Fossilfritt och fjärrstyrt – här är framtidens industri redan i produktion

Tänk dig en bioteknikfabrik som inte använder några fossila bränslen, utan är helt självförsörjande på energi, tar tillvara på alla biprodukter av sin cellulosaproduktion, fjärrstyrs och baseras nästan helt på helautomatiserad logistik. För bara några år sedan var idén mest en utopi. Men allt förverkligades i Äänekoski, Finland.

Den största investeringen i skogsindustrin hittills i Finlands historia

Metsä Groups fabrik i Äänekoski startade produktionen i augusti 2017. Med ett värde på 1,2 miljarder euro är det den största investeringen i skogsindustrin hittills i Finlands historia. Fabriken tillverkar omkring 1,3 miljoner ton cellulosa av barrved och björk per år. Merparten av biomassan säljs till Europa och Asien, där den används som råmaterial för papp, vävnad och tryckpapper samt specialprodukter.

 

Av de slaggprodukter som uppkommer i fabriken tillverkas tallolja, terpentin, bioenergi, biogaser och svavelsyra. Biokomposit som från början tillverkades i cellulosafabriken i Rauma produceras också i Äänekoski. Två helt nya bearbetningsprodukter är cellulosabaserade textilfibrer och ligninlegeringar, som det också forskas vidare på.

En maximerad produktionsprocess

Den gigantiska bioproduktfabriken i Äänekoski utgör ett slutet kretslopp som är helt fri från fossila bränslen. Fabriken producerar över dubbelt så mycket energi som den förbrukar. Högautomatiserade produktionsprocesser och en logistikkedja som med ett klockverks precision bidrar till att ytterligare förbättra den förstklassiga energieffektiviteten i fabriken.

Maskiner och robothänder förpackar nyproducerad cellulosa i balar och stämplar dem med RFID-koder. Från det automatiska lagret lastas sedan balarna direkt på tågvagnar eller läggs på lager i väntan på vidare transport. När logistiken fungerar som bäst skickas cellulosabalarna iväg utan att några mänskliga händer har varit inblandade över huvud taget.

 

Lager- och transportkedjan baseras på samma typ av teknik som exempelvis används av många handelsföretag i deras centrallager. Bioproduktfabriken har med andra ord funnit ett helt nytt användningsområde för teknologin.

 

Varje dag anländer 70 tågvagnar och 240 lastbilar med lastade med råträmaterial till Äänekoski. Bara till Vuosaari hamn skickas cirka 40 tågvagnslaster med cellulosa från fabriken. Tre godståg särskilt byggda för cellulosatransport trafikerar järnvägen dygnet runt. Europeiska kunder får sin cellulosa levererad på högst en vecka, vilket är en viktig konkurrensfördel.

Nytt gränssnitt i fabriksmiljö

Siemens är en nyckelpartner för bioproduktfabriken i Äänekoski. Siemens har bland annat tillgodosett fabriken med enaxlade turbiner på 280 MW, generatorer med tillbehör, en huvudkondensator, turbinassistentutrustning samt den automatiserade tekniken för att driva maskinerna säkert. Siemens ansvarar också för installation av turbinerna och utbildning av personal inom användningsområdet. Turbinen är världens mest effektiva i sitt slag.

Siemens systemkompetens och IoT- och fjärrkontrollteknik tillämpas på flera ställen inom olika delar av tillverkningsprocessen och i lagrings- och logistikkedjan. Exempelvis är de automatiserade Vectron-hybridfordonen som används under transporten levererade av Siemens.

 

Camilla Wikström är produktionsledare för Mestä Fiber Cellulose Company. Hon menar att styrkan hos Siemens har varit att få tekniken på plats. För att kunna skapa en helt ny typ av fabriksmiljö i Äänekoski har många traditionella gränssnitt relaterade till produktion, lagring och transport förnyats. Samtidigt har produktionssäkerheten, effektiviteten och konkurrenskraften förhöjts med allt mindre kolavtryck.

Den här typen av fabrik har aldrig byggts förut, och många nya idéer har gått direkt från idéstadiet till genomförande. Tack vare ett gott samarbete har processen varit framgångsrik.
Camilla Wikström, produktionsledare på Mestä Fiber Cellulose Company.

Lösningar från andra industrier i helt nya koncept

Siemens försäljningschef Arto Iivanainen betonar också ett smidigt samarbete. Projektet var unikt redan i sin linda. Projektets olika parter och bitvis även konkurrenter samarbetade med varandra, vilket hade varit helt otänkbart för 10 år sedan.

– Ett ekosystem som arbetar specifikt till förmån för Metsä Fiber och dess kunder skapades för fabriken. Många nya lösningar från andra produktionsområden implementerades på fabriken, men det fanns också helt nya koncept som vi kunde dra nytta av på annat håll, berättar Arto Iivanainen.

 

Han lovordar Metsä-koncernens fabriksprojekt, där arbetet flöt på från början till slut.

 

– Den stora investeringen fullbordades enligt tidschemat och budgeten höll. Det är en stor bedrift, menar Iivanainen.

Det första produktionsåret går mot sitt slut och Camilla Wikström ger året högsta betyg. Framförallt har produkternas kvalitet uppfyllt de högt ställda kraven, vilket är enormt viktigt för företaget.

 

Framöver kommer partnerskapet- och det nära samarbetet att fortsätta utvecklas.

 

– Processerna finslipas och förbättras varje dag, intygar Wikström och Iivanainen.

 

Bioteknikfabriken har väckt ett stort intresse bland andra industrier under det gångna året. Intressentbesök startade i augusti och besökskalendern är redan fullbokad för resten av året.

Håll dig uppdaterad!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev med läsvärda godsaker inom digitalisering, infrastruktur, industriautomation och elektrifiering.