Indiskt företag övergår till kontinuerlig tillverkning av läkemedel

När någon blir sjuk är målet att snabbt bli frisk igen. Som tur är finns det idag ett mycket brett utbud av läkemedel för många olika sjukdomar. Med målet att leverera högkvalitativa och prisvärda läkemedel har det indiska läkemedelsföretaget Cipla övergått till kontinuerlig tillverkning vid sin anläggning i Kurkumbh.

Cipla tillverkar drygt 75 aktiva farmaceutiska ingredienser (API:er) för ett antal terapeutiska tillämpningar – bland annat för behandling av tumörer, diabetes, sår, hepatit, hiv och luftvägssjukdomar. För att öka API:ernas tillverkningstid och kostnadseffektivitet – och att göra det på mindre utrymme – övergick Cipla från batchtillverkning till kontinuerlig tillverkning vid sin anläggning i Kurkumbh, väster om Mumbai. Cipla är pionjärer, då de är ett av de första indiska läkemedelsföretagen som inför kontinuerlig tillverkning i sina processer.

Kraftfullt system för processtyrning

Vid batchtillverkning laddas material i ett produktionssystem vid ett och samma tillfälle och produkten kommer sedan ut i en enda batch. Vid kontinuerlig tillverkning laddas däremot material och produkt in i och levereras ut från ett produktionssystem i en fortlöpande process. Kemiska reaktioner uppstår i mikroreaktorer eller rör, istället för i en reaktor.

Det krävs ett kraftfullt processtyrsystem för att arbeta med kontinuerlig tillverkning i läkemedelsföretag. Siemens samarbetar med OEM-företag och läkemedelsföretag för att erbjuda lösningar baserade på Simatic PCS7 – ett system som installerades på Ciplas anläggning i Kurkumbh.

Snabbare reaktion på marknadens krav

I en farmaceutisk miljö har kontinuerlig tillverkning många fördelar: För nya läkemedel kan produktionen ske på samma plattform som under utvecklingsstadiet, vilket innebär att flaskhalsar med uppskalning kan undvikas. På samma sätt kan flaskhalsar undvikas när produktionen av befintliga läkemedel behöver utökas, t. ex. i samnband med läkemdelsbrist eller nödsituationer. Detta gör att läkemedelsföretag kan reagera snabbare på marknadskrav. 

 

Förkortade leveranskedjor tack vare lokal produktion

Leveranskedjorna förkortas, eftersom mindre batcher kan tillverkas på en viss anläggning – vilket gör att API:er inte längre behöver skapas på en anläggning och transporteras runt om i världen för fortsatt bearbetning på andra anläggningar. Eftersom materialen flödar från ett processteg till nästa krävs mindre utrymme för tillverkning. Kvaliteten kan också kontrolleras löpande och justeringar kan göras direkt i API-processer. Dessutom tar det bara några timmar att uppnå resultat med en kontinuerlig tillverkningsprocess – till skillnad från flera dagar vid batchprocesser. 

Uppnår värdefulla besparingar

Det som är bra för verksamheten visar sig också vara bra för lönsamheten. Läkemedelsföretag uppnår normalt kostnadsbesparingar på upp till 20 procent med kontinuerlig tillverkning. Driftkostnaderna är upp till 30 procent lägre och man har 80 till 90 procent högre kapacitetsutnyttjande. Ytterligare fördelar är minskat avfall och att ökad energieffektivitet minskar CO2-utsläppen.

Flera fördelar för kunden 

Snabbare produktionsmetoder med kontinuerlig tillverkning gör att läkemedelsföretag som Cipla kan tillverka API:er snabbare och utifrån behoven på marknaden. Inte minst för Cipla har resultatet blivit att det krävs mindre utrymme för tillverkningen, produktionstiderna blir snabbare, avfallet minskar, energikostnaderna blir lägre, säkerheten i arbetet ökar och man kan leverera ännu bättre kvalitet. Och sammantaget leder det till att man snabbare kan hjälpa människor att bli friskare.

Cipla är verksamt i drygt 80 länder över hela världen med 46 tillverkningsanläggningar och en produktportfölj som omfattar mer än 1 500 produkter. Företagets huvudmarknader är Indien, Sydafrika och USA. Ett centralt mål för Cipla är att göra sjukvård billigare. Ett exempel är under: 2001 då Cipla sålde sin antiretrovirala 3-i-1-behandling i Sydafrika för mindre än en dollar om dagen samtidigt som det gällande priset vid det tillfället låg på drygt 12 000 dollar om året.

Håll dig uppdaterad!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev med läsvärda godsaker inom digitalisering, infrastruktur, industriautomation och elektrifiering.