OKQ8 rustar för framtiden med Siemens digitala portfölj

–PlantVision helautomatiserar OKQ8:s depåhantering

När OKQ8 behövde effektivisera depåhanteringen i oljehamnen i Sundsvall moderniserade och helautomatiserade PlantVision in- och utlastningen av bränsle med hjälp av Siemens innovativa Digital Enterprise-portfölj. En framtidssäker och betydligt mer effektiv bränslehantering blev resultatet.

Utmanar kunden att tänka framåt, det gör PlantVision.  

– Vi vill komma bort från ”så här har vi alltid gjort”-tänket, säger Marcus Lundmark, projektledare på PlantVision som har som fokus att hjälpa sina kunder att rusta för framtiden. 

– Vi genererar hållbart värde både genom verksamhetsförändringar och i det dagliga operativa arbetet. För att kunna göra det jobbar vi nära kunden för att förstå behoven och vad som är viktigt. Vi jobbar inte i traditionell kund-leverantör-relation, vi gör projekten tillsammans med kunden. Och vi är väldigt noga med att kvalitetssäkra det vi gör och ha den framtida förvaltningen i åtanke.

Ville ha framtidssäker lösning

Inom olje- och gasindustrin finns det av tradition många små egenutvecklade, nischade system. Även OKQ8 hade en sådan personberoende lösning för depåhanteringen i Sundsvall där kunskapen hos övriga medarbetare var begränsad.  

Utlastnings- och depåautomationssystem fyller ofta en kritisk funktion för företag som handlar med bränsle och kemikalier. Driftsäkerheten måste vara hög för styrningen av processen och systemet måste vara användarvänligt vad gäller uppföljning och kontroll.

Siemens har ett komplett utbud för en digitaliserad helhetslösning

– De ville ha en mer standardiserad och framtidssäker lösning. Nu har vi standardiserat systemet i största möjliga mån med välkända produkter och ett färdigt system, säger Johan Bergstrand, automationsingenjör på PlantVision.

Digital Enterprise-portfölj från Siemens

Den breda kompetensen och kompletta tekniska lösningen med modern teknik från Siemens – med bland annat Simatic PCS 7, Comos, Simit och Opcenter – gjorde att PlantVision, som är en Siemens Solution Partner inom såväl Simatic PCS 7 som Comos och Opcenter Execution, fick förtroendet att modernisera depåhanteringen.  

– Siemens har ett komplett utbud för en digitaliserad helhetslösning, säger Johan Bergstrand och fortsätter: 

– För kunden är det suveränt att få integrationen mellan alla system. Att ha en standardiserad och integrerad plattform med Comos, Simit, Opcenter och Simatic PCS 7 gör att allt hänger ihop som en enda databas, där recepthantering, I/O:n och all information finns på samma ställe och synkas mellan systemen. Det är smart engineering.  

– För kunden är det också en trygg fördel att Simatic PCS 7 är ett så välkänt och spritt system med många kunniga användare, tillägger Marcus Lundmark.

Hanteringen – inlastning, utlastning, lagernivåer, administration och fakturering – som tidigare gjordes manuellt sköts nu helautomatiskt. Resultatet blev en driftsäker, modern, framtidssäker och betydligt mer effektiv och spårbar hantering som även kan användas för uppföljning och dokumentation.

Integrerad lösning med simulering, spårbarhet och uppföljning

Konstruktionen skapades i anläggningsinformations- och konstruktionssystemet Comos, där hårdvara och typkretsar, Control Module Types, skapades för att sedan genereras i processtyrsystemet Simatic PCS 7. Objektens placering i Comos syns som informationsrutor i operatörsdelen i Simatic PCS 7.

I en simulerad testmiljö kan vi både utbilda samt ta fram och testa nya funktioner virtuellt

– Vi har fått en mycket bättre visuell överblick, säger Ulf Lindgren, depåchef på OKQ8. 

För FAT och interna tester användes simuleringsmjukvaran Simit.  

– I en simulerad testmiljö kan vi både utbilda samt ta fram och testa nya funktioner virtuellt i våra servrar, säger Marcus Lundmark.

– Processen måste styras rätt så att rätt bolag får rätt bränsle lastat till rätt chaufför. Nu kan man följa upp vad som har lastats och det läggs automatiskt in i affärssystemet så att rätt betalningar görs. Tidigare jobbade man både i och utanför systemet. Nu hanteras det inom samma system med kvalitetssäkrade funktioner och sker automatiskt, säger Marcus Lundmark och fortsätter: 

– Ett sådant samhällskritiskt system måste fungera och det måste fungera på rätt sätt för att säkerställa att det finns lager och tillgång till bränsle för kritiska funktioner i samhället. 

När ett recept ändras – vilket sker ofta när nya produkter eller regler införs – är det lätt att göra ändringar.

Idriftsättning under drift

Det nya systemet togs i drift sommaren 2020 medan depån var i full drift med pågående utlastningar.  

– Depån kan inte stängas av, då skulle en stor del av Norrland bli utan bränsle. Därför blev idriftsättningen utdragen och mer komplex än vanligt men det gick bra, säger Johan Bergstrand.  

Support och förvaltning

Förutom implementeringen av det nya depåsystemet tar PlantVision även hand om support och förvaltning kring implementationen. 

– Vi förvaltar lösningen, tänker på hela livscykeln och ger tips och förslag på hur kunden kan jobba på smartast sätt. Det är väldigt lärorikt att få vara med på hela resan, avslutar Marcus Lundmark.

Juni 2021

Processtyrsystem: Simatic PCS 7

Anläggningsinformations- och konstruktionssystem: Comos

Simuleringsmjukvara: Simit

Manufacturing Execution System: Opcenter Execution Process (f.d. Simatic IT) 

Pc-baserad automation: panel-pc:ar anpassade för Ex-miljö: Simatic HMI Panel PC Ex med SCADA-systemet Simatic WinCC RT Advanced 

Busskommunikation: Profinet, Modbus TCP, OPC UA, OPC DA 

Distribuerade I/O: Simatic ET 200M

RFID: Simatic RFID

 

siemens.se/industri 
plantvision.se/depaautomationssystem