När produktion flyttas till molnet

Den traditionellt mekaniska verkstaden Tonsjö AB är mitt i en omfattande digitaliseringsprocess som ska ta produktionen in i framtiden.

Detta möjliggörs med hjälp av MindSphere, ett öppet molnbaserat operativsystem från Siemens för Internet of Things. Allt från helt nya industrirobotar till äldre fräsmaskiner kommer nu att kopplas till det digitala molnet.

Jag köpte Pandoras ask och vet fortfarande inte vad den innehåller
Clas Tengström, förvaltningschef på Bror Tonsjö AB

– Fabrikens produktivitet förbättras varje vecka, säger Tengström. Jämfört med förra året är produktiviteten fyra procent högre på produktionslinjerna som är kopplade till MindSphere. Alla förbättringar kan inte tillgodoräknas industri 4.0, men IoT är en viktig komponent i de många justeringar vi gjort under projektet.

Den molnbaserade tjänsten ger fabriken tillgång till en lagringsdatabas och möjliggör för en kraftfull databehandlingsprocessor att mäta och analysera tusentals datakällor.
Genom att länka samman fler och fler sensorer i Tonsjöfabriken, ser Tengström stora möjligheter att effektivt kunna utnyttja datan. Möjligheter han aldrig någonsin hade kunnat föreställa sig.

 

Tonsjö arbetar med tillverkning av metallkomponenter för ett antal kända industrikunder, bland annat Scania, Volvo, Atlas Copco, CAT och Koenigsegg. Kunderna förväntar sig högsta kvalitet och har strikta riktlinjer för produktionskapacitet och leveransgaranti.

 

Innanför fabrikens väggar jobbar hundratals maskiner dygnet runt med långhålsborrning, skärande bearbetning och fräsning av stora mängder metall. Avancerade robotar vrider och lyfter de många metallkomponenterna för att utföra produktionen.

 

– Vår maskinpark består av allt från moderna industrirobotar till 30 år gamla slipmaskiner, säger Clas Tengström, när vi går igenom korridorerna i den enorma fabriken.

Han ser inga begränsningar för att ansluta maskinerna till molnet med MindSphere. Idag arbetar Tonsjö med Siemens och Teknikkonsultbolaget ÅF för att koppla samman fabrikens maskiner och ett stort antal sensorer till MindConnect, en hårdvara som oavbrutet samlar in och skickar data till MindSphere.

 

Molnet ger Tonsjö tillgång till kraftfulla datorresurser, vilket gör det möjligt att genomföra grundliga analyser samtidigt som vital data sparas i realtid. Datan visas sedan på bildskärmar i hela fabriken i form av viktig statistik och eventuella avvikelsevarningar.

 

Tonsjö kan numera optimera produktionen genom att basera den på data som tidigare var oåtkomlig. Robotar, fräsmaskiner, metallsvarvar och tvättmaskiner arbetar för fullt i maskinhallarna. Nu kan alla anställda noggrant övervaka maskinernas hastighet, effektivitet och upptäcka tecken på servicebehov.

 

– Medan de nya maskinerna har inbyggd nätverkskapacitet är de äldre maskinerna mer begränsade, säger Clas Tengström. För att de ska kunna hämta relevant data i rätt format måste maskinernas mjukvara anpassas och fler sensorer måste monteras.

Alla kan skicka data till ett moln. Du kan göra det hemifrån. Men vi ville mer
Clas Tengström, förvaltningschef på Bror Tonsjö AB

– Utöver maskinerna kan även information från företagets infrastruktur som till exempel CRM-system, bokföringssystem och mycket mer skickas till molnet. Det handlar om att analysera och bearbeta datan på ett sätt som gör det enkelt och möjligt för vår ledning och våra operatörer att fatta rätt beslut, säger han.

Han tror att externa system kommer att kunna skicka relevant information till både kunder och underleverantörer i framtiden. Exempelvis kan ett logistikföretag automatiskt meddelas om en behållare är full av metallspån och behöver bytas ut mot en tom behållare.

 

– Det här är möjligheternas land. När en maskin börjar kommunicera med en annan, som i sin tur börjar kommunicera med en tredje… det är då vi ser att det öppnas upp nya möjligheter. Möjligheter vi just nu inte vet om, säger Clas Tengström.

 

Medan digitalisering mellan maskinerna är en sida av myntet handlar den andra sidan om de inblandade i projektet.

 

– Projektet sågs som en resa. Det är inte bara digitaliseringen eller byggandet av nästa industri. Det handlar om hela teamet som är involverat, säger Tengström.

 

– De inblandade medarbetarna är en viktig del av resan. Medan digitaliseringen har blivit väl mottagen har utvecklarna arbetat tätt med de anställda för att skapa smarta lösningar som bidrar till den övergripande bilden.

 

Med hjälp av den data som samlas in kan arbetsbelastningen fördelas jämnt över dagen. Avvikelser och störningar är lättare att upptäcka i förväg, vilket leder till en bättre arbetsmiljö för de anställda.

 

– Det krävs naturligtvis en organisation som är villig att ta till sig flera olika arbetssätt. Och jag är övertygad om att vi har det, säger Clas Tengström.

 

Med MindSphere kan Bror Tonsjö skala upp i enlighet med deras affärsbehov. Lägga till fler applikationer med nya sätt att visualisera och analysera data eller ansluta fler maskiner och system i en successiv strategi.

 

Bara genom att kombinera och visualisera data på ett nytt sätt kan vi redan nu se en ökning av viktiga produktionsnyckelindikatorer som den totala utrustningseffektiviteten (OEE) hos Bror Tonsjö.

Tonsjö visar att digitalisering inte bara är för de större företagen
Rikard Skogh, försäljningschef för MindSphere på Siemens

Det är ett bra exempel på hur motiverade och dedikerade mindre tillverkare, tillsammans med rätt partners, kan ligga i teknisk framkant och ta till sig nya digitala sätt att arbeta.

 

– Jag blir alltid lika glad när Clas ringer. Det är alltid en ny maskin eller ett system som han vill berätta om, eller en ny idé kring data och dess användning som han vill diskutera, säger Rikard Skogh.

Håll dig uppdaterad!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev med läsvärda godsaker inom digitalisering, infrastruktur, industriautomation och elektrifiering.