Fjärrvärme: Digitalisering får en nyckelroll när fossila bränslen fasas ut

Hur kan en smart lösning göra fjärrvärmenätet mer hållbart samtidigt som fastighetsägaren minskar sina kostnader?

Sedan länge anses fjärrvärme vara en av de mest effektiva lösningarna för en mer klimatsmart framtid. Men frågan är, går det att göra uppvärmningen av städer mer hållbar?  Genom det svenska företaget Cetetherm får nu fjärrvärmenätet dessutom ett extra effektivitetslyft via digitalisering. Företaget har utvecklat en smart lösning som sänker energikostnader för fastighetsägare och hjälper värmeleverantörer att optimera sina nät.

Idag står byggnader för cirka 40 % av de globala utsläppen av CO2. Största delen av dessa utsläpp uppstår vid uppvärmning och nedkylning av fastigheter genom icke-förnybar energi.

 

De globala målen för dekarbonisering kan bara uppnås genom en övergång till mer förnybar energi när vi värmer upp eller kyler ner byggnader. Det innebär också att systemen som berörs måste bli mer effektiva via digitalisering.

Fjärrvärmenätet förser byggnader med förnybar energi

Fjärrvärmenät är idealiska i urbana miljöer eftersom de kan hantera storskalig produktion och leverans med minimala nätverksförluster i tätbefolkade områden.

 

Den stora fördelen med fjärrvärmenät är att de kan hantera många olika hållbara värmekällor för att sedan distribuera värmen till stadsdelar eller hela städer. Några exempel på värmekällor är kraftvärmeanläggningar, avfallsförbränningsanläggningar, spillvärme från industrier samt värmepumpar.

 

Hur värmeenergi genereras är inte den enda viktiga faktorn för att skapa en hållbar värmeförsörjning. Det är lika viktigt att se till att de används effektivt, något som fortfarande inte är fallet i många av dagens byggnader. Exempelvis värms ofta rum upp trots att ingen använder dem och värmesystemen är inte är optimalt konfigurerade men det uppmärksammas inte.

Vår nya digitala strategi gör det möjligt för våra kunder att minska sitt klimatavtryck.
Tomas Haglund, CEO på Cetetherm

En digital fjärrvärmecentral där värmeflöden är transparenta

Det är här som Cetetherm kommer in i bilden. Cetetherm är specialiserat på att utveckla värme- och kylsystem för fjärrvärmemarknaden. Man har hittat en lösning som gör fjärrvärmeanvändningen mer transparent. Nyckeln är att digitalisera fjärrvärmecentraler, det vill säga länken mellan fjärrvärmenätet och byggnadens värmesystem. Fjärrvärmecentralen från Cetetherms kan anslutas via IoT (Internet of Things). Det innebär att fjärrvärmeanvändningen kan övervakas och optimeras via en online-tjänst, Cetetherm Optimizer.

 

”Vår nya digitala strategi gör det möjligt för våra kunder att optimera energianvändningen samtidigt som de få bättre kontroll på värmesystemet och kan minska klimatavtrycket, säger Tomas Haglund, VD på Cetetherm.

Energibesparingar på upp till 15 procent per byggnad

Cetetherm uppskattar att den här lösningen kommer att minska energianvändningen i byggnader mellan 10 till 15 procent utan att göra avkall på komfort eller inomhusklimat.

 

Fastighetsägare och ansvariga för anläggningen kan fjärrövervaka prestanda och optimering på värmesystemen i realtid. Det är möjligt eftersom den digitala fjärrvärmecentralen överför data till molnet. Informationen analyseras sedan med hjälp av artificiell intelligens (AI), som gör automatiska justeringar efter behov. Detta garanterar en kontinuerligt optimerad drift. Om det finns några avvikelser varnar systemet teamet som arbetar med underhållet. Med hjälp av dessa tidiga analyser underlättas planering av systemunderhåll som kan förebygga driftstörningar.

Ökad transparens för nätoperatörer

Energibolag kan använda Cetetherm Optimizer för att komma åt sina kunders installerade enheter och värmesystem för att sedan övervaka dem på distans. Det medför att deras nätverk blir mer transparenta och driftskostnaderna minskar. Lösningen möjliggör också en förbättra interaktion med kunder samt en mer kvalitativ supporthantering.

