Siemens mål att bli klimatneutrala till 2030

Siemens har som mål att bli klimatneutrala till 2030 och har ett första delmål att halvera våra koldioxidutsläpp till 2020. För att göra detta kommer vi under närmaste tre åren investera närmare 1 miljard kronor för att minska utsläppen. Vi räknar med att vi kommer att minska våra energikostnader med närmare 200 miljoner kronor per år. Detta gör vi genom att investera i ny teknik i våra fastigheter och produktionsanläggningar, förnybar elförsörjning samt minska utsläppen i vår bilflotta.


Vi planerar att det tar fem år att räkna hem investeringen så vårt klimatarbete för att minska våra utsläpp är inte bara bra för miljön utan även för vår lönsamhet som företag.