Siemensfakta och bolag i Sverige

Siemens är ett globalt teknikföretag som har stått för ingenjörskonst, innovation, kvalitet, pålitlighet och internationalitet i mer än 170 år. Företaget är verksamt världen över, med fokus på områdena elektrifiering, automation och digitalisering.
Siemens AB

Om Siemens AB

Siemenskoncernen tillämpar sedan många år ledningssystem i syfte att säkerställa och vidareutveckla vår verksamhet. Siemens iakttar och respekterar lokala lagar och lagstadgade krav som rättslig grund för sin verksamhet i Sverige. Vi lägger också stor vikt på rekommendationer och standarder som utfärdas av nationella och internationella organisationer. Allt detta sammantaget är riktlinjerför hur våra medarbetare beter sig.

 

Vi är övertygade om att det grundläggande för en långsiktig och god relation med våra kunder och andra intressenter är att förstå deras verkliga behov och möta dessa på bästa möjliga sätt. Graden av tillfredsställelse och lojalitet hos våra kunder är ett mått på kvaliteten i Siemens produkter, lösningar och tjänster. Vi vill skapa värde för våra kunder och ge dem konkurrensfördelar.

Vår policy

 
Namn
Siemens AB

Besöksadress

Evenemangsgatan 21

Postadress

Box 4044, 16904 Solna

Godsadress

Evenemangsgatan 25, 16979 Solna

Telefon

08 728 10 00

E-post

info.se@siemens.com

Webbplats

www.siemens.se

Organisationsnummer/F-skattesedelnummer

556003-2921

VAT-nummer (Mervärdesskattenummer)

SE556003292101

Bankförbindelse

 

Betalningar i SEK

Danske Bank

Konto: 1240-011 8884

Swiftkod: DABASESX

IBAN: SE51 1200 0000 0124 0011 8884

 

Betalningar i EUR

Deutsche Bank

Konto: 203700000

Clearingnr: 70070010

Swiftkod: DEUTDEMM

IBAN: DE65 7007 0010 0203 7000 00 

 

Betalningar i USD

JP Morgan Chase Bank

Swiftkod: CHASGB2L

IBAN: GB34 CHAS 6092 4225 4632 02

 

Bankgiro

722-3498 SEK

Faktureringsadress

 

Siemens AB

FE 425

838 80 FRÖSÖN

 

eller

 

SiemensAB.SE.P.100687-3@docinbound.com

En faktura per PDF och alltid märkt med vårt inköpsnummer.

 

Ägare

Ingår i Siemenskoncernen

Styrelse

 

Klaus Helmrich (Ordförande)

Maria Ferraro

Ulf Troedsson

Jaana Kupila

 

Arbetstagarrepresentater:

Mats Hultgren, Unionen

Eva Eliopoulus, Unionen

Torbjörn Olsson, Unionen (suppleant)

Janita Lantz, Unionen (suppleant)

Jan Åkesson, Sveriges Ingenjörer

Bengt Wedin, Ledarna (suppleant)

 

Styrelsens säte

01 Stockholms län / 80 Stockholm kommun

Etableringsår

1898

Kollektivavtal

Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna

Antal anställda

ca 1500

Omsättning

ca 5 miljarder SEK

Orderingång

ca 9 miljarder SEK

Kreditrating

AAA

Kvalitetscertifiering

SS-EN ISO 9001:2015, Intertek-Semko

Miljöcertifiering

SS-EN ISO 14001:2015, Intertek-Semko

Arbetsmiljöcertifiering

OSHAS 18001:2007, Intertek-Semko

Sponsring

Syftet med sponsring för Siemens är att tillföra mervärde och samtidigt stärka vårt varumärke genom att stödja initiativ som överensstämmer med vår verksamhet och vår syn på samhället.


Vi ser långsiktighet och ansvarstagande som en förutsättning för båda parter.


Siemens samarbetar med föreningar och organisationer inom områden som har koppling till vår portfölj, samt områden som hållbarhet, utbildning och vetenskap och digitalisering.


Siemens sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer eller aktiviteter som kan skada människor och djur.


Om du önskar ansöka om sponsring, vänligen fyll i nedanstående formulär

Leverantör till Siemens

Siemens strävar efter långsiktiga och goda affärsförbindelser och ett fördjupat samarbete med utvalda leverantörer. Vi vill gynna den gemensamma konkurrenskraften.


Siemens skall konkurrera enligt god affärssed och med respekt för våra konkurrenter, samarbetspartners, leverantörer och för de lagar samt förordningar som reglerar våra affärsrelationer.


I enlighet med vår leverantörskvalificering strävar Siemens efter att välja leverantörer med förmåga att tillgodose företagets behov beträffande kvalitet, miljöansvar, leveranssäkerhet, pris, service, pålitlighet och flexibilitet.