Framtiden för våra städer: Därför är sammanlänkning nyckeln

null. null
Change your future.

Search Siemens careers

Vad vi gör på Siemens

Hur en ny stad utanför Wien kan ändra vårt sätt att leva

Tänk dig en ny typ av stad; en sammanlänkad plats där staden som helhet – i stället för den enskilda individen – är energikonsument. Designad för att vara smart från grunden ger den dig möjlighet att styra din egen energi. Det är precis vad Andreas Schuster, Head of Research för Aspern Smart City Research, jobbar för att åstadkomma. Hans mål? Att bevisa för hela världen att hans modell fungerar.


Uber, Airbnb, Craigslist, Ebay. Den så kallade delningsekonomin blomstrar. Verksamheter av alla de slag ger människor digital tillgång till enorma marknadsplatser som tidigare i normala fall endast var tillgängliga för större företag. Det är ju toppen när man ska bli av med sin underanvända bil, skidor eller hyra ut ett gästrum, men när det gäller saker man inte har så mycket kontroll över, som till exempel din energi? Föreställ dig att du kan producera, lagra och hantera din egen energi och sedan sälja överskottet tillbaka till elnätet – kanske dina solpaneler drar in extra mycket energi på en riktigt solig dag. Tänk då hur bra det skulle vara om man kunde göra det för en hel stad.En sådan värld arbetar Siemens Andreas Schuster för, i sin egenskap av Head of Research för Aspern Smart City Research – en ny, smart, energieffektiv självförsörjande hubb som ligger alldeles utanför Wien.

Problemet med energi är att det finns olika kontaktpunkter som ska länkas samman, allt från vindturbiner till transportkablar och den enorma mängd enheter som ska strömförsörjas. Och när det gäller förnybar energi finns stora återkommande problem – solpaneler alstrar energi under dagen, men de flesta människor använder elektricitet på kvällen när solen har gått ner. Därför är det ytterst viktigt att lagra förnybar energi. Sedan har vi alla aktörer: politiker och energiföretag, teknikproducenter och dataanalytiker – och inte minst du själv som energikonsument.


Aspern Smart City Research (ASCR) utgör ett samarbete mellan staden Wien; ett teknikföretag, Siemens; en energileverantör, Wien Energi; och en nätverksoperatör, Wiener Netze. Andreas roll är att samordna kommunikationen mellan parterna och se över vilka nya energiområden som ska utforskas för det här gigantiska projektet. Även om han arbetar för Siemens är hans roll att fungera som en länk mellan alla fyra organisationerna. "Det är viktigt att titta på allt och inte gå för djupt i varje detalj, utan i stället skaffa sig en överblick av varje del, från att bygga välfungerande datorsystem till att koordinera många olika områden som hårdvaruteknik och marknadsföring, och även säkerheten. Juridik är en viktig aspekt av Smart City-initiativ och juristers perspektiv skiljer sig från teknikers."

Genom att länka samman de olika aktörerna är Andreas och ASCR på god väg att skapa ett genuint decentraliserat system för en mer rättvis, hållbar och optimerad värld av energi. Den nya staden är smart designad från grunden, från sensorer som övervakar energiåtgång för att förutsäga framtida behov och mätare som övervakar hur mycket energi som finns i systemet för att beräkna hur mycket som ska lagras och konsumeras, till solpaneler på hustak och avancerade batterier som installeras över hela staden. I stället för att bara ansluta en telefon till en laddare, strömkälla och energiflöde i ett enda hus, är skönheten med den här moderna staden att ASCR kopplar samman hus med hus, skola med butik, solpanel med smart mätare, batteri med väderdata och telefonladdare med energiflöde. När staden behandlas som en enda stor energikonsument, i motsats till en samling enskilda byggnader och människor, är energi plötsligt en delad resurs som kan förflyttas, delas, lagras och fördelas på ett mycket mer effektivt sätt.  

Trenden och inställningen hos människor är att "ha min egen energi" – det är inte bara en miljöfråga utan även en fråga om ekonomi och oberoende
Andreas Schuster


Andreas ambition med sin forskning stannar inte bara vid de aktuella aktiviteterna. "I den här testbädden kan vi enkelt testa prototyper, även under verkliga förhållanden", förklarar han. Det råder en samstämmighet globalt om att övergången till förnybar energi är den bästa långsiktiga lösningen, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Vad regeringar behöver är ett optimerat tillvägagångssätt att modernisera sina städer. "Jag hoppas att nya smarta städer och smarta elnät gör det enklare att förstå och bygga upp i andra system." Andreas och ASCR-teamet gör i realiteten det svåra jobbet, vilket innebär att bevisa att modellen fungerar för alla andra runtom i världen.

Det skulle vara enkelt att koppla ihop de senaste framstegen inom förnybar energi med diskussionen kring klimatförändringar. Men för Andreas är det mer genomgripande förändringar på gång i samhället, i riktning mot levnadssätt med självförsörjande som verkligen driver på innovationer inom energi. "Trenden och inställningen hos människor är att ’ha min egen energi’ – det är inte bara en miljöfråga utan även en fråga om ekonomi och oberoende." Andreas förklarar att när regeringar i Europa förlitar sig på fjärran länder som Saudiarabien och Ryssland för sin energitillgång, är det inte bara en individualistisk trend utan i stället något som omfattar lokala och öppna samhällen. Tillväxten för blockkedjeteknik och lösningar som delningsekonomi återspeglar en vilja att bryta sig loss från kostnader vi inte kan greppa, miljöer vi inte kan påverka och mjukvara vi inte kan ändra.


ASCR visar att en värld som går på förnybar energi inte är en komplex fråga. När tekniken bakom dataanalys, sensorer och maskin-till-maskin-kommunikation har utvecklats så att storskaliga system som energi verkligen kan vara smarta, finns det inte längre några större hinder på vägen mot en grön omvandling. Energi kommer inte att delas fritt, men den lönsamma delningsekonomin har definitivt banat väg för en snällare, mer rättvis och hållbar användning av vår planets dyrbara resurser.

Men även om den tekniska utvecklingen möjliggör en effektiv användning så är det kanske, som Andreas påpekade, den aktuella oberoendetrenden och inställningen att ta vara på det man har som gör att världen går över till ny energi.

Som det heter: Den som spar hen har.