Smarta industriföretag prisas för hållbar förändring, ökad digitalisering och stärkt konkurrenskraft

Syftet med företagstävlingen Smart industri är att stimulera små och medelstora företags digitala transformation genom att lyfta fram goda exempel som kan visa vägen framåt. Den 24 februari 2022 får vi veta vilket företag som tar hem årets prestigefyllda utmärkelse.

Initiativet grundades 2016 av Siemens, Teknikföretagen och IVA för att få hela industrin att kraftsamla sig och bli starkare i kampen mot internationella konkurrenter. 

Ett initiativ för att stimulera utveckling och skapa en grogrund och kultur för hållbar förändring.
Mikael Leksell, vd Siemens Sverige

Företag som tar vara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt med tydliga resultat uppmärksammas och belönas. För Siemens hade redan ett liknande initiativ i Norge och det var därför en självklarhet att vara en del av detta framtidsinspirerande sammanhang.

"Vi tror på ett brett samarbete och ett gemensamt initiativ för digitalisering och grön omställning. Ingen kan ju göra allt på egen hand! Tillsammans stärker vi den svenska industrins konkurrenskraft och produktivitet genom att främja ny teknik och en ökad digitaliseringsgrad”, säger Mikael Leksell.

Dörrar öppnas för vinnarna

Fokus ligger framför allt på att öppna dörrar för de små och medelstora företag som behöver hjälp i omställningen. De har haft en tendens att halka efter i ett läge när de större företagen som har fler muskler har kunnat genomdriva nödvändiga förändringar.

 

Med ett branschöverskridande samarbete mellan företag, politiker, akademi och myndigheter kan svensk industri utvecklas i rätt riktning och etablera nya former för kunskapsspridning mellan aktörerna. Smart industri sätter fingret på att även mindre företag behöver finnas med i detta samarbete.

Kriterier för hur finalister och vinnare väljs ut

”Juryn har också i år haft ett svårt men angenämt uppdrag. Årets finalister är sett till verksamhet mycket olika varandra men utgör alla goda exempel på de möjligheter digitaliseringen öppnar – både för den egna affären och för att lösa aktuella samhällsutmaningar, konstaterar Johan Weigelt, vice Vd på IVA och juryns ordförande”

 

Finalister och vinnare i tävlingen utses av en jury och urvalet baseras på hur väl företaget uppfyller att visa hur den digitala utvecklingen har lett till resultat. Exempelvis uppskalningseffekter, förenklade processer och ett mer effektivt resursutnyttjande.

 

Dessutom bedöms hur digitaliseringen har nyttjats till att göra något oväntat och hur den bidrar till omdanande industri- och branschutveckling. Det kan handla om att identifiera nya kundvärden och affärsmodeller eller produktutveckling och tjänstefiering av smarta produkter.

 

En ytterligare faktor som påverkar hur de utvalda företagen bedöms är att de har ett medvetet och ansvarstagande förhållningssätt till verksamhetens påverkan på FN:s 17 hållbarhetsmål

Kunskapsresa och ära ligger i potten

Pristagarna vinner, förutom äran, finansiellt stöd för en skräddarsydd studie- och inspirationsresa tillsammans med representanter från juryn och involverade samarbetspartners. 

Nyckeln till omställningen av svensk industri är att stötta smarta små och medelstora företag på digitaliseringsresan. Genom att mötas och dela erfarenheter med varandra kan vi inspirera och hjälpa dem. Digitalisering är hur vi möjliggör vår framtida industri – det är hållbarhet i praktiken.
Mikael Leksell

Årets finalister

Sex företag har utsetts till finalister i den årets omgången Smart industri: 

 

  • 24Storage Self Storage-bolag grundat 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen.
  • AB Furhoffs Rostfria Familjeföretag som genom digitalisering kunnat rita om kundresan och automatisera ända ut till golvet i produktionen.
  • Bror Tonsjö AB Mekanisk verkstad inom skärande bearbetning där digitaliseringen nu är en helt integrerad och naturlig del av hela verksamheten. 
  • SweGreen AgTech-företag som erbjuder lösningar för vertikal butiksodling av grönsaker året runt. 
  • Vinden AB Digitaliserad självförvaring som utmanar principerna för traditionell lagerhållning och förvaring.
  • Vironova AB Applicerar digitala metoder som AI och Machine learning på läkemedelsutveckling inom vaccin och genterapi.