En livsviktig resurs rinner bort – dags att sluta vattna för maskarna

Hållbarhet innefattar en mängd aspekter och det är inte alltid lätt att greppa vilka åtgärder som gör mest nytta. Som hållbarhetsansvarig eller som ytterst ansvarig för driften – oavsett om du arbetar inom en kommun eller ett företag – är allt som reducerar energibehovet något positivt. Att täta läckorna för att undvika onödiga vattenförluster är en av åtgärderna som ger direkta resultat.

Runt vår planet förorenas haven alltmer och bristen på sötvatten försvårar människors vardag på ett stort antal platser i världen. För oss i Sverige har det länge varit en självklarhet att vrida på kranen och se det rena dricksvattnet forsa fram. Men trots god tillgång på vatten har flera platser runt om i landet de senaste åren också tvingas uppleva problem med översvämningar, vattenbrist, läckage i otäta rör och alldeles för låg kapacitet i vattenverken.

Förutom att människor behöver kunna dricka rent vatten är frågan också viktig för den svenska industrin. Enligt RISE* går 70 procent av vattenförbrukningen i Sverige till industrin. Massaproduktion, batteritillverkning, livsmedelsföretag och gruvor – alla gagnas av att hitta läckorna i otäta rör.

Svenska VA-system börjar ta stryk

Den svenska infrastrukturen under mark – inte minst VA-systemen – har ett omfattande uppdateringsbehov. Ledningsnätet är föråldrat och faktorer som en ökad befolkning och klimatförändringar ändrar förutsättningarna. 

Det som vara tillräckligt bra för bara några år sedan gäller inte längre. Nu måste resurserna optimeras och besluten snabbas på för att implementera lösningar på problemet. Men för att kunna snabba på beslut måste man veta vilka beslut som är rätt. 

Enligt beräkningar som Svenskt Vatten har initierat uppgår investeringsbehovet inom VA-sektorn till 23 miljarder per år under den närmsta framtiden. Tills allt är utbytt eller reparerat behöver vi löpande lösa problemen med de otäta rören och beta av läcka för läcka. Och vi måste börja nu!

Vill du få mer tips och inspiration för att bli mer hållbar verksamhet?

Läs mer och anmäl dig till vår webbinarieserie: Kan din verksamhet bli mer hållbar på bara sju månader?

I de tre webbinarierna tar vi upp frågor som tätning av läckor inom VA-området, optimering av drivlinor och hur energieffektivisering stöttar er hållbarhetsresa.

Sluta vattna för maskarna

Att rena smutsigt vatten är en process som i sig kräver energi för att driva vattenverkens olika anläggningar. Om det rena vattnet sedan forslas i ett ledningssystem som består av svagheter och läckor kommer det att rinna ut i marken. Som att elda för kråkorna, eller snarare: vattna för maskarna. 

Det är ett omfattande arbete att kartlägga och analysera landets vattensystem. En omöjlighet att hålla koll på med manuella och därmed resurskrävande metoder. Tänk om du hade ett automatiserat kontrollsystem som signalerar när något är på tok. Det positiva är att det idag finns lösningar som hjälper oss att fixa problemen.

210 Globen-arenor rinner bort

Kanske bör vattenfrågan kallas en blå fråga, men den ingår hur som helst i en grön omställning. Istället för att låta friskt, rent vatten försvinna ut i sandbäddar och ner i marken bör vi försöka få stopp på läckagen.

Beräkningar från Svenskt Vatten visar att det varje år läcker ut rent vatten från otäta system som skulle kunna fylla hela Globen-arena 210 gånger. Vatten som det har gått åt mängder med energi för att rena.

Utmaningarna för VA-industrin är att göra saker snabbare, mer effektivt och bättre och ta hänsyn till energianvändning och koldioxidavtryck. Att använda dyrbar energi för att leverera rent vatten som sedan rinner bort i marken är inte acceptabelt. Därför blir optimering nyckeln till framgång – och nu finns AI-hjälpmedel som kan bli avgörande för att lyckas med detta.

Att ta tag i denna fråga ska inte vara ett stort steg, eller något att tveka över. Och därför accelererar vi nu våra ambitioner med att bidra till en mer hållbar verksamhet. Tillsammans sätter vi en tidslinje som garanterar nästa steg i omställningen. På några månader går det att komma lite närmare hållbarhetsmålen!

*Källa: RISE, https://www.ri.se/sv/berattelser/industrin-behover-minska-sin-vattenforbrukning