Vi gör skillnad

Genom att omdefiniera världen runtomkring oss, skapa lösningar för de mest utmanande problemen och göra infrastrukturen mer intuitiv bygger vi en smartare värld.
Vad vi gör

Vi driver utvecklingen framåt över hela världen

Vi skapar teknologier som utvecklar samhällen. Hur då? Jo, genom elektrifiering, digitalisering och automatisering. Vi förändrar städerna vi bor i, våra arbetsplatser, energikällorna för våra hem och sättet som industrin tillverkar saker.

Vi gör stor skillnad i världen varje dag. Vi har minskat trängseln i städer med 20 % genom att använda intelligenta trafikdata i realtid. Vi har byggt kontor med hjälp av enbart en 3D-skrivare. Vi har skapat mjukvara som kommunicerar med turbiner mitt ute i havet. Och vi har hjälpt NASA att utveckla Curiosity och landa den säkert på Mars.   

Genom att samarbeta med likasinnade företag runtom i världen kan vi skapa innovationer som bidrar till framgång för samhället. Det är det som inspirerar 377 000 medarbetare på Siemens att gå till jobbet och arbeta tillsammans varje dag.

Bli en del av vår vision för framtiden

Oavsett om vi utvecklar helt ny teknologi eller sätt för att på olika sätt skydda våra innovationer så består vårt team av några av världens smartaste hjärnor. Har du vad som behövs för att upprätthålla detta?
Erfarenheter

Människorna bakom idéerna

Vi är företaget med 377 000 av världens skarpaste hjärnor. Hör vad de som förverkligar innovationer har att säga runtom i världen.
Arbetsområden

Vad blir din roll?

Söker du nya utmaningar inom ett område som känns meningsfullt för dig? Vi erbjuder många möjligheter – allt från att göra hållbar energi mer lönsam till att bygga intelligent infrastruktur som förändrar våra samhällen. Möjligheterna är oändliga - valet är ditt.
Möjligheter

Förändra mer än bara din karriär

Söker du nya utmaningar inom ett område som känns meningsfullt för dig? Vi erbjuder många möjligheter – allt från att göra hållbar energi mer lönsam till att bygga intelligent infrastruktur som förändrar våra samhällen. Möjligheterna är oändliga - valet är ditt.