Så möter du konkurrensen från låglöneländer – datadriven produktion handlar om både ledarskap och teknik

Jakten på förbättringar och förändringar pågår ständigt inom industrin. Den som är produktionsansvarig behöver hitta nya lösningar som gör verksamheten mer konkurrenskraftig och många gånger är enda lösningen att nyttja dataanalys. Budgeten är begränsad och därmed även möjligheten att introducera nya funktioner inom automation. Hur redo är ni för datadriven produktion i praktiken?

Har ni redan arbetat i många år med digitalisering och spenderat en massa pengar men ändå inte lyckats börja arbeta datadrivet? För dig med ansvar för produktionen, företagets kärnverksamhet, kanske tanken på IT-infrastruktur känns som något främmande – ”det är väl de IT-ansvariga som ska förse oss med rätt teknik?”.

 

Faktum är att dina insikter och erfarenheter behövs för att lyckas implementera en datadriven produktion. Och det första steget för att inleda arbetet handlar faktiskt inte främst om tekniken!

Data är bränslet för din konkurrenskraft

Kanske får du frågan av en kund: ”Varför kan vi köpa liknande varor från Kina till halva priset” – och du tänker att du måste förbättra nuvarande sätt att arbeta eftersom du vet att utländska konkurrenter har lägre kostnad för personalen och inte alltid lika hårda krav på säkerhet, arbetsmiljö och utsläpp.

 

I Sverige förväntas en hög standard på produktionen men att ändra lagkraven eller anställa dubbelt så många på fabriksgolvet är inte några realistiska åtgärder för att öka din konkurrenskraft. Svaret ligger i att ta vara på, och använda, de data som din befintliga produktionsutrustning redan genererar för att bli snabbare, få högre kvalitet, minska antalet produktionsstopp och bli effektiv.

 

Behovet av att jobba datadrivet blir extra märkbart när automationstaket är nått och du inser att effektiviteten måste ökas på ett annat sätt. Plötsligt förstår du att de beslut och åtgärder du gör i produktionen måste bli mer precisa, de måste ha fakta som underlag; du måste börja arbeta datadrivet. Men hur gör du då för att börja använda produktionsdata i praktiken?

Datadriven produktion börjar i företagets kultur och med rätt lösningar

Att bli mer datadriven handlar inte i första hand om teknik utan om hur ledningen beslutar att förändringar ska genomdrivas och hur företaget analyserar data generellt.

 

Börja med få koll på var ni befinner er idag. Kanske finns redan en idé om olika områden där det borde gå att samla in adekvata data – ofta behövs kompetens från flera personer för att förstå problemen, vilka olika lösningsalternativ som kan tänkas vara aktuella och vad utkomsten borde bli.

 

När du har insett vilka möjligheter effektiv datainsamling har är det dags att välja en passande IT-lösning. En lösning som är kostnadseffektiv, snabb och enkel att implementera samt ökar er produktivitet med applikationer som är avsedda för tillverkningsindustrin.

 

Genom att omvandla produktionsdata till värdefull kunskap stärks konkurrensfördelarna och möjligheten att skapa nya affärsmodeller genom att utnyttja fabrikens och produktionsutrustningens data.

Lösningen för dig som vill göra värdeskapande analyser och ligga steget före i produktionen

Läs mer om Siemens Industrial Edge