En digital tvilling löste idriftsättningens risker- titta på videoklippet

En digital tvilling löste idriftsättningens risker – titta på videoklippet

Riskfaktorerna i Rautes komplexa planerings- och tillverkningsprocess kartlades genom samarbete.

 

 

Petri Strengell är operativ chef på Raute som tillverkar linjenät för kunder inom trävarubranschen. Så här beskriver han de olika tillverkningsskedena för en 50 meter lång produktionslinje för plywood:

”En planering som bottnar i många experters kunnande, uppbyggnad och test av en linje i delar, transport till slutkunden, montering och idriftsättningstest”.

 

Den långa linjen är för tillfället paketerad i delar och härnäst ska den levereras till kunden. Trots längden är linjens storlek enligt Strengell inte den enda orsaken till att tillverknings- och leveransprocessen är så komplex och innehåller många riskfaktorer.

 

”Kompetensen som krävs för planeringen och tillverkningen är flerdimensionell och ofta till och med personfixerad. Det är utmanande att utnyttja rätt kunnande vid rätt tidpunkt när planeringen och produktionen är en lång process.”

Förutom den nödvändiga tekniska kompetensen hade Siemens även verktyg med vilka vi kunde identifiera de mest kritiska utvecklingspunkterna i produktionsprocessen.
Petri Strengell, operativ chef på Raute

Kritiska utmaningar identifierades genom samarbete

 

Raute ville effektivera produktionsverksamheten och minska processens största risker. Siemens utsågs till samarbetspartner för utvecklingsarbetet med syfte att hjälpa Raute med utveckling av sina tillvägagångssätt och att hitta rätt verktyg. Enligt Petri Strengell kommer man att använda en digital tvilling även i andra projekt framöver. 

 

”Förutom den nödvändiga tekniska kompetensen hade Siemens även verktyg med vilka vi kunde identifiera de mest kritiska utvecklingspunkterna i produktionsprocessen”, summerar Strengell.

 

Enligt Siemens Digitalization Sales Specialist Jukka Uotila identifierade man riskfyllda faktorer med hjälp av Value Hacker-metoden som Siemens har utvecklat.

 

”På grund av linjens omfattande fysiska storlek var det inte möjligt att testa alla delars funktion på fabriken i Nastola innan den levererades till kunden. Provkörningen före leveransen – och idriftsättningen som sker först hos kunden – identifierades som stora riskfaktorer. Om ett fel upptäcks i linjens funktionalitet i ett av de här skedena är vi redan ohjälpligen för sent ute.”

Value Hacker

  • Value Hacker är en samarbetsmetod under ledning av Siemens där man löser utmaningar i kundens affärsverksamhet.
  • Den är särskilt lämplig för att lösa flerdimensionella utmaningar som omfattar ett samarbete mellan flera experter.

Nya leveranssätt och engagerade experter

Strengell berättar att den centrala fördelen med projektet var att även Rautes kund, linjens slutliga användare, kunde delta i planerings- och tillverkningsprocessen tillsammans med experterna.

 

”Vår egen personal, som arbetar med planeringen och tillverkningen av linjen, har också blivit mer motiverad när experterna via ett väl organiserat utvecklingsarbete och en digital tvilling har effektiviserat sitt samarbete.”

 

Näst i tur inom projektet står förflyttningen av den testade linjen till kundens lokaler och nya effektiveringsprojekt som utnyttjar en digital tvilling är redan i sikte.

 

”Under det här projektet har Raute-medarbetarnas kunskaper om användningen av en digital tvilling ökat och de kan använda den digitala tvilling som skapats under projektet. Under nästa projekt kommer vi på Siemens att fungera som stöd i stället för lokomotiv”, avslutar Uotila på Siemens.

Titta på videoklippet: Creating Value with Digital Twin

Håll dig uppdaterad!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev med läsvärda godsaker inom digitalisering, infrastruktur, industriautomation och elektrifiering.