Köpcentret Sello driver eget kraftverk: Ingenting liknande har gjorts någon annanstans

Sello i Leppävaara i Esbo är Finlands största köpcentrum. Köpcentrumet lägger stor vikt vid energieffektivitet och låga koldioxidutsläpp, och är också aktivt på kraftmarknaden. Ett virtuellt kraftverk, utvecklat och drivet av Siemens, optimerar energiförbrukningen i byggnaden och underlättar samtidigt belastningen på elnätet.

Den varma och soliga försommaren i södra Finland har varit en glad överraskning för många. Fastighetschefen på köpcentret Kauppakeskus Sello i Esbo, Olli Paunola, är också nöjd. Solpanelerna som är monterade på köpcentrets tak är en viktig del av Sellos unika och självförsörjande energisystem.

 

De heta sommardagarna har också tydligt minskat behovet av externa energiköp.

 

– I praktiken ger varje solskensdag oss stora besparingar, säger Paunola.

 

På Sello har det pågått ett målmedvetet arbete med energieffektivitet i flera år. Det visas bland annat av att de mottagit EU: s Energy Service Award-pris och fått LEED-miljöcertifikat, som Sello mottog 2015 som det första köpcentret i Europa.

 

Köpcentret, som är ett av Nordens största sett till volym och areal, omvandlas nu till en ännu mer oberoende energienhet som, förutom att köpa och konsumera, även lagrar energi – och på så sätt jämnar ut förbrukningen i det allmänna nätverket.

Ackumulatorn jämnar ut energiförbrukningen

Det system som Siemens driver består av ett mikronät baserat på Sellos byggteknik, ett 550 kW solpanelsystem, ett smartsystem för LED-belysningen och ett 2 MW strömlager. Med hjälp av systemet kan köpcentret optimera sin egen energiförbrukning, men också dess energiinvesteringar.

– Vi lagrar ström i centrumets egen ackumulator, som är den största av sin typ i Nordeuropa. Med hjälp av systemet kan vi använda batterierna vid tillfälliga strömtoppar eller vid prisökningar i lagerströmmen. Samtidigt reglerar centret också sin förbrukning i huvudnätet efter behov, förklarar Paunola.

 

Energilagring ger mycket bra besparingar i Sellos energikostnader, som motsvarar den dagliga vinterförbrukningen hos cirka 20 villor med eluppvärmning.

 

– Vi använder ackumulatorn när elpriset är högt. Den energi som produceras med solpanelerna används vanligen direkt, vilket minskar behovet av köpt el och ger lägre energikostnader. Om produktionen av solenergi överstiger förbrukningen, lagrar vi den i batterierna, säger Paunola.

Ett nytt steg mot förnybar energi

Anssi Laaksonen, chef för Siemens byggnadseffektivitet, har blivit grundligt bekant med Sellos butiksgator och den intelligenta byggtekniken under de senaste två till tre åren. Han beskriver Sellos virtuella kraftverk som ett projekt som öppnar helt nya dörrar, vilket också varit av intresse utomlands. Ingenting liknande har gjorts någon annanstans.

– Det är i huvudsak en finsk lösning som har kunnat genomföras tack vare Fingrids intelligenta kraftnät. Dessutom säljs systemet och dess verksamhet som en pakettjänst, säger Laaksonen.

 

I takt med att projektet har aptiten på energibesparing blivit större, samtidigt som det blir allt svårare att hitta nya energibesparande optimeringsverktyg.

 

– Arbetet blir allt mer utmanande för varje dag. Det är vanligtvis lätt att skära ner på de första 10-15 procenten av energiförbrukningen, men sen blir det svårare jobbet, säger Laaksonen.

 

Siemens finska team har också höjt de omfattande utvecklingsutsikterna. Under de kommande åren kommer virtuella kraftverk i smarta byggnader minska behovet av traditionella reservkraftverk, vilket också öppnar dörrar till lokal vind- och solkraft.

 

– Detta har man även uppmärksammat på det finska arbets- och näringsdepartementet, som beviljat stöd till det pågående Sello-projektet. Vårt mål är att genomföra fler liknande projekt de närmaste åren, tillägger Laaksonen.

Håll dig uppdaterad!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev med läsvärda godsaker inom digitalisering, infrastruktur, industriautomation och elektrifiering.