Falska brandlarm gav sämre försäljning och dåligt rykte

Hyresgästerna var förtvivlade över att ständigt behöva evakuera sina kunder. En ny typ av sensor blev lösningen på problemet.

– Det fanns faktiskt helt nya detektorer i lokalerna när vi öppnade dörrarna för första gången, men vi fick fortfarande flera larm. Redan den första natten – en fredag – gick brandlarmet klockan 01:00 och natten därpå gick larmet 01:45. Veckan efter kalibrerades detektorernas känslighet, men utan att det hjälpte – när helgen kom gick larmet igen.

 

Fredrik Holm är distriktschef för Rekom, som bland annat driver nattklubben Heidi’s Bier Bar – ett av uteställena i köpcentret Solsiden i Trondheim. De var inte de enda hyresgästerna som kämpade med det falska larmet som ständigt gick när det var som mest folk i lokalerna.

 

När brandlarmet går på en av restaurangerna måste hela sträckan med krogar evakueras. Det var naturligtvis väldigt problematiskt för både Heidi’s och övriga hyresgäster i byggnaden – som både förlorade i försäljning och fick dåligt rykte.

Svåra förhållanden

Vi satte våra egna medarbetare som vakter vid larmcentralen. Men till slut anlitade KLP Siemens, som ersatte alla detektorer, satte oss på en separat slinga och bad oss testa fullt ut. Det gav goda resultat, och vi har inte haft några larm på grund av rökmaskinen eller värme sedan dess.
Fredrik Holm, distriktschef Rekom

KLP förvärvande den 52 000 kvadratmeter stora fastigheten Solsiden i Trondheim 2015. Då medföljde en avvikelserapport från Trondheims brand– och räddningstjänst, vilken visade att allt inte var som det borde. Företaget anlitade därför en konsult för att få en fullständig bedömning av byggnadens brandsäkerhet.

 

– Vi fick en mycket grundlig rapport som visade att detektorregimen i byggnaden inte levde upp till dagens standard och föreskrifter. Solsiden är trots allt en stor byggnad med många olika typer av hyresgäster som har olika behov, säger Anne Mette Hybertsen, teknisk rådgivare på KLP och fortsätter:

 

– Ett kontor behöver inte de mest avancerade rökdetektorerna, men det är andra krav på en nattklubb med rökmaskiner och varierande temperaturer, eller ett restaurangkök med ångor och stekos. Även kylrum, som man kanske tänker på som kallt och stabilt, måste ångas med jämna mellanrum – då blir det både mycket höga temperaturer och mycket ånga i rummet, säger hon.

 

Rekoms distriktschef berättar om de svårigheter som uppstår när detektorerna inte samarbetar:

Med detektorer som kan skilja mellan rök från rökmaskiner, svetsarbete och brand, undviker man falska larm och nödsituationer.
Gaute Sæther, Siemens

– Det var inte ovanligt att konsertscener kopplade ur rökdetektorerna för att undvika larm under shower när rökmaskin användes, men det är väldigt viktigt att systemet är påslaget när lokalen är full med folk, säger han.

I en byggnad där både köksånga, rökmaskiner och garage med avgaser finns är kraven höga på tekniken i rökdetektorer. Lösningen var multikriteriedetektorer från Siemens.

 

– Vi var tvungna att ha en detektor som tål mycket varierande yttre påverkan utan att slå larm. Det är väldigt viktigt i ett så stort byggnadskomplex, för till slut kan du få så många falsklarm att människor slutar att reagera. Då ger detektorerna en negativ säkerhet, säger Hybertsen.

 

Både hon och Jorunn Iren Husby, teknisk chef, är nöjda med Siemens bidrag till brandskyddet på Solsiden. De beskriver projektet som ett viktigt steg för både KLP som husägare och hyresgästerna.

 

– När vi drog i gång projektet kunde vi inte föreställa oss alla de utmaningar som vi skulle ställs inför, men Siemens hade lösningar på de komplexa problemen vi stötte på. Därför började vi, efter ett sexmånaders projekt med gott resultat, ersätta detektorer även på andra områden, förklarar hon.

Få hyresgästerna med i processen

Husby säger att hyresgästerna hela tiden varit inblandade i processen.

 

– Det här är kanske inte något de tänker mycket på om de inte haft problem med det tidigare, men nu när de vet att brandsäkerheten blivit mycket bättre har vi fått positiv feedback. Det visar ju också att vi tar ansvar och förbättrar byggnaden, säger Hybertsen.

 

Husby har också råd att ge till andra som överväger projekt för att öka brandsäkerheten i sina byggnader:

 

– Det är viktigt att ha en nära kommunikation med hyresgästerna, för att få veta vilka utmaningar de har i de olika typer av rum de använder. När vi fick den insikten genom att prata med våra hyresgäster kunde Siemens sätta in rätt detektorer och finjustera dem till den exakta miljö där de skulle användas.

Garanti

Siemens ger garanti vid onödiga utryckningar

Cirka 95 % av alla automatlarm är onödiga enligt svenska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ändå är användning av automatiska brandlarm starkt motiverad då en tidig upptäckt räddar liv, ger väsentligt lägre skadekostnader och skyddar miljön. Störningar och avbrott i verksamheten från falska brandlarm orsakade av till exempel svetsrök, vattenånga eller cigarettrök ger upphov till stora kostnader för anläggningsägarna. Inte bara i ersättning till Räddningstjänsten, utan även i avbrotts- och produktionsbortfall där verksamheten i värsta fall behöver avbrytas och hundratusentals kronor går förlorade. Behöver det vara så här? Nej. Siemens erbjuder som enda företag i Sverige en garanti vid onödiga utryckningar.

Håll dig uppdaterad!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev med läsvärda godsaker inom digitalisering, infrastruktur, industriautomation och elektrifiering.