Teamster och Siemens digitaliserar hållbar produktion tillsammans

För att lyckas smidigt, säkert och snabbt med Industri 4.0 och hållbar produktion är samarbete, simulering och virtuell idriftsättning nyckelord. Det är Teamsters projekt på Pågens bageri i Malmö ett fint exempel på.

När Pågen behövde genomföra en kapacitetsökning av utlastningen på sitt bageri i Malmö anlitades Teamster, en Siemens Solution Partner, som helhetsansvarig för bageriets nya kundorderplock. Teamster i sin tur valde Siemens som leverantör av automations- och drivutrustning.

 

De tidigare 40 rullbanorna där 10 plockrobotar lade beställda brödsorter på modulbanor och packrobotar plockade ned bröden på pallar har nu kunnat minskats till 25 rullbanor, 0 modulbanor och sju plockrobotar som packar de beställda brödsorterna direkt på pall på rullbanorna.

 

– Genom att skippa ett steg behövs färre robotar och mindre yta, säger Joakim Fredholm, vd på Teamster. 

Digitala tvillingar minskar problem

För att säkerställa bästa möjliga kvalitet vid implementeringen av den nya anläggningen används virtuell idriftsättning, där man med hjälp av en digital tvilling simulerar både mjuk- och hårdvara i installationen. Den digitala tvillingen används för att designa, testa och kontrollera installationen redan innan den implementeras i verkligheten, vilket minskar risken för att tids- och kostnadskrävande problem uppstår i sista stund. Det ställer samtidigt mindre krav på inresande personal, en stor fördel såväl pandemi- som miljömässigt.

 

– Teamster har länge haft ett nära och bra samarbetat med Siemens. Detta tillsammans med vårt kunnande har blivit en utgångspunkt för framtida produktionsprocesser. Att verifiera anläggningen i en digital tvilling underlättar för oss att göra rätt från början. Simulering är framtidens verktyg inom automation och där är vi starka tillsammans med Siemens, säger Joakim Fredholm.

Inspirerande samarbete

I april bjöd Teamster in till en inspirationsdag kring Industri 4.0 i sina lokaler i Göteborg för att berätta om projektet hos Pågen tillsammans med inblandade partner, där det bjöds på föreläsningar, montervisningar och framtidsaspekter kring virtuell idriftsättning, digitala tvillingar, IoT och hållbarhet.

 

– Vi är mycket glada över att ha fått jobba ihop med Teamster och Pågen i det här projektet, där ett tätt samarbete mellan oss som systemleverantör, Teamster som integratör och Pågen som slutkund innebär en säker, smidig och kvalitativ implementering med hjälp av digitalisering och simulering, säger Mikael Kraft, Head of Factory Automation på Siemens.

 

Teamster är sedan många år en certifierad Solution Partner genom Siemens globala partnerprogram för systemintegratörer, vilket innebär att Teamster har stor kunskap i programmering och tillämpning av Siemens automations- och drivprodukter. 

 

– Vi tycker det är jätteroligt att arbeta tillsammans med våra Solution Partner i sådana här projekt. Samarbete är nyckeln till framgång, säger Kent Åkerlund, Solution Partner-ansvarig på Siemens.  

December 2022

Styrsystem: Simatic S7-1518 med integrerad säkerhet och Motion Control

HMI: Simatic HMI Comfort Panels

Distribuerade frekvensomriktare: Sinamics G115D med integrerade säkerhetsfunktioner

 

siemens.se/industri 

siemens.se/industri-partner 

teamster.se