 

Ett öppet API (Application Protocol Interface) gör det möjligt för energibolag att enkelt integrera Cetetherm Optimizer i sina produktions- och affärssystem. Det förbättrar deras möjligheter att styra sina kunders värmesystem och optimera energin i flera anslutna byggnader. Det kan också bidra till en förbättrad nätverksprestanda genom exempelvis lägre returtemperaturer och flödeskontroll i realtid.

Med rätt partnersamarbete blir digitaliseringen en succé

På Cetetherm är man fast övertygad om att digitalisering är nyckeln till ett hållbart energiförsörjningssystem. Bolaget arbetar därför intensivt med att uppdatera sin produktportfölj med fokus på samarbete. ”Det pågick en dialog inom Cetetherm om hur portföljen ska digitaliseras. Vi var överens om att vi inte skulle behöva uppfinna hjulet igen, utan vi vill samarbeta med de ledande marknadsaktörerna” säger Patrick Isacson, Commercial Product Manager på Cetetherm.

 

Cetetherm och Siemens har samarbetat i årtionden och här kunde Siemens stödja utvecklingen av Optimizer med sin teknik. Cetetherms smarta fjärrvärmecentraler använder funktionerna i Climatix IC. Lösningen från Siemens underlättar fjärrövervakning och har smarta diagnostiska funktioner, samt AI-algoritmer för dataanalys. Det anpassningsbara användargränssnittet i Climatix IC har i detta projekt kundanpassats för att passa Cetetherms krav.

Intelligens och uppkoppling är två mycket viktiga funktioner för att digitalisera energisektorn och vi har bäddat in båda i det här konceptet
Patrick Isacson, Commercial Product Manager på Cetetherm

– Siemens Climatix IC har ett öppet API – gränssnitt för applikationsprotokoll – som vi kunde integrera på det sätt som vi önskade, förklarar Patrick. Den befintliga designen medförde en enkel integration av Climatix IC i vårt eget molnsystem, fortsätter Patrick.

 

Resultatet av samarbetet är en smart värmelösning som tillgodoser behoven hos energibolag, fastighetsägare och hyresgäster – samtidigt som den bidrar till ett mer hållbart energisystem.

 

Cetetherm arbetar redan med att utöka sin digitala portfölj och snart kommer det vara möjligt att eftermontera Cetetherms fjärrvärmecentral. I deras framtida handlingsplanen ingår också planer på att ansluta villa och lägenhetscentraler (HIUs), värmepumpar och ventilationssystem till Optimizer.

Möta framtida efterfrågan

När Europa nu går mot full utfasning av fossila bränslen i fjärrvärme- och kylnäten till 2050 är det ingen tvekan om att digitala lösningar som Cetetherm Optimizer kommer att spela en viktig roll framöver.

 

– Intelligens och uppkoppling är två mycket viktiga funktioner för att digitalisera energisektorn och i det här konceptet har vi bäddat in båda, berättar Patrick Isacson

 

Eftersom Optimizer är förberedd för systemtemperaturhantering och användning av hybridlösningar kan energibolag och fastighetsägare säkerställa att de är redo för framtidens utveckling inom energihantering. Som en del av energiomställningen växer värme- och elindustrin sig allt närmare varandra. Systemet kan därför också användas för lastbalansering och topplastreduktion i elnätet, det är ett viktigt och värdefullt bidrag till ett hållbart energisystem.

Hållbar uppvärmning och nedkylning

Cetetherm erbjuder högteknologisk produktkunskap inom värme- och kylsystem för fjärrvärmemarknaderna. Företaget är en av de ledande leverantörerna av fjärrvärmecentraler i Europa.

 

Cetetherm grundades för över 60 år sedan och är nu en del av Nibe Group. Företaget har produktionsanläggningar i Sverige, Frankrike, Tjeckien och Finland.

Håll dig uppdaterad!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev med läsvärda godsaker inom digitalisering, infrastruktur, industriautomation och elektrifiering.