Med rätt drivlina för en grön omställning

Hållbarhet innefattar en mängd aspekter och det är inte alltid lätt att greppa vad som gör mest nytta. För dig som hållbarhetsansvarig eller ytterst ansvarig för driften är alla åtgärder som reducerar energibehovet och på så sätt minskar CO2-utsläppen självfallet något positivt. Ett sätt kan vara att optimera produktionens drivlina – en enkel förändring som direkt ger mätbara resultat.

Vi är alla medvetna om att världen står inför aldrig tidigare skådade utmaningar. Med Parisavtalet har 196 länder hittills förbundit sig till målet att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2°C för att bekämpa klimatförändringarna. I Sverige har temperaturen redan stigit 1,7 grader – tiden börjar rinna ut.

 

Samtidigt som våra insikter ökar om hur mänsklig aktivitet påverkar klimatet, väntas dagens globala ekonomiska produktion att fördubblas till 2050. En enorm tillväxt ska alltså samsas med det akuta behovet av att skydda miljön. Då krävs ett fokus och enormt engagemang för att minska vår globala förbrukning av energi och resurser. Det är dags att agera.

Små och mätbara steg kan vända en atlantångare

Produktions- och hållbarhetschefer inom industrin kan bidra till en bättre framtid som är mer hållbar ur såväl ett ekonomiskt som miljömässigt perspektiv. Det tar tid att vända en atlantångare, men gör man det med små steg blir de positiva effekterna snabbt mätbara. Goda resultat leder till mersmak som gör att transformationen blir stimulerande för alla inblandade.

Vill du få mer tips och inspiration för att bli mer hållbar verksamhet?

Läs mer och anmäl dig till vår webbinarieserie: Kan din verksamhet bli mer hållbar på bara sju månader?

I de tre webbinarierna tar vi upp frågor som tätning av läckor inom VA-området, optimering av drivlinor och hur energieffektivisering stöttar er hållbarhetsresa.

Högre verkningsgrad på motorer, tillgänglighet i produktionen, ökad nivå av automation, effektiviserade pumpar och fläktar – det är steg på i rätt riktning för att öka konkurrenskraften och att komma närmare klimatmålen. Här spelar just elmotorer en central roll eftersom de står för 70 procent av den totala efterfrågan på industriell elenergi. Detta enligt rapporten ”Energieffektivisering och klimatskyddsguide för företag i Bayern”. Och trenden är stigande: Efterfrågan på drivsystem med elmotorer kommer att fortsätta växa kraftigt i takt med att levnadsstandarden stiger.

Minskning som motsvarar hela Sveriges industriutsläpp under tre år

Det finns en enorm möjlighet till besparingspotential för den smarta drivlinan genom effektiva och intelligenta systemlösningar. Till exempel visar Siemens mätningar att energikostnaderna kan sparas med upp till en tredjedel, både för nya inköp och för driften av elektriska enheter. Det skulle kunna innebära cirka 40 miljoner ton CO2-minskning till 2030 bara för EU vilket motsvarar de svenska industriutsläppen under tre år!*

 

Det är lätt att förstå varför energieffektiv användning av elektrisk drivteknik spelar en viktig roll för att uppnå de livsavgörande klimatmålen.

 Optimering av drivlinor blir win-win mellan ekonomi och miljö

När en drivlina optimeras uppstår en fusion av ekonomiskt sunt förnuft och hållbarhetsansvar. En win-win tack vare minskad energiförbrukning, lägre kostnader och en ökad konkurrenskraft. Och framför allt: lägre koldioxidutsläpp!

 

Det här är ett av de steg där du som beslutfattare inom ditt företag – och som del av hela er industri – kan påverka inriktningen och göra en mer hållbar produktion möjlig med mätbara resultat som gagnar alla.

 

*Källa: Game Changer for Industry and Climate Protection, Siemens Digital Industries, 2021