Stabila processinstrument i mängder när Himmerfjärdsverket byggs om för att hjälpa Östersjön

Reningsverket vid Skanssundet i Himmerfjärden i Botkyrka kommun söder om Stockholm byggs om och utökas för att klara naturens och kommande generationers krav på bättre rening av avloppsvattnet som släpps ut i Östersjön. Förutom att klara högt ställda reningskrav måste den nya anläggningen även vara robust och flexibel. För att mäta flöde, tryck, nivå och temperatur i reningsprocessen används Siemens stabila och breda processinstrumentportfölj.

År 2020 påbörjades Himmerfjärdsverkets största ombyggnad sedan det invigdes 1974.  

 

– Det är ett gigantiskt projekt som kommer att ha stor positiv inverkan på miljön!  

 

Gabriel Öfverberg är vd på Mätarkontroll, företaget som har levererat alla processinstrument till pilotanläggningen, som byggdes för att testa att reningsprocessen uppfyller de nya kraven med god marginal, och den nya anläggningen som byggs nu. Bland annat kommer den nya reningstekniken med en membranbioreaktor även att kunna ta hand om mikroplaster, partiklar och bakterier.

 

– Verket var inte byggt för att rena allt det som finns i vattnet idag. Det kommer att komma hårdare reningskrav och då måste man vara redo. 

 

För att mäta flöde, tryck, nivå och temperatur i reningsprocessen används Siemens breda processinstrumentportfölj. 

Det kommer att komma hårdare reningskrav

– Siemens är välbeprövat och tryggt. Stora processer ska hanteras på ett optimalt sätt. Då vill man ha stabil drift med produkter byggda för att hålla, säger Gabriel Öfverberg och fortsätter:

 

– Ur livscykelsynpunkt blir driftskostnaderna låga under lång tid. Ur miljösynpunkt är det också tryggt att veta att produkterna är tillverkade på ett hållbart sätt och är hundra procent återvinningsbara. Sådant är extra viktigt i ett miljöprojekt som detta. Det är ju heller ingen nackdel att de fungerar mycket bra och är smidiga att installera, ler Gabriel Öfverberg.

 

Mätarkontroll är specialiserat på att kvalitetssäkra mätvärden från processinstrument åt företag och kommuner. Företaget tillhandahåller även mätare, tillbehör och reservdelar samt reparerar och reviderar mätare för återanvändning. I projektet har Mätarkontroll jobbat tillsammans med Prodopti samt Hach Lange, en global Siemenspartner inom analysutrustning för reningsverk.

De fungerar mycket bra och är smidiga att installera

– Vi levererar hela lösningen som kunden behöver och tar även ansvar för installationen. Det blir en trygghet för kunden att vi har all kompetens och kan ge kompetent support, säger Martin Wirell, försäljningsansvarig på Mätarkontroll, och fortsätter:  

 

 – Mätarkontroll har decennier av erfarenhet och vet vad som krävs. I koncernen finns alla delar för att få en komplett lösning: vi kan både hjälpa till med ventilarmaturen runt omkring och med att kalibrera mätaren.

 

– Det är vår styrka, att vi erbjuder både produkter, kunskap och kringutrustning. Det gör Mätarkontroll till en komplett leverantör genom hela kedjan, avslutar Gabriel Öfverberg.

December 2021