Det handlar om förtroende

Så här kan tekniken bidra till att göra byggnader redo för det nya normala efter pandemin.

Under de senaste månaderna har miljontals människor över hela världen tvingats stanna hemma för att minska spridningen av covid-19. I många regioner börjar nu ekonomin sakta komma igång igen. Viruset har dock förändrat vår syn på världen. Offentliga platser, byggnader och butiker betraktas med misstänksamhet. Hur ska vi nu känna oss trygga på kontoret eller när vi handlar? Företagen ställs inför frågan hur man kan återuppbygga kundernas förtroende för deras infrastruktur, i deras byggnader. Tekniken kan hjälpa till.

Det globala utbrottet av covid-19 har skakat om mycket som tidigare var självklart. Allt skedde på en gång, ingenting är säkert längre, åtminstone inte utanför våra egna fyra väggar. Covid-19 lurpassar i butiken nere på hörnet, på restauranger, på arbetsplatser. Vi måste nu hålla socialt avstånd på platser där människor samlas och på platser där människor kommer nära varandra måste man bära skyddsmask.

 

Mot bakgrund av allt man vet så här långt kommer coronaviruset inte bara att försvinna. Det kommer fortsätta att vara ett hot till dess att ett vaccin blir tillgängligt. Det innebär att många av de åtgärder som vidtagits för att bromsa spridningen av covid-19 sannolikt kommer att behövas också framöver. 

När blir det roligt att gå och handla igen?

När butikerna öppnar igen och medarbetarna kan gå tillbaka till sina jobb kommer vissa saker att vara annorlunda än före krisen. Många frågar sig: När blir det roligt att gå och handla igen? När slipper jag bära mask när jag ska klippa mig? Och när kommer jag att känna mig bekväm och trygg på jobbet igen? 

På bara några veckor blev vi tvungna att radikalt förändra vårt sociala beteende. Samtidigt har vi fått en ny syn på platser och ett annat sätt att interagera med infrastrukturen: Många människor tänker till innan de bestämmer sig för om det är säkert att trycka på hissknappen eller ta i ett dörrhandtag. Kort sagt har coronaviruset också gjort oss misstänksamma mot vår fysiska miljö. Vi har förlorat en del av det förtroende som vi tidigare nästan instinktivt hade för offentliga platser och byggnader. Hur kan vi få tillbaka detta förtroende?

Bygga upp förtroende för infrastrukturen

En sak är säker: Många människor längtar efter att röja undan sina improviserade hemmakontor och att få träffa kollegor igen under åtminstone en del av arbetsdagen. Företagen står inför en svår uppgift: De måste göra allt för att se till att medarbetare och kunder både känner sig trygga (igen) och bekväma i företagets lokaler. 

Det förutsätter koncept som säkerställer att människor kan följa hygienregler och hålla social distans. Det kräver försiktighetsåtgärder som syftar till att förbereda sig för smitta, inklusive förmåga att genomföra kontaktspårning av andra människor som en smittad person kan ha träffat. Och det kräver kommunikation. 

 

Byggnadsteknik kan ge stöd för dessa uppgifter. Nedan finns en lista över strategier som kan vara viktiga i det ”nya normala” för att skydda människor och återställa deras förtroende för byggnader.

Identifiera misstänkta fall i ett tidigt skede 

För att förhindra smitta är det viktigt att identifiera misstänkta fall i ett tidigt skede. Här kan tekniken bidra. Värmekameror kan effektivt och enkelt mäta kroppstemperaturen hos de människor som går in i en byggnad. Denna mätning är kontaktlös och kan genomföras på ett avstånd av upp till två meter. Personal kan hantera utrustningen på ett säkert sätt. Avancerade lösningar matar in mätresultaten direkt i de företagsspecifika video- och tillträdeskontrollsystemen.

Skapa möjligheter för social distansering

Sedan pandemin bröt ut har säkerhetsvakter stationerats ut framför många byggnader. En av deras arbetsuppgifter är att räkna antalet personer som går in i byggnaden. I många fall kan den här uppgiften lika gärna utföras av tillträdeskontrollsystemet. I många system kan maxvärden ställas in för olika områden inom byggnaden. När denna maxgräns har nåtts kan ingen gå in i området innan en annan person har gått ut. Det säkerställer att minimiavståndet mellan människor alltid kan upprätthållas.

 

Alternativt kan sensordata användas för att hantera beläggningssiffror – eller som ett komplement. Medarbetarna kan i realtid se efter i vilka områden det redan finns kollegor via en arbetsplatsapp.

 

Användningsmönster kan också analyseras på medellång sikt med hjälp av sensordata. Arbetsgivare kan möblera om eller ändra ändamålet för olika områden mot bakgrund av detta för att avlasta högtrafikerade områden och förenkla den sociala distanseringen.

Etablera kontaktlös interaktion med infrastrukturen

Eftersom virus kan överföras genom kontaminerade ytor krävs lämpliga hygienåtgärder. På samma sätt som vid kontaktlösa betalningar via en smart telefon kan teknik bidra till att göra många andra interaktioner kontaktfria. Medarbetarna kan använda en mobil enhet för att trycka på en hissknapp, styra persienner, reglera belysningen och ställa in rumstemperaturen.

Optimera städningen av byggnader

Att städa byggnader i det ”nya normala” spelar en nyckelroll för att förhindra att viruset sprids. Smarta byggnader erbjuder metoder för att göra detta mer ändamålsenligt och effektivt. Baserat på anonymiserade sensordata som tillhandahålls av byggnaden är det möjligt att fastställa vilka gemensamma områden som måste rengöras och desinficeras och hur ofta.

Säkerställa kontaktspårning

Också när antalet fall minskar i många länder måste företagen vara beredda på att en anställd kan få diagnosen covid-19. I en sådan situation kan man fastställa vilka platser personen vistats på innan han/hon fick diagnosen baserat på hans/hennes passerkortshistorik. Det gör att kollegor som kan ha smittats kan identifieras, informeras och isoleras om så krävs. Systemet för tillträdeskontroll kan användas för att tillfälligt blockera områden i byggnaden som kan vara förorenade, för att förhindra att fler smittas.

Riktad kommunikation 

Kommunikationen med medarbetarna spelar en nyckelroll när det gäller att återställa förtroendet. Då vi översvämmas av information kring covid-19 är det lämpligt att begränsa kommunikationen till en enda kanal. Denna kanal bör väljas så att alla som använder byggnaden kan nås så snabbt som möjligt. I många fall är det därför rimligt att inkludera medarbetarnas smarta telefoner i dessa typer av kommunikationskoncept.

 

Arbetsplatsappar kan användas för detta ändamål, åtminstone i kontorsbyggnader. Före krisen var dessa appar främst till för att möjliggöra interaktion mellan en byggnad och dess användare och för att göra det enklare att hitta i byggnaden. Men nu kan de användas för att förse medarbetarna med den senaste informationen.

 

Denna strategi har flera fördelar jämfört med andra kommunikationskanaler. Kommunikationen kan skräddarsys för den specifika platsen och nå dem som använder byggnaden via deras mobiltelefoner, så att de alltid har alla regler nära till hands. Push-meddelanden kan ge viktiga uppdateringar, samtidigt som justeringar av processer eller nya öppettider för kafeterian kan kommuniceras på samma sätt. Arbetsplatsappar erbjuder också sätt att stödja andra åtgärder: exempelvis kan de användas för att reservera arbetsstationer i förväg, vilket gör att beläggningen i byggnaden kan planeras bättre. Och det gör i sin tur det lättare att följa regler om att hålla social distans.

2020-12-05

Bildrättigheter: Siemens AB

Håll dig uppdaterad!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev med läsvärda godsaker inom digitalisering, infrastruktur, industriautomation och elektrifiering.

Relaterade ämnen