Norrlands första publika snabbladdare för elbilar – en milstople för en grönare bransch

Nu öppnar norra Sveriges första publika laddstation för tunga, kommersiella transporter – ett viktigt steg i omställningen mot en grönare bransch, som har kommit till skott tack vare samverkansprojektet Elregion Norrland. Inom projektet har Skellefteå Kraft samarbetat med en rad olika aktörer, däribland Siemens, som har levererat SICHARGE D, en skalbar snabbladdare med hög effekt.

När samverkansprojektet Elregion Norrland startade för cirka 1,5 år sedan var syftet främst att hitta strategiska knutpunkter för att kunna elektrifiera de tunga transporterna. 

– Vi har tittat på flödena av trafik och försökt att förutse var de kommer att uppstå framöver. Vi har undersökt den förväntade tillväxten av industrier i regionen och landat i att Skelleftehamn kommer att bli en logisk ändhållplats och startpunkt för många av flödena. Så därför har den första laddstationen byggts nere i hamnen, berättar Fredrik Jonsson, affärsenhetschef för E-mobilitet på Skellefteå Kraft.

Bara början

 

Han berättar att laddstationen i Skelleftehamn bara är början på ett större projekt, och att Skellefteå Kraft, tillsammans med OKQ8 och Volvo Lastvagnar, planerar att bygga ytterligare 26 laddplatser för tung trafik det kommande året. All el i stationerna kommer från förnybara källor, vilket innebär att användarna nu kan erbjuda verkligt gröna transporter.

– Det är nu det händer! Det finns inte jättemånga ellastbilar idag, men man kan dra en hel del slutsatser från personbilssidan. Det finns ingen som går tillbaka från elbil till bensinbil. Tysta och utsläppsfria fordon är inte bara bra för klimatet, de leder dessutom till bättre stadsmiljöer och arbetsmiljö för chaufförerna, som slipper oljud och vibrationer, vilket gör att de känner sig mer utvilade efter passen.

Just att man kan köra ljudlöst skapar dessutom många nya möjligheter.

– Det öppnar till exempel upp för möjligheten att köra sopbilar eller varuleveranser på nätterna, utan att störa. Genom att tänka lite annorlunda och ändra beteenden och mönster, kan vi skynda på utvecklingen ytterligare, säger Fredrik Jonsson.

 

 

Samverkan nyckeln till framgång

 

Projektet visar tydligt hur viktigt det är med samverkan för att lyckas med omställningen.

– Ingen vill bygga laddstationer utan att efterfrågan finns, och ingen vågar köpa in eldrivna lastbilar utan att veta att de kommer gå att ladda. Projektet är ett ypperligt exempel på hur en dialog mellan flera lokala verksamheter krävs för att möjliggöra en snabbare omställning. Att man gjort det i Skelleftehamn visar att det går att göra på fler ställen i vårt avlånga land, säger Jakob Cederlöf på Siemens.

Laddning av tunga fordon kräver hög effekt för att möjliggöra korta och effektiva laddstopp, vilket är ett måste om företag ska kunna satsa på en elektrifiering av transporterna.

– Här krävs hårdvara som över tid och med minimala förluster kan leverera högsta möjliga laddeffekt. Utöver detta krävs även en säker och tillförlitlig drift utan avbrott som uppehålls av enkel och smidig service. Med SICHARGE D kan Skellefteå Kraft erbjuda just detta, och vi ser fram emot att många liter diesel kommer att ersättas av förnybara kWh, vilket vi är mycket glada att kunna bidra till, säger Jakob Cederlöf.

Stationerna kommer att byggas för laddningar på cirka 30 minuter, och kan därför smidigt kombineras med de pauser som chaufförerna ändå behöver ta.

– Lastbilarna kommer som regel att laddas på depåerna och under lossning och lastning, men den här typen av publika snabbladdare kommer att utgöra ett viktigt komplement för att få hela systemet att fungera, avslutar Fredrik Jonsson.

 

 

December 2022