Så fungerar "världens smartaste sjukhus" i Finland

Smart sjukhus i Finland

Ett sjukhuskomplex som utnyttjar teknik på ett nytt sätt där effektivitet inte utesluter nöjda patienter.

Ladda ner våra två guider där vi tittar på olika lösningar för framtidens smarta sjukhus

Ladda ner

I Uleåborg byggs ett sjukhus som har fått benämningen världens mest intelligenta – ett komplex som utnyttjar teknik på ett nytt sätt där effektivitet inte utesluter nöjda patienter.

– En stor målsättning har varit att vända bort blicken från investeringskostnaderna och rikta uppmärksamheten mot livscykelkostnaderna och patientnöjdhet, säger Tomi Akiola, försäljningschef på Siemens.

På det område där Uleåborgs universitetssjukhus ligger i dag bygger man ett nytt, mer intelligent sjukhus. Stommen till den första sjukhusbyggnaden har, utöver två våningar under jord, redan rest sig åtta våningar över gatuplanet.

 

”Modellen garanterar en fruktbar grund för samarbete”

Det pågående projektet har som mål att förflytta den befintliga sjukhusverksamheten till de nya lokalerna fram till 2030 där Siemens är en av parterna som levererar tekniklösningar.

Det genomförs i form av ett samarbetsprojekt av alliansmodell med flera olika aktörer. Alliansprojekt skiljer sig från normala uppdelade projekt på det sättet att alla parter sitter på samma sida om bordet, vilket gör att målsättningar och intressen blir gemensamma.
 

– Projektet har en stor målsättning varit att vända bort blicken från investeringskostnaderna och rikta uppmärksamheten mot livscykelkostnader och patientnöjdhet samt lösningar som förbättrar sjukhusets processer och produktivitet, säger Tomi Akiola, försäljningschef på Siemens.

Befolkningen blir äldre och kraven ökar 

Projektet för det intelligenta sjukhuset i Uleåborg är ett svar på både den globala och lokala utmaningen med ökande kostnader inom hälso- och sjukvård. I en rapport från Siemens och Frost & Sullivan om utmaningarna inom området bedömer man att hälso- och sjukvårdens utgifter i förhållande till bruttonationalprodukten ökar globalt med 5,2 procent om året.

 

Finlands förra statsminister Esko Aho skriver under på att kostnadstrycket som plågar hälso- och sjukvården inte har hejdats.

– Den främsta orsaken är en åldrande befolkning, en annan viktig faktor är att det inte finns något tak för hälso- och sjukvårdens kostnader. Man kan säga att det finns en obegränsad efterfrågan inom denna sektor.

 

– Hälso- och sjukvård som historiskt byggts på standardmodeller är ett stort problem. Systemet är uppbyggt så att kunden tvingas att anpassa sig till modellen, vilket har skapat ett byråkratiskt och maskinmässigt sätt att agera. Framtida lösningar måste kunna betraktas mer ur individens perspektiv än de stora gruppernas.

Bättre kontroll för patienter och vårdpersonal

På OYS strävar man också efter att kunna erbjuda både patienter och personal individuellt stöd med tekniken som installeras i det nya sjukhuset. Med hjälp av teknik kan man erbjuda patienten möjligheter att till exempel påverka förhållandena i sin egen omgivning.

 

– Att själv kunna styra önskad temperatur, ljus och nyanser är en viktig del i att känna sig mindre beroende av vårdpersonalen. I dagsläget ber patienter vårdpersonalen om hjälp med ändringar kring rumsförhållanden, vilket tar upp en stor del av personalens arbetstid. Genom att reglera belysningen och temperaturen kan man i patientrummen också skapa förhållanden som varierar utifrån dygnet och patientens behov, säger Tomi Akiola.

 

En patient som kommer till nya OYS för vård kommer eventuellt att få tillgång till ett personligt system för underhållning, vilket öppnar en möjlighet att fördriva tiden genom att till exempel lyssna på musik eller använda streamingtjänster.

Samma Siemens Hi-Medpatientterminal som finns vid patientens säng används också av sjukhusets vårdpersonal. Läkare och vårdpersonal kommer åt all patientrelaterad information direkt vid sjukhussängen utan att behöva bära på separata papper eller apparater.

 

Ett intelligentare anropssystem för patienter finns också integrerat i samma system. I samband med att patienterna skickar ett anrop kan de närmare beskriva behovet av hjälp och hur brådskande det är. Apparaten talar också om för patienten när vårdpersonal är på väg.

 

– I den nuvarande modellen trycker patienten på en anropsknapp och vårdpersonalen har ingen möjlighet att avgöra hur brådskande fallet är i respektive rum. Bristen på information gör det omöjligt för vårdpersonalen att organisera arbetsuppgifterna effektivt. 

Intelligens döljer sig också i byggnaden

Projektet har som målsättning att skära ned sjukhusets underhållskostnader med flera procent. Med hjälp av intelligent teknik kan man också utföra underhåll och service på sjukhusbyggnaden och utrustning baserat på uppmätta data. Då utför man till exempel inte service i onödan på de system som har använts mindre.

Håll dig uppdaterad!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev med läsvärda godsaker inom digitalisering, infrastruktur, industriautomation och elektrifiering.