Compliance - affärsetik

Att vara ett ansvarsfullt företag är vår grund. Vårt system för efterlevnad av regler och riktlinjer syftar till att etablera en medvetenhet om vikten av regelefterlevnad hos alla Siemensanställda. 
Introduktion

Siemens Compliance-system

För Siemens innebär främjandet av integritet att agera i enlighet med våra värderingar – responsible, excellent och innovative – oavsett var och hur vi gör affärer. En viktig del av integriteten är efterlevnad (compliance) av lagar och vårt egna, interna regelverk. Vi har nolltolerans mot korruption och kränkningar av principerna om rättvis konkurrens.

 

Siemens system för regelefterlevnad (compliance) är indelat i tre åtgärdsnivåer: förebygga, upptäcka och reagera. Dessa åtgärdsnivåer utgör ett omfattande verksamhetssystem där vi har för avsikt att säkerställa att vår verksamhet är helt i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar, samt med våra egna interna principer och regler.

 

Förutom att bekämpa brott mot korruption, konkurrens och exportkontroll, skyddar Compliance-avdelningen vårt företag mot bedrägerier och penningtvätt samt skyddar personuppgifter och mänskliga rättigheter. Vi är även aktiva i internationella organisationer som arbetar för att främja ansvarsfulla affärsmetoder.

Vi hjälper våra kunder och partners runt om i världen att driva sin digitala och hållbara förändring. Utan ursäkter eller undantag agerar vi alltid etiskt, lagligt och med högsta integritet.
Roland Busch, koncernchef och verkställande direktör för Siemens AG
Tell Us & Ombudsperson

Kanaler för rapportering av överträdelse

Tillförlitliga rapporteringskanaler för interna och externa intressenter, samt skydd av interna visselblåsare från sanktioner, hjälper till att säkerställa att eventuella missförhållanden rapporteras, noggrant utreds och klargörs.