Så kan kommersiella fastigheter skapa energibalans och bidra till en mer hållbar utveckling

Väla centrum

Med en stor andel väderberoende elproduktion blir det allt mer utmanande att skapa balans i elsystemet. På Väla centrum ska en flexibel elkonsumtion bli en del av lösningen.

Läs mer om Siemens lösningar för förbrukningsflexibilitet:

Flexibilitetslösningar

Utfasningen av kärnkraft och framväxten av förnybara energikällor gör balanseringen av kraftsystemet mer utmanande. Ju mer väderberoende elproduktion vi har, desto mer svårprognosticerad blir den. En lösning på problemet är så kallade flexibilitetslösningar som automatiskt kompenserar för denna obalans med hjälp av energiresurser i fastigheter. Karin Jarl Månsson är chef för Siemens Smart Infrastructures accelerator i Norden. Hon menar att flexibilitet kommer att bli ett allt vanligare begrepp i sammanhanget. Kommersiella fastigheter kan därmed spela en samhällsnyttig roll i balanseringen av kraftsystemet, samtidigt som de får en ny intäktskälla. – Med smart mjukvara är det enkelt att minska effekten i exempelvis ventilationssystem eller kylanläggningar. På så sätt kan man bibehålla balansen och öka energieffektiviteten utan att besökarna märker någon skillnad.

Ambitiösa energimål på Väla

Väla centrum utanför Helsingborg är ett av Sveriges största shoppingcentrum, med över 200 butiker. Tillsammans med Siemens har man under de senaste åren jobbat hårt för att öka andelen solenergi och förbättra energieffektiviteten – med siktet på att bli helt självförsörjande år 2023.

Under 2021 kommer Väla att implementera den nya flexibilitetslösningen i sitt system. Karin Jarl Månsson förklarar:

– Vår mjukvara kopplas till fastighetsautomationssystemet för att mäta frekvensen och optimera hur energin används i fastigheten. Det kommer skapa balans, pålitlighet och en extra intäkt för fastighetsägaren.

Sedan 2019 har Svenska Kraftnät tillåtit flexibilitet även på konsumtionssidan. Det är med andra ord möjligt för fastigheter att sälja sin reglerförmåga till systemet på en marknadsplats där bud läggs varje timme. 

Stort intresse i Sverige

I och med övergången till väderberoende energiproduktion har behovet av ett mer dynamiskt kraftsystem blivit allt mer påtagligt. Karin Jarl Månsson menar att det nya, flexibla sättet att hantera energi redan har rönt stort intresse bland landets fastighetsägare.

– Vi har kontakt med många fastighetsbolag och gör nu förstudier för att se vilka möjligheter som finns. Varje objekt har sina egna utmaningar, så det kräver en del analys för att se vilka laster vi kan laborera med.
 

Hon menar att Väla utgör en utmärkt referenspunkt inför kommande projekt.

– Väla är extra spännande eftersom de har långtgående och ambitiösa planer. Shoppingcenter passar väldigt bra för flexibilitetslösningar, men framöver tittar vi även på hur vi kan hjälpa kontorsfastigheter, butikslokaler och arenor att spara energi, uppnå balans – och skapa extra intäkter.

Håll dig uppdaterad!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev med läsvärda godsaker inom digitalisering, infrastruktur, industriautomation och elektrifiering.