Klimatsmart shopping­destination

Med hjälp av digitalisering har Väla shoppingdestination gjort kraftiga energibesparingar och ligger nu i högteknologins framkant. Med ett nytt drift- och övervakningssystem, solpaneler och ett gott samarbete mellan alla inblandade tar de sig mot slutmålet — att bli självförsörjande på energi.

Övervakningssystemet Desigo

Energianvändningen är den enskilt största kostnaden för handelsområdet och kraftiga energibesparingar var länge ett högt prioriterat mål för fastighetsägaren. Med det digitala drift- och övervakningssystemet Desigo från Siemens kunde målen nås med råge. Sedan arbetet startade har energianvändningen i fastigheten minskat hela 35 procent. En vinst för både miljön och Välas ekonomi.

Förutom de stora energibesparingarna..

..visade det sig även att det nya systemet skulle gynna försäljningen i butikerna. Med Desigo är det möjligt att ha olika temperaturer, ventilation och belysning i olika delar av handelsområdet. På så sätt kan klimatet i butikerna anpassas efter behov.

– Till exempel vill en butik som säljer mycket ytterkläder ha svalare inomhus eftersom den försäljningen stimuleras av lägre temperaturer – medan en annan butik, som säljer underkläder, vill ha varmare. Det funkar! I undersökningar bland besökare och hyresgäster får Väla höga betyg för just inomhusklimatet, säger Fredrik Arvidsson.

Miljöarbetet och det förbättrade inomhusklimatet i handelsområdet är med andra ord en uppskattad satsning bland hyresgästerna. Förra året blev Väla utnämnt till Bästa Köpcentrum för tionde gången, i konkurrens med 29 andra köpcentrum runtom i Sverige. Det är första gången i Fastighetsbarometerns historia som ett köpcentrum får högst betyg av sina hyresgäster tio år i rad.

När man bestämde sig för att ta tag i projektet att minska energianvändningen på Väla..

..valdes en tjänst från Siemens där tekniker sitter på distans och analyserar och uppdaterar driftinställningarna i realtid. På så sätt ser man till att allting fungerar och att det skapas ett bra inomhusklimat med så lite energiåtgång som möjligt.

– Desigo-systemet scannar hela tiden av anläggningen och identifierar direkt om något är fel, till exempel om ett ventilationsaggregat slutar att fungera så att vi kan åtgärda direkt, förklarar Mats Jönsson, energy controller på Siemens.

Han kom tidigt in i projektet och presenterade några av Siemens energitjänster för Väla innan samarbetet drog igång 2012. Bara några år senare ville Väla sänka energianvändningen ytterligare, och investerade då i mer högteknologiska lösningar. Det resulterade i allt från byte av ventilationsaggregat till att bygga en solcellsanläggning på taket, som blev Sveriges största solcellsanläggning.

– Solcellssystemet är också uppkopplat till Desigo. Därigenom får jag in data från alla olika system på Väla så att jag har ett helhetsperspektiv, säger Mats Jönsson.

Han menar att det viktigaste för att ett så stort projekt som det i Väla ska lyckas är att man samarbetar och jobbar tätt ihop.

– Vi har en energigrupp med driftchefen och konsulter som ses var sjätte vecka. Vi utvärderar senaste perioden och sätter upp nya mål. Det är roligt och effektivt att arbeta tillsammans på det sättet. Alla drivs mot samma mål. Det har helt klart varit den viktigaste anledningen till att arbetet gått så bra, säger han.

När vi uppnått målet ska vi symboliskt kapa elledningen och fjärrvärmeledningen till området, eftersom vi reducerat vår förbrukning så mycket vi kan och själva producerar det vi behöver.
Fredrik Arvidsson

Energigruppen utvecklar driftsystemet kontinuerligt för att passa nya förändringar som sker i Väla.

– När vi började arbetet med energibesparingarna hade vi bara en stor byggnad med 180 butiker. Idag har vi både byggt ut, byggt flera nya byggnader och köpt upp närliggande fastigheter. Vi har gått från ett köpcentrum till stort handelsområde, säger Fredrik Arvidsson.

Efter installationen av det nya drift- och övervakningssystemet började man sätta upp tydliga mål. Det första målet var att sänka energiförbrukningen med 15 procent bara genom att optimera systemet.

– Idag är vi mer nere på marginalerna medan vi tidigare gjorde stora förändringar, säger Fredrik Arvidsson.

Nästa steg för handelsområdet är att skapa en nollzon till år 2023. Det innebär att fastigheterna i Väla ska bli självförsörjande gällande fastighetsenergi. Inför nollvisionen har man redan planerat för hur 85 procent av inköpt energi ska arbetas bort.

Håll dig uppdaterad!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev med läsvärda godsaker inom digitalisering, infrastruktur, industriautomation och elektrifiering.