Siemensfakta och bolag i Sverige

Siemens är ett globalt teknikföretag som har stått för ingenjörskonst, innovation, kvalitet, pålitlighet och internationalitet i mer än 170 år. Företaget är verksamt världen över, med fokus på områdena elektrifiering, automation och digitalisering.
Siemens AB

Om Siemens AB

 
Namn
Siemens AB

Besöksadress

Evenemangsgatan 21

Postadress

Box 4044, 16904 Solna

Godsadress

Evenemangsgatan 25, 16979 Solna

Telefon

08 728 10 00

E-post

info.se@siemens.com

Webbplats

www.siemens.se

Organisationsnummer/F-skattesedelnummer

556003-2921

VAT-nummer (Mervärdesskattenummer)

SE556003292101

Bankförbindelse

 

DANSKE BANK

Betalningar i SEK

IBAN: SE51 1200 0000 0124 0011 8884

SWIFT: DABASESX

 

DEUTSCHE BANK

Betalningar i EURO

IBAN: DE65 7007 0010 0203 7000 00 

SWIFT: DEUTDEMM

 

JPMORGAN CHASE BANK

Betalningar i USD

IBAN: DE89 5011 0800 6161 3190 48

SWIFT: CHASDEFX

 

 

Bankgiro

722-3498 SEK

Faktureringsadress

 

Siemens AB

FE 425

838 80 FRÖSÖN

 

eller

 

InvoicesSiemensAB.SE@siemens.com

En faktura per PDF och alltid märkt med vårt inköpsnummer.

 

Ägare

Ingår i Siemenskoncernen

Styrelse

 

Hannes Apitzsch (Ordförande)

Rudolf Basson

Mikael Leksell

Jaana Kupila

 

Arbetstagarrepresentater:

Mats Hultgren, Unionen

Eva Eliopoulos, Unionen

Torbjörn Olsson, Unionen (suppleant)

Janita Lantz, Unionen (suppleant)

Jan Åkesson, Sveriges Ingenjörer

Bengt Wedin, Ledarna (suppleant)

 

Styrelsens säte

01 Stockholms län / 80 Stockholm kommun

Etableringsår

1898

Kollektivavtal

Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna

Antal anställda

ca 1000

Omsättning

ca 4 miljarder SEK

Orderingång

ca 4 miljarder SEK

Kreditrating

AAA

Kvalitetscertifiering

SS-EN ISO 9001:2015, Intertek Certification AB

Miljöcertifiering

SS-EN ISO 14001:2015, Intertek Certification AB

Arbetsmiljöcertifiering

SS-EN ISO 45001:2018, Intertek Certification AB

Siemenskoncernen tillämpar sedan många år ledningssystem i syfte att säkerställa och vidareutveckla vår verksamhet. Siemens iakttar och respekterar lokala lagar och lagstadgade krav som rättslig grund för sin verksamhet i Sverige. Vi lägger också stor vikt på rekommendationer och standarder som utfärdas av nationella och internationella organisationer. Allt detta sammantaget är riktlinjerför hur våra medarbetare beter sig.

 

Vi är övertygade om att det grundläggande för en långsiktig och god relation med våra kunder och andra intressenter är att förstå deras verkliga behov och möta dessa på bästa möjliga sätt. Graden av tillfredsställelse och lojalitet hos våra kunder är ett mått på kvaliteten i Siemens produkter, lösningar och tjänster. Vi vill skapa värde för våra kunder och ge dem konkurrensfördelar.

Vår policy

Sponsring

Syftet med sponsring för Siemens är att tillföra mervärde och samtidigt stärka vårt varumärke genom att stödja initiativ som överensstämmer med vår verksamhet och vår syn på samhället.


Vi ser långsiktighet och ansvarstagande som en förutsättning för båda parter.


Siemens samarbetar med föreningar och organisationer inom områden som har koppling till vår portfölj, samt områden som hållbarhet, utbildning och vetenskap och digitalisering.


Siemens sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer eller aktiviteter som kan skada människor och djur.


Om du önskar ansöka om sponsring, vänligen fyll i nedanstående formulär

Leverantör till Siemens

Siemens strävar efter långsiktiga och goda affärsförbindelser och ett fördjupat samarbete med utvalda leverantörer. Vi vill gynna den gemensamma konkurrenskraften.


Siemens skall konkurrera enligt god affärssed och med respekt för våra konkurrenter, samarbetspartners, leverantörer och för de lagar samt förordningar som reglerar våra affärsrelationer.


I enlighet med vår leverantörskvalificering strävar Siemens efter att välja leverantörer med förmåga att tillgodose företagets behov beträffande kvalitet, miljöansvar, leveranssäkerhet, pris, service, pålitlighet och flexibilitet.