Varje kilowattimme räknas på resan mot hållbarhet

Du som är hållbarhetsansvarig, produktionsansvarig eller ytterst ansvarig för företaget funderar säkert över vad som är rätt prioritering för att nå konkreta och mätbara resultat för ert hållbarhetsarbete. Att optimera energiåtgången är en av åtgärderna som varje produktionsenhet bör göra. Minskad energianvändning innebär att det behöver tillföras mindre energi vilket leder till lägre utsläpp.

Enligt Ekonomifakta står den svenska industrin för närmare 40 procent* av landets elanvändning. Det beror främst på att Sverige har ett kallt klimat och en stor andel elintensiv industri. Kostnaden för fossila bränslen har ökat vilket innebär att industrin har ersatt olja med el – vilket är positivt. Men det finns mer att göra för att närma sig hållbarhetsmålen.

Tidigare har den ekonomiska investeringen inte alltid känts motiverad då energianalys har ansetts vara krångligt och ROI:n inte varit uppenbar. Den potentiella besparingen på energiområdet har tidigare inte varit en tillräcklig motivator för att ta tag i frågan.

”Annat är det nu när allt fler inser att en minskning av energiförbrukningen inte bara kan spara pengar – utan även leda till nästa steg på hållbarhetsresan”, säger Jos Klein Woud som är produktchef för Energy Management inom Siemens.

Energifrågan högre upp på agendan i Sverige

De senaste decennierna har energin i Sverige varit extremt billig i jämförelse med många andra länder. Nu är det dock inte lika smärtfritt att ödsla med energi ens för svenska energikonsumenter eftersom energipriset den senaste tiden fördubblats på flera håll. 

”Detta faktum – och medvetenheten om energiförbrukningens påverkan på klimatet – gör att även den svenska industrin har fått upp ögonen för frågan att ’varje kilowattimme räknas’. Men alla har ännu inte kommit igång med att åtgärda onödig energikonsumtion. Det är därför hög tid att ändra på det”, säger Jos.

Vill du få mer tips och inspiration för att bli mer hållbar verksamhet?

Läs mer och anmäl dig till vår webbinarieserie: Kan din verksamhet bli mer hållbar på bara sju månader?

I de tre webbinarierna tar vi upp frågor som tätning av läckor inom VA-området, optimering av drivlinor och hur energieffektivisering stöttar er hållbarhetsresa.

När många gör små steg blir skillnaden stor

Det är dags att börja samla energidata för att på så sätt få koll på energianvändningen i olika delar av produktionen. När på dagen är förbrukningen högst? Hur kan produktionsprocessen justeras? För den som redan använder automationslösningar och vill integrera dem med alla energiflöden som finns det nu out of the box-lösningar för att få tillgång till relevanta data.

”Att komma närmare hållbarhetsmålen behöver inte ta flera år; faktum är att det går att nå mätbara resultat på bara några månader”, berättar Jos Klein Woud.  

ISO 50001 är en frivillig internationell standard och gäller för organisationer av alla storlekar. men den är ännu inte obligatorisk för svenska företag.

”Eftersom certifieringen innehåller krav för att fastställa, hantera och förbättra energiförbrukning och energieffektivitet kan den däremot vara bra att titta på. Framför allt för den som vill accelerera sitt arbete för att reducera energiåtgången” tipsar Jos.

Genom att följa standarden kan bland annat följande fördelar uppnås:

  • Förbättring av energiprestanda, inklusive energieffektivitet, användning och energiförbrukning
  • Minska miljöpåverkan, inklusive utsläpp av växthusgaser, utan att påverka verksamheten och samtidigt öka lönsamheten
  • Kontinuerlig förbättring av systemen för energihantering
  • Säkerställa mätning, dokumentation, rapportering och benchmarking av energiförbrukningen
  • Trovärdig marknadskommunikation om insatser för energiprestanda

Ett annat tips till dig som både vill minska dina utsläpp och energikostnader är att satsa på en systemlösning som på ett smart sätt kan mäta och analysera dina energidata samt går i linje med eller stöds av ISO 50001.

”När många aktörer tillsammans tar steg i rätt riktning blir resultaten till nytta för vår gemensamma omvärld. Därför accelererar vi nu vårt hållbarhetserbjudande och hoppas att ni vill gå vidare till nästa steg med oss”, säger Jos.

*Källa: https://www.ekonomifakta.se/fakta/energi/energibalans-i-sverige/elanvandning